Boligannonse tips 2021

Etter en lengre tid med økning i boligprisene er det nå forventet at boligprisene vil falle utover 2021. Økt tilgang til boliger og styringsrente fra Norges Bank er faktorene som bidrar til en forventet nedgang i pris. En god boligannonse er derfor viktigere enn noen gang for salg av bolig.

Selv om en slik nedgang i pris er svært gunstig for boligkjøper, er det for megler og selger av boligen det helt motsatte. For mange har bolig vært et investeringsprosjekt med forventning om avkastning gjennom en økning i boligprisen.  

Det kan være lett å trekke slutningen at man ikke bør selge boligen i 2021.

Dersom man ved å selge ikke får den avkastning man ønsker, kan det være fristende å vente på en ny prisøkning på boligmarkedet. Men det er mulig å selge bolig til en høyere pris i 2021 gjennom en god boligannonse.

Videre i artikkelen skal vi se på hvorfor en boligannonse har større påvirkning på boligprisen enn man skulle tro.

Å få skrevet en god meglertekst til boligannonsen er kanskje det viktigste tiltaket som kan gjøres for å få solgt boligen til en høyere pris i 2021.

Piler som peker opp og ned, med graf og personer

Tilbud og etterspørsel 

Du er maktesløs overfor boligmarkedet som helhet. Og det er mange ting med boligen (beliggenhet, vedlikehold, nødvendig med oppussing) som vil påvirke verdien på den. Ting som ikke er lett å fikse på et blunk. Det er derimot noe du enkelt kan gjøre for å påvirke verdien på boligen din.

I et marked påvirkes priser av tilbud og etterspørsel. Som nevnt innledningsvis så er økt tilgang på boliger en faktor som forventes å bidra til en nedgang i boligprisene. Men selv om tilgangen til boliger generelt øker i boligmarkedet, kan du påvirke etterspørselen etter akkurat din bolig. 

Jo flere som får lyst på boligen din, jo høyere verdi får den. Helt uavhengig av hvor mange boliger det er tilgjengelig for salg. Kvalitet går over kvantitet når det gjelder verdien på noe. Enten det er boliger eller hva som helst annet som mennesker er villig til å betale for. 

Men hvordan skal du kunne øke etterspørselen etter boligen din i et marked hvor stadig flere boliger er tilgjengelig? Og hvordan skal du øke verdien på din bolig når verdien også påvirkes av andre faktorer enn bare tilbud og etterspørsel? Du har sikkert gjettet riktig svar: gjennom boligannonser.

Hus med tekst-streker under

God boligannonse øker etterspørsel

Boligannonser har blitt veldig standardisert. Det er vanskelig å skille en boligannonse fra en annen. Mange boligannonser mangler et unikt særpreg.

Oppbrukte formuleringer i en informativ, men tørr tekst som ikke skiller seg ut, vil ikke vekke nok interesse til å øke etterspørselen på boligen din. 

Tipset for å få en god boligannonse i 2021 er å jobbe med meglerteksten. En god og kreativ meglertekst skal selge boligen din. Måten meglerteksten formuleres, påvirker hvor mange som blir interessert i å se boligen din. En god meglertekst får boligannonsen til å skille seg ut i mengden. 

Det gjør boligkjøpere nysgjerrig. Endelig noe som skiller seg ut og vekker interesse.

Med en god boligannonse som skiller seg ut vil flere komme på visning. Når flere vil ha samme bolig, øker verdien på den. Folk er villige til å by en sum langt over takst for en bolig de virkelig har lyst på. 

Pc med tekstdokument og rakett som skyter opp fra den

Hjelp til å skrive meglertekst til en boligannonse?

Boligprisene er forventet å falle utover 2021. Dette skyldes blant annet styringsrente fra Norges Bank. Men økt tilgang på boliger i boligmarkedet er også en faktor som forventes å påvirke boligprisene. 

En nedgang i boligprisene er svært gunstig for kjøper. For megler og selger er det ikke like gunstig. For mange er bolig et investeringsprosjekt med ønske om avkastning gjennom en økning på boligpris. Med nedgang i boligpriser blir det derfor lite fristende å selge boligen. 

Til tross for en helhetlig forventet nedgang i boligpriser, kan du påvirke verdien på nettopp din bolig.

Du kan påvirke boligprisen ved å påvirke etterspørselen på boligen din. Boligannonser med en god og kreativ meglertekst skiller seg ut. Og vekker interesse hos flere kjøpere. Dette øker etterspørselen. 

Din Meglertekst hjelper deg med å skrive en god meglertekst til din boligannonse. Så kan du heve verdien på boligen til det nivå den virkelig er verdt. Helt uavhengig av ytre faktorer i boligmarkedet som styringsrente og en stadig økende tilgang på boliger.