Boligsalgsrapport

De fleste har hørt begrepet «boligsalgsrapport», men langt fra alle vet hva det er. Boligsalgsrapporten har imidlertid en viktig betydning ved salg av bolig, og bidrar til at eierskiftet kan gå mest mulig sømløst.

Vi skal her se nærmere på hva en boligsalgsrapport er, og forklare litt nærmere hvorfor den er så viktig.

Boligsalgsrapport lages på datamaskin

Hva er en boligsalgsrapport?

En boligsalgsrapport er en skriftlig rapport som utarbeides av en takstmann i forkant av boligsalg, og er en form for tilstandsrapport. I rapporten vil det være en detaljert beskrivelse av eiendommens bygningsmessige tilstand og tekniske løsninger.

Boligsalgsrapporten er den mest vanlige varianten av tilstandsrapport i forbindelse med boligsalg. Den inneholder som regel systematisk informasjon om ulike deler av bygningen, og vil være av relevans når boligens verdi skal fastslås.

En rekke kontrollpunkter skal gjennomgås, slik at alle de mest relevante sidene av boligens tilstand vurderes.

Forstørrelsesglass - vi ser nærmere på hva en boligsalgsrapport er

Hvorfor trenger man en boligsalgsrapport?

Formålet med en boligsalgsrapport er å gjøre boligsalg til en trygg og pålitelig prosess, både for kjøper og selger. Alle som skal selge boligen sin bør innhente en tilstandsrapport, og da gjerne i form av en boligsalgsrapport.

Når kjøper informeres om boligens tilstand på en ærlig og ryddig måte, vil dette kunne bidra til at konflikter og tvister mellom partene kan unngås.

Person jobber med boligsalgsrapport

Hva blir omtalt i rapporten?

I en boligsalgsrapport vil takstmannen dokumentere og vurdere tilstanden til ulike deler og rom i bygningen. Foruten å sjekke tilstanden på ting, kan takstmannen foreta målinger og stadfeste areal. 

  • Tilstand på bygningens bestanddeler
  • Vurdering av branntekniske løsninger
  • Vurdering av boligens elektriske anlegg
  • Mål og areal
  • Dokumentasjon på måling av fukt
  • Kontroll av arbeid som har blitt utført på boligen
  • Boligselgers egenerklæringsskjema

Du vil som regel finne boligsalgsrapporten i prospektet, gjerne sammen med øvrige beskrivelser og markedsføringsmateriell av boligen.

Takstmann hjelper med boligsalgsrapport

Hvordan få en boligsalgsrapport?

Dersom du ønsker en boligsalgsrapport, kan du kontakte et takseringsfirma. Et eksempel på et slikt firma er Norsk Taksering AS, som jobber med taksering av både privateiendom og næringseiendom.

Om du selger boligen gjennom en eiendomsmegler, vil gjerne taksering være en del av pakken. Da trenger du ikke å bestille dette utenom.

Kjøper og selger står utenfor hus - trenger man boligsalgsrapport?

Er det et krav om å ha boligsalgsrapport?

Det er ikke et fastsatt krav om at man må ha en boligsalgsrapport eller tilstandsrapport i norsk lov. Det er likevel ryddig å ha dette, og de aller fleste viser til en tilstandsrapport når boligen skal selges.

Husk at dersom du ikke har noen boligsalgsrapport, vil kjøper ha et tynt grunnlag for å vite noe om boligens tilstand. Dette kan igjen føre til vanskeligheter med å få solgt boligen til en god pris.

Person lager annonsetekst etter at selger har innhentet boligsalgsrapport

Annonsetekst er også viktig

Når du skal selge bolig er det ikke bare nødvendig å ha en boligsalgsrapport for å dokumentere eiendommens tilstand. Du bør i tillegg ha en god og informativ boligannonse, samt en salgsoppgave med alt av relevante opplysninger.

Det er mange tekstdokumenter som skal utarbeides i forbindelse med boligsalg. Dette er viktig for at kjøper skal kunne sette seg inn i opplysninger om boligen, eiendommen rundt og lignende.

Hånd holder på hus - her er alt du må vite om boligsalgsrapport

Bestill meglertekst i dag

Dersom du planlegger å selge en bolig på egen hånd (altså uten megler), er det lurt å innhente en boligsalgsrapport gjennom en takstmann. I tillegg til dette bør du ha en god salgsannonse som kan deles på Finn.no eller lignende steder.

Salgsannonsen for boligen din er viktig for å skape et godt førsteinntrykk, og er som regel viktig for å tiltrekke interessenter til visning.

Vi i Din Meglertekst hjelper deg det meste du trenger av tekst i forbindelse med boligsalg. Ta kontakt med oss i dag, og få tekst som gir kjøper nødvendig informasjon om eiendommen.