Hva skal til for å bli eiendomsmegler?

Hva skal til for å bli eiendomsmegler?

Hva skal til for å bli eiendomsmegler? Vurderer du å bli eiendomsmegler? Eiendomsmegling er et spennende og variert yrke som byr på mange muligheter. Det er ikke lenger like lett å bli eiendomsmegler som det var før i tiden, og kompetansekravet for dagens meglere er...

Kostnader ved boligsalg

Kostnader ved boligsalg

Kostnader ved boligsalg I vårt samfunn er det mye som skjer nærmest på autopilot. På listen over slike ting finner man blant annet boligsalg. Det var i hvert fall slik det pleide å være, siden de fleste som skulle selge boligen sin overlot dette til et meglerkontor...

Tips til visning av leilighet

Tips til visning av leilighet

Tips til visning av leilighet På en visning settes førsteinntrykket hos den som skal kjøpe leiligheten din. I en tid hvor boligprisene er på vei nedover, er en god visning nøkkelen til å få opp verdien på din leilighet.  Det finnes en rekke ting du kan gjøre i forkant...

Flyttevask før overtakelse

Flyttevask før overtakelse

Flyttevask før overtakelse Flyttevask bør ikke undervurderes. Når en bolig skal selges er det ifølge avhendingsloven § 2–2 krav til at eiendommen er ryddet og vasket før overtakelse. Som boligselger bør man være påpasselig med å sørge for at boligen er presentabel...

Hvor mange prosent tar eiendomsmegler?

Hvor mange prosent tar eiendomsmegler?

Hvor mange prosent tar eiendomsmegler? Skal du selge bolig med en autorisert eiendomsmegler? Da kan du kan du velge mellom to avlønninger – provisjon eller timepris. Men hvor mange prosent tar eiendomsmegler av salgssummen, og hvor mye sitter de igjen med? De skal vi...

Regler ved boligsalg

Regler ved boligsalg

Regler ved boligsalg Ved boligsalg er det noen regler en er nødt til å forholde seg til. Lovene er avhendingsloven og bustadoppføringslova. Skillet mellom disse to lovene kan virke veldig uklare for mange. Nye regler for salg av bolig er også varslet å tre i kraft fra...

Sesongjusterte boligpriser

Sesongjusterte boligpriser

Sesongjusterte boligpriser Livet består av mange uforutsigbare faktorer, og blant dem finner vi boligprisene når en bolig skal selges. Det er mange faktorer som er avgjørende for denne utviklingen, deriblant hvilken tid på året salget finner sted. Og det har ført til...

Styling av bolig før visning

Styling av bolig før visning

Styling av bolig før visning Det er forventet at boligprisene vil falle i 2021. Dette skyldes blant annet faktorer som styringsrente fra Norges Bank, samt økt tilgang på boliger i boligmarkedet. En måte du selv kan påvirke verdien av egen bolig på, er ved å style den...

Uforpliktende verdivurdering

Uforpliktende verdivurdering

Uforpliktende verdivurdering En uforpliktende verdivurdering er noe som tilbys av eiendomsmeglerfirmaer over hele landet. Løsningen er nyttig enten du skal selge boligen eller planlegger å refinansiere et boliglån. Vi skal her se nærmere på uforpliktende...

Misfornøyd med takst

Misfornøyd med takst

Misfornøyd med takst? Har du lest gjennom boligsalgsrapporten som gjelder boligen din, og funnet noen punkter du er uenig i? Eller har du gjort en grundig gjennomgang av boligen du akkurat har kjøpt og funnet feil eller mangler som ikke var oppgitt i prospektet? Da er...

Takst fra eiendomsmegler

Takst fra eiendomsmegler

Takst fra eiendomsmegler? Med en takst fra eiendomsmegler får du en idé om hvilken markedspris boligen har. Taksten en megler gir deg kalles e-takst, noe som også er kjent som verdivurdering. En e-takst kan være nyttig å ha enten du skal refinansiere et boliglån eller...

Hvilken eiendomsmegler er best?

Hvilken eiendomsmegler er best?

Hvilken eiendomsmegler er best? Skal du selge bolig i nærmeste fremtid? Da er det viktig at du tenker nøye gjennom valg av eiendomsmegler. Det sies at man ikke velger et meglerfirma, men en megler. Vi gir deg tips og råd til hvordan du sikrer en best mulig...