Boligsalg

Vurderer du boligsalg? Det å selge en bolig er en omfattende prosess, men det finnes mange tips som øker sjansen for et vellykket salg. Finn ut hvordan du kan gjøre boligen attraktiv for kjøpere!

Det tar i snitt rundt 50–60 dager å selge en bolig. Med god planlegging og gode valg underveis, kan du potensielt sitte igjen med mer penger etter endt salg. For at potensielle kjøpere i det hele tatt skal vurdere boligen din, bør du tenke over alt fra presentasjon av bolig til boligannonse.

Boligsalg kan utføres enten privat eller via en eiendomsmegler. Hva er egentlig best? Og hvordan kan du sørge for at boligen appellerer til potensielle kjøpere? Dette skal vi nå se nærmere på!

Økte boligpriser ved boligsalg demonstrert av rakett

Boligsalg i 2021

Boligsalg i 2021 kan på mange måter sammenlignes med salg av varmt hvetebrød. Spesielt i Oslo er boligmarkedet hett, og mange boliger rives vekk kort tid etter at de legges ut for salg. I Oslo var gjennomsnittlig salgstid i februar på 18 dager.

 I resten av landet tok det rundt 52 dager å selge en bolig. Til sammenligning tok det i snitt 60 dager å lykkes med boligsalg i januar. Boligmarkedet er i stadig utvikling, og hvor enkelt det er å selge boligen avhenger i stor grad av tilbud og etterspørsel.

 Med stadig stigende boligpriser er det utvilsomt selgers marked. Det er med andre ord en god tid for boligsalg dersom du vurderer å selge eiendommen din.

Bolig klar for visning

Triks for visning

En vellykket visning er som regel veien til et vellykket boligsalg. Hvordan sørge for at visningen går best mulig? Det er blant annet viktig å tenke på utearealet. Husk at boligens uteareal ofte er potensielle kjøpere sitt første møte med eiendommen. Gi et godt førsteinntrykk!

Det er blant annet lurt å fjerne søppel, planker, rot og skrot som finnes på eiendommen. Sykler og biler kan gjerne flyttes for anledningen, slik at uteplassen er ryddig og pen. Når skrot fjernes vil også uteplassen fremstå som mer romslig. Du kan gjerne klippe plenen og hekken i samme sleng.

I forkant av et boligsalg er det også viktig å sikre at innsiden av boligen er presentabel. Gjør det mulig for de som besøker boligen å visualisere den som sitt eget hjem. I den forbindelse er det lurt å fjerne dine personlige eiendeler – som familiebilder, huskelapper på kjøleskap, hygieneartikler og lignende.

Har du husdyr er det også greit å fjerne eventuelle matskåler og annet tilbehør. Fjern mest mulig av personlige ting og tang. Boligen skal fremstå som et blankt lerret der potensielle kjøpere kan male sitt eget bilde av seg selv og sine eiendeler.

Boligsalg og boligstyling

Stylingtips til din visning

I forbindelse med boligsalg og visning er det lurt å følge overnevnte råd om rydding og det å fjerne personlige eiendeler. Samtidig kan det være lurt å tilføre lekre detaljer som appellerer til de fleste. Vi kan for eksempel nevne grønne planter, blomster, fruktfat, puter og pledd.

Detaljer som dette kan være effektfulle, siden de tilfører boligen en lun og hyggelig atmosfære. Husk at det er mulig å få hjelp med profesjonell boligstyling i forkant av boligsalg. Dette er en liten investering som potensielt kan sikre at du sitter igjen med mer penger fra salget.

Eiendomsmegler med koffert

Bruke eiendomsmegler eller selge selv?

De fleste som vurderer boligsalg står overfor et dilemma: Skal de selge boligen på egen hånd, eller selge via et eiendomsmeglerfirma? Førstnevnte er billigere, siden alle pengene fra boligsalget tilfaller deg. Bruker du megler vil vedkommende som regel motta en viss provisjon av salgssummen.

Gjennomsnittsprisen for å hyre inn en eiendomsmegler er på rundt 100 000 kroner, og meglerprovisjonen er på ca. 1–2 % av den totale salgsprisen. Selv om det koster litt ekstra å bruke megler, kan det også ha sine fordeler.

Eiendomsmegleren vil ta seg av det praktiske rundt boligsalget, og du trenger ikke å sette deg inn i alt av lover og regler selv. Megleren er også motivert for å oppnå en best mulig salgspris, siden vedkommende ofte vil motta provisjon på salget.

Eiendomsmegleren kan sikre en langt høyere salgspris enn når du selger på egen hånd. Hva som passer best for den enkelte er imidlertid en smakssak. Mange har lyktes med boligsalg på egen hånd, også!

Meglertekst ved boligsalg

Trenger du meglertekst?

Enten du er eiendomsmegler eller skal selge bolig privat, er det en fordel å ha et selgende og informativt salgsprospekt. Det er også viktig å sørge for at boligannonsen din er oversiktlig og at alt av nødvendig informasjon inkluderes. Dette øker sjansen for et vellykket boligsalg!

Det kan være tidkrevende å skrive meglertekst på egen hånd. Ved boligsalg er det mange ting som skal gjøres, og det kan derfor være knapt med tid til å lage gode annonser og prospekter. Du skal for eksempel klargjøre boligen for visning med boligstyling, ryddig og lignende.

Din Meglertekst skriver salgsprospekter og boligannonser som treffer målgruppen best mulig. Vi inkluderer alt av nyttig og selgende informasjon. Et salgsprospekt skal ikke bare være informativt, men også brukes til markedsføring.

Kontakt oss i dag og motta meglertekst som øker sjansen for suksessfullt boligsalg!