Brudd på god meglerskikk?

Brudd på god meglerskikk kan medføre en dårlig opplevelse både for den som skal selge og kjøpe boligen. Men når er det egentlig snakk om dårlig meglerskikk, og hvor går grensene for hva som er greit og ikke?

Vi skal her se nærmere på hva meglerskikk er, og situasjoner som kan innebære brudd på god meglerskikk.

Brudd på god meglerskikk vist med lovsamling

God meglerskikk – Lovdata setter krav til norske meglere

I Lovdata finner man Lov om eiendomsmegling, også kjent som eiendomsmeglerloven. I lovens paragraf 6-3 1. ledd står det at eiendomsmeglere skal opptre med god meglerskikk i sin yrkesutøvelse. Dette innebærer at både kjøper og selgers interesser skal ivaretas.

I eiendomsmeglerloven paragraf 6-3 2. ledd står det videre at megleren skal sørge for å gi begge partene råd og opplysninger som er av viktig betydning for gjennomføring av handelen. Utelater megleren dette, er det altså et brudd på god meglerskikk.

Lyspære indikerer kunnskap om brudd på god meglerskikk

Etiske regler fra NEF definerer også god meglerskikk

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har også utarbeidet etiske regler som gjelder for norske eiendomsmeglere. I regelverket defineres det regler som omhandler alt fra mottakelse og utførelse av megleroppdrag, til adferd og markedsføring.

Brudd på god meglerskikk kan altså handle om mange forskjellige ting. Vi skal her se nærmere på hva slags etiske retningslinjer eiendomsmeglere skal forholde seg til.

Sjekkliste for hva som er brudd på god meglerskikk

Regler for mottakelse av megleroppdrag

Eiendomsmeglere skal ikke takke ja til oppdrag som åpenbart er i strid med norsk lov, etikk, forskrifter eller lignende. Megleren skal dessuten forsikre seg om at det ikke er en annen megler som har fått oppdraget allerede.

Megleren skal også besiktige eiendommen når oppdraget mottas, med mindre det er snakk om ekstraordinære omstendigheter. Om ikke megleren har besiktiget boligen, skal dette bli opplyst om i salgsoppgaven.

Megler som løper - hva er brudd på god meglerskikk?

Utføring av oppdrag

Utføring av et megleroppdrag skal utføres i tråd med lover og etikk uavhengig av klientens religion, kjønn, rase, livssyn eller nasjonalitet. Megleren kan med andre ord ikke diskriminere eller forskjellsbehandle kundene sine på grunnlag av disse faktorene.

Megleren skal dessuten anbefale selger om å takke ja til bud uavhengig av faktorer som religion, kjønn, rase, legning og lignende. Om selgeren nekter dette, skal megler frasi seg oppdraget.

Eiendomsmegler i arbeid - hva er brudd på god meglerskikk?

Rådgivning utført av eiendomsmeglere

Eiendomsmeglere skal ikke gi anbefalinger om ting eller fagområder de ikke har kompetanse innen. Dersom selger eller kjøper har spørsmål utenfor meglers kunnskapsfelt, skal det henvises til fagfolk eller spesialister.

Dette er viktig for at kjøper eller selger ikke skal få villedende informasjon, noe som kan påvirke kjøpet på feil grunnlag.

Markedsføring for eiendomsmeglere - hva er brudd på god meglerskikk?

Regler for markedsføring

Eiendomsmeglere skal også ta en rekke hensyn når det kommer til markedsføring og bestemmelse av pris.

Megleren skal for eksempel ikke gi selger et prisanslag som er langt høyere enn det megler forventer at man kan få for boligen.

Megler som mellommann for kjøper og selger - når er det brudd på god meglerskikk?

Megler er mellommann med ansvar for begge partenes interesser

Som eiendomsmegler har man plikt til å aktivt ivareta begge partenes (kjøper og selgers) interesser.

Megleren må finne en balansegang, der hovedformålet er å sikre en god salgsprosess fremfor spesifikke resultater.

Forstørrelsesglass - vi ser nærmere på hva som er brudd på god meglerskikk

Hva er brudd på god meglerskikk?

Brudd på god meglerskikk forekommer oftere enn du kanskje skulle tro. Bare i 2020 ble det registrert medhold i så mange som 118 klager som var rettet av selger eller kjøper mot megler. Dette er langt høyere enn hva tallet for 2019 var, da kun 64 klager fikk medhold.

Dette kan tyde på at det er en økning i hendelser med brudd på god meglerskikk, noe som naturligvis er negativt for bransjen. Det kan imidlertid også handle om tilfeldige variasjoner. Men hva nøyaktig går klagene ut på?

Det flest klager på, er at megleren bryter opplysnings- og undersøkelsesplikten sin. Dette kan for eksempel handle om at en megler ikke opplyser om viktige ting til kjøper under visning.

Det er også mange som klager på at budrunden håndteres på en uforsvarlig måte. Et eksempel på dette er at megler gir beskjed til noen om at de vant budrunden, for deretter å trekke det tilbake.

Mann leser om brudd på god meglerskikk på PC

Hvordan lykkes man med boligsalget?

Dersom du skal selge en eiendom og er usikker på om du skal benytte deg av megler, kan du alltids selge boligen selv. Eventuelt kan du finne en eiendomsmegler, slik at du kan få hjelp til verdivurdering, visninger og annet praktisk arbeid.

Skal du bruke megler, er du sannsynligvis opptatt av å finne en eiendomsmegler med god meglerskikk. I så fall kan det være greit å velge en megler med gode klientomtaler som kan vise til fornøyde kjøpere og selgere.

Skal man lykkes med boligsalget trenger man en god boligannonse, riktige forberedelser før visning og kunnskap om det juridiske.

Megler og selger håndhilser - hva er brudd på god meglerskikk?

Trenger du hjelp med meglertekst?

Som eiendomsmegler er du sikkert opptatt av å ikke praktisere på en måte som kan føre til brudd på god meglerskikk. I så fall er det blant annet viktig å utforme annonsen på en korrekt og ærlig måte, samtidig som boligens beste kvaliteter kommer frem.

Skal du selge boligen din selv, er du også avhengig av en god salgsannonse for boligen. Husk at boligannonsen din er den som tiltrekker potensielle kjøpere til visning.

Er du usikker på hvordan en god boligannonse skal lages? Din Meglertekst bistår deg gjerne med annonsetekst eller tekst til salgsoppgave. Vi lager all tekst fra bunnen av, og sørger for at god meglerskikk blir overholdt.

Bestill meglertekst med rask levering!