Boligpriser

Boligpriser endrer seg i takt med tilbud og etterspørsel, så vel som norsk økonomi for øvrig. De siste par årene har det vært kraftig vekst i boligprisene, og da spesielt i storbyene.

Mange unge sliter med å komme seg ut på boligmarkedet grunnet de høye prisene. Samtidig er det en gunstig periode for boligselgere landet rundt. La oss se nærmere på boligprisveksten i 2021. Vi skal også belyse ulike faktorer som påvirker boligpriser.

Prisutvikling

Boligpriser 2021

I april 2021 ble det estimert at boligprisene er 12,5 % høyere enn hva de var for bare ett år siden. Dette betyr i praksis at en bolig som gikk for 3 000 000 for et år siden, i dag ville gått for omtrent 3 375 000 kroner.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) tror at boligprisene vil stige med omtrent 9 % i 2021, i årsgjennomsnitt. Bare i februar steg landets boligpriser med 2 %. Veksten i boligpriser er spesielt høy i områder med stor etterspørsel, som for eksempel i Oslo.

Dette avgjør boligpriser

Det er først og fremst tilbud og etterspørsel som styrer boligpriser her til lands. Men hvilke faktorer er det egentlig som bestemmer etterspørsel og tilbud? Dette varierer mye, men både grad av arbeidsledighet, renter og mange andre faktorer spiller en viktig rolle.

Også graden av nybygging av stor betydning. Dersom det bygges få nye boliger samtidig som befolkningsveksten peker oppover, vil dette kunne føre til mer konkurranse om boligene. Her er en oversikt over faktorer som påvirker boligpriser:

  • Arbeidsledighet
  • Kredittvekst
  • Rente
  • Demografi
  • Nybygging

Skulle for eksempel rentene øke, vil dette kunne gjøre det dyrere å eie sin egen bolig. Norges Bank har imidlertid en økonomipolitikk som går ut på at rentene økes når den norske økonomien går bra.

Med god lønnsvekst og mindre arbeidsledighet vil med andre ord rentene som regel øke. Det er derfor en positiv sammenheng mellom boligpriser og nivået på rentene.

Statistics

Historisk utvikling i boligprisen

Historisk sett øker boligprisene nokså jevnt fra år til år. I perioden fra 2003 til i dag peker grafen generelt sett oppover når man ser på boligprisvekst. Unntaket var under finanskrisen i 2008. Da falt faktisk boligprisene med over 8 %.

Mange har fryktet et lignende scenario i forbindelse med koronakrisen. Det er imidlertid lite sannsynlig at dette skjer, siden de fleste som kjøpte bolig før pandemien rammet, sannsynligvis ikke vil selge eiendommen før om noen år.

Under finanskrisen i 2008 ble det billigere å kjøpe bolig, men også mindre gunstig å selge. Allerede året etterpå var imidlertid den tapte boligprisveksten hentet inn igjen, med en prisoppgang på 13 %.

Oslo

Boligpriser i Oslo

Det har de siste årene vært spesielt mye fokus på de skyhøye boligprisene i Oslo. I hovedstaden er det høye boligpriser, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 82 600 kroner.

Til sammenligning er kvadratmeterprisen i resten av landet i snitt på 46 800 kroner. Det betyr at det er omtrent dobbelt så dyrt å bo i Oslo som andre steder. Dette har naturligvis sammenheng med at det er mange innbyggere i Oslo, og dermed større konkurranse om boligene.

Mange unge førstegangskjøpere rådes til å kjøpe hus litt utenfor bykjernen, grunnet høye boligpriser. Det kan være vanskelig å etablere seg i storbyene, og mange trenger økonomisk hjelp fra foreldrene sine.

Meglertekst

Motta hjelp til meglertekst!

Boligpriser i Norge endrer seg i takt med tilbud og etterspørsel, noe som igjen styres av både arbeidsledighet, lønnsvekst og renter. Spesielt i storbyer som Oslo har boligprisveksten de siste årene vært formidabel.

Som eiendomsmegler øker du sjansen for å nå ut til potensielle kjøpere med gode annonsetekster og salgsoppgaver. Det er en god tid for boligsalg, og med gode meglertekster kan du oppnå best mulig salgspris. Det å skrive meglertekster kan imidlertid være tidkrevende!

Vi har Meglertekst, et produkt for eiendomsmeglere som ønsker hjelp med prospekt og boligannonser. Kontakt oss i dag og få skreddersydde meglertekster tilpasset dine salgsobjekter!