Brudd på god meglerskikk?

Brudd på god meglerskikk?

Brudd på god meglerskikk? Brudd på god meglerskikk kan medføre en dårlig opplevelse både for den som skal selge og kjøpe boligen. Men når er det egentlig snakk om dårlig meglerskikk, og hvor går grensene for hva som er greit og ikke? Vi skal her se nærmere på hva...
11 visning tips

11 visning tips

11 visning tips Ønsker du noen visning tips i forbindelse med boligsalg? Visningen er vanligvis potensielle kjøperes første fysiske møte med boligen, og derfor er det viktig å gi et best mulig inntrykk av den. Dette øker som regel sjansen for at du vil motta bud i...
Privat boligsalg

Privat boligsalg

Privat boligsalg Privat boligsalg innebærer at man selger boligen sin selv, og altså ikke tar i bruk en eiendomsmegler. Skal du lykkes med privat salg av bolig, er du avhengig av å vite hva slags papirarbeid og andre oppgaver du må gjøre selv. I denne guiden kan du se...
Selge bolig?

Selge bolig?

Selge bolig? Dersom du planlegger på selge en bolig, er det viktig å vite hvordan du skal gå frem. Skal du selge boligen selv, eller via megler? Og hva slags nye regler må du forholde deg til i 2022, når du selger en eiendom? Vi skal her se nærmere på de viktigste...
Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport De fleste har hørt begrepet «boligsalgsrapport», men langt fra alle vet hva det er. Boligsalgsrapporten har imidlertid en viktig betydning ved salg av bolig, og bidrar til at eierskiftet kan gå mest mulig sømløst. Vi skal her se nærmere på hva en...