Boligsalgsrapport pris 

Når du skal selge boligen din, bør du legge penger i en boligsalgsrapport. Det foreligger ingen krav i norsk lov om at man må anskaffe dette, men en boligsalgsrapport er svært verdifull for alle involverte parter. Det vil dog kunne være relativt kostbart, og prisen kan variere. 

For noen vil nok prislappen på boligsalgsrapporten kunne beskrives som stiv. Det er flere faktorer som vil være avgjørende i forbindelse med boligsalgsrapportens pris. For eksempel gjelder dette boligens størrelse og hvilken bygningssakyndig du benytter deg av. 

Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på hva en boligsalgsrapport er. Vi ser på hva du er nødt til å betale for en boligsalgsrapport, og hvorfor dette vil være en god investering. 

Proptech

Hva er en boligsalgsrapport? 

En boligsalgsrapport er en skriftlig rapport som inneholder viktig informasjon om boligens tekniske tilstand. Rapporten bygger på vurderinger gjort av en bygningssakkyndig, og den utarbeides av samme person.  

Enhver boligsalgsrapport er unik for hver enkelt bolig. Rapporten utarbeides i forbindelse med salget av den spesifikke boligen. 

I forbindelse med salg av bolig, er det flere måter å vurdere en bolig på. Det finnes både generelle (f.eks. verditakst) og grundige (f.eks. boligsalgsrapport) tilstandsrapporter, men det er boligsalgsrapporten som er den vanligste.  

Technology

Hva koster en boligsalgsrapport? 

Hva en boligsalgsrapport vil koste helt nøyaktig, kommer an på størrelsen på salgsobjektet, samt hvor lang tid den bygningssakyndige bruker på å vurdere boligen. Forskjellige aktører opererer også med ulike prismodeller, noe som også bidrar til at prisen på boligsalgsrapporten varierer. 

Selv om prisen på boligsalgsrapporten vil variere, er det fullt mulig å gi deg et generelt estimat på hva du kan forvente å måtte ut med for en boligsalgsrapport. Prisen vil kunne komme på mellom 7 000 og 25 000 kroner. Alt innenfor dette spennet anses for å være normalt. 

Proptech

Dette kan boligsalgsrapporten bety for deg 

25 000 kroner er en svimlende sum. For mange kan det føles ganske bortkastet å bruke så mye penger på en boligsalgsrapport når det gjelder en bolig som de ikke skal bo i selv lenger. 

Men boligsalgsrapporten vil faktisk være svært verdifull for deg som selger. Du kommer ikke til å angre på at du legger penger i en boligsalgsrapport.  

Undersøkelser viser nemlig at en boligsalgsrapport vil øke prisen på boligen din med 3-5 %. Det kan utgjøre en god slump med penger. I tillegg er boligsalgsrapporten god å ha dersom det skulle oppstå en tvist med vedkommende som kjøper boligen din. 

En boligsalgsrapport ser på flere punkter ved et hus.

Vi hjelper deg med meglertekst! 

Har du innhentet alle dokumenter du trenger, men mangler en meglertekst til å binde alt sammen på en god måte? Da har du kommet til riktig sted! Vi i Din Meglertekst kan nemlig hjelpe deg med det.