Brems i boligprisveksten for april

Nye tall viser brems i boligprisveksten for april, etter en kraftig prisvekst tidligere i år. Boligprisene har i flere år hatt økende kurs, men i april var ikke den nominelle prisveksten på mer enn 0,2 %.

Mange eiendomsmeglere er usikre på om de bør senke prisforventningene fremover. Vil stagneringen i prisveksten fortsette? Har boligmarkedet faktisk nådd pristoppen, etter mange år med stigende boligpriser?

Prisnedgang

Svakt fallende boligpriser

Dersom vi tar høyde for sesongvariasjoner, viser faktisk de siste tallene fra meglerbransjen at boligprisene er fallende. Nedgangen har blitt beregnet til å være 0,2 %. Dette kan kanskje virke skremmende for meglerbransjen, som naturligvis vil kunne tape på lavere boligpriser.

Merk deg likevel at boligprisene for den aktuelle perioden (april) fortsatt er mer enn 12 % høyere i år enn på samme tid i 2020. Brems i boligprisveksten for april kan likevel være begynnelsen på langt lavere boligpriser fremover.

Økonomer har lenge varslet boligprisfall

Norske økonomer har i lang tid spådd en utflating i boligprisene. Handelsbanken estimerte en prisvekst på 0,8 % i april måned. De faktiske tallene er imidlertid mye lavere en dette, noe som overrasker bransjen.

Mange eiendomsmeglere mener at boligkjøpere bør senke forventningene sine til pris våren 2021.

Boligvekst

Hva er årsakene til brems i boligveksten for april?

Det at boligprisveksten har bremset opp i april kan skyldes en rekke faktorer. Én av forklaringene kan være at det har kommet mange nye boliger på markedet i hele landet i april måned.

Nærmere 10 000 boliger ble lagt ut for salg i Norge i april. Dette er faktisk mer enn 15 % flere boliger enn på samme tid i fjor. Det er ikke bare økt salg av nye boliger – også bruktboliger selges unna som varmt hvetebrød.

I forbindelse med koronapandemien har Norges Bank satt ned styringsrenten, noe som gjorde det ekstra attraktivt å kjøpe bolig.

Det er sannsynlig at en nært forestående økning av rentene kan gjøre at færre våger seg ut på boligmarkedet, noe som også vil bremse prisveksten.

Norges Bank har trodde i utgangspunktet at boligprisene ville øke i april. Det lille boligprisfallet vi har sett i april vil imidlertid neppe ha noen spesiell betydning for sentralbankens bestemmelser vedrørende renteøkningens tidspunkt. Renten er varslet å øke først til høsten.

Boligprisvekst

Positivt for norsk økonomi og boligkjøpere

Balansen mellom etterspørsel og tilbud vil enkelt og greit jevnes ut når boligprisene synker, noe som er positivt for norsk økonomi. Dette vil nemlig redusere faren for at den norske gjeldsveksten skal bli enda større.

For fremtidige boligkjøpere er det selvfølgelig også godt nytt at prisveksten bremses ned. Med lavere boligpriser vil flere få muligheten til å komme seg ut på boligmarkedet.

Sannsynlig at prisbremsen vil fortsette

Brems i boligprisveksten for april er spesielt synlig i hovedstaden. I Oslo så man allerede i mars at boligprisene begynte å falle. I april kom det en ytterligere nominell nedgang i prisen, tilsvarende 0,6 %.

Norske sjefsøkonomer og eiendomsmeglere varsler nå en sannsynlig avtagende prisvekst på boligmarkedet.

Salgsprospekt

Vårt tips til meglere: Ha selgende salgsprospekt og annonser

Som eiendomsmegler vil du se at boligprisene justeres opp eller ned i perioder. Vi har sett en brems i boligprisveksten for april, og det er ikke usannsynlig at prisene vil fortsette å falle.

Noe av det viktigste du kan gjøre for å oppnå en best mulig pris på salgsobjektet, er å ha velskrevne og utfyllende meglertekst.

Dersom du ønsker hjelp til å skrive boligannonser eller salgsprospekt, kan Din Meglertekst hjelpe deg. Vi sørger for at boligen fremstilles på best mulig vis, samtidig som alt av viktig informasjon inkluderes.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!