Brannteknisk tilstandsanalyse

En brannteknisk tilstandsanalyse går ut på at en branningeniør vurderer husets brannsikkerhet. Denne kartleggingen av bygningens sikkerhet danner så grunnlag for eventuell utbedring av avvik.

En brannteknisk rapport kan gi oversikt over husets branntekniske tilstand før eventuelt salg. Dette vil være en viktig del av den totale boligsalgsrapporten som lages i forbindelse med boligsalg.

En boligsalgsrapport ser på flere punkter ved et hus.

Tilstandsrapport vs. boligsalgsrapport

En ordinær tilstandsrapport baseres på NS 3424. Ved bruk av denne rapporten er det ikke noen fastsatt mal som følges av takstmannen som utfører befaringen. En slik rapport tar gjerne bare utgangspunkt i deler av en bygning.

En boligsalgsrapport derimot, innebærer at takstmannen følger en detaljert sjekkliste under befaring i huset. I denne rapporten vil blant annet våtrom, kjøkken og elektrisk anlegg evalueres. En brannteknisk tilstandsanalyse vil også utføres.

Ulike elementer ved boligen vil få en tilstandsgrad (TG0 til TG3, der TG0 er best). I en boligsalgsrapport vil det også finnes et egenerklæringsskjema fra selgeren. Selgeren har altså opplysningsplikt om elementer ved boligen som kan påvirke dens funksjon eller verdi.

Her er en oversikt over alle punkter som skal inkluderes i en boligsalgsrapport. Som du ser, er en brannteknisk tilstandsanalyse nødvendig:

 • Byggeteknisk tilstand
 • Brannteknisk tilstandsanalyse
 • Vurdering av VVS-anlegg
 • Geologiske grunnforhold
 • Radonvurdering (dokumentasjonen vurderes, og måling vil ikke utføres av takstmann)
 • Egenerklæringsskjema
 • Arealmåling
 • Vurdering av rømningsveier i P-rom
på jakt etter bolig

Brannteknisk tilstandsanalyse: Økt sikkerhet for selger og kjøper

En brannteknisk tilstandsanalyse vil gi økt trygghet både for selger og kjøper. Når en potensiell boligkjøper får bekreftet (eller avkreftet) at brannsikkerheten ivaretas, vil dette være en betryggende faktor. Vedkommende vet da hvorvidt branntiltak er nødvendig eller ikke.

Du kan nesten betrakte en brannteknisk tilstandsanalyse som EU-kontroll av husets brannsikkerhet. Hva vil analysen informere boligkjøper om?

Når brannteknisk tilstandsanalyse utføres, vil følgende elementer tas hensyn til:

 • Beskrivelse av bygningen og dens elektriske installasjoner
 • Brannteknisk tilstand
 • Vurdering av hvorvidt bygningen oppfyller krav til brannsikkerhet
 • Utbedringsforslag med informasjon om tiltak
 • Handlingsplan i spesifikk rekkefølge
Team som jobber med brannteknisk tilstandsanalyse.

Trenger du hjelp med meglertekst?

En brannteknisk tilstandsanalyse gir en potensiell boligkjøper et verdifullt innblikk i boligens branntekniske tilstand. Dersom det er tiltak som må gjennomføres for å øke brannsikkerheten, vil dette bli opplyst om. Analysen er en del av den totale boligsalgsrapporten.

Dersom du har behov for hjelp med meglertekst, finnes det hjelp å få. Vi kan blant annet lage boligannonser for eiendomsmeglere og deg som skal selge privat.

Ønsker du selgende og informative tekster som øker sjansen for et vellykket boligsalg? Kontakt Din Meglertekst i dag!