Bud før visning

Enhver boligselgers høyeste ønske er å få solgt boligen sin. Det kan være flere grunner til det, men en av de vanligste grunnene er at man allerede har kjøpt og flyttet inn i ny bolig. Derfor kan det være veldig fristende å slå til om man får et bud før man i det hele tatt har hatt visning. Men er dette lurt?

Boligsalg er en prosess som består av flere trinn, og generelt sett er gangen i prosessen veldig tradisjonell. Av og til er det likevel slik at noen ønsker «å snike i køen». Disse legger da inn et bud før visning – ofte før de i det hele tatt har sett boligen. Dette kalles å kuppe budrunden.

I denne artikkelen skal vi redegjøre kort for hvordan en tradisjonell salgsprosess går for seg før vi går nærmere inn på det å legge inn bud før visning. Det er både fordeler og ulemper med denne formen for kupping, og dette skal vi se på her.  

Bud før visning – slik kupper du budrunden

Visning først, så budrunde

Den tradisjonelle gangen i en salgsprosess, er at boligen først markedsføres som «til salgs» av meglerkontoret (om du selger boligen på den måten). Det arrangeres så visning, slik at interessenter får komme å se på boligen. I noen tilfeller er det også nødvendig med flere visninger. 

Om det er megleren som har ansvaret for visningen, kan interessentene sette seg opp på en liste. Denne listen er meglers utgangspunkt når han eller hun skal ringe rundt etterpå for å få kartlagt om det er aktuelt med en budrunde. Budruden kommer altså etter visningen.

Bud før visning

Slik foregår en tradisjonell budrunde

Etter at megler har arrangert visning, er det vanlig at han eller hun ringer rundt til interessentene som satt seg opp på listen på visningsdagen. Om visningen førte til at noen har lyst til å legge inn et bud på boligen, så vil det bli arrangert en budrunde.

En budrunde kan avholdes på to forskjellige måter. Budrunden kan foregå mellom to (eventuelt flere) interessenter eller mellom en interessent og selger.

Om det er to eller flere av interessentene som har lyst til å kjøpe boligen, så byr ulike budgiverne mot hverandre. Hver enkelt budgiver legger inn et bud, og budet varer normalt i en bestemt tidsperiode. Etter hvert som de andre budgiverne gir seg, så er det den som har det høyeste budet som vinner.

Det er imidlertid ikke alltid at visningen ender opp med mange interessenter. I noen tilfeller er det kun en budgiver, og denne budgiveren kan ende opp i en budrunde mot selger. Dette er som regel tilfellet hvis budgiver byr under takst. Da er det budgiver og selger som skal bli enige om prisen.

Bud direkte til selger før visning

Noen kan prøve å kuppe budrunden

Av og til hender det at selger får et bud i perioden mellom publikasjon av salgsannonsen og visning blir arrangert. Når dette skjer, så kaller man det at vedkommende prøver å kuppe budruden.

Når noen prøver å kuppe budrunden, så går vedkommende direkte til selger for å legge inn et bud. Megler er med andre ord ikke involvert i denne kommunikasjonen, slik som det vanligvis fungerer. Ofte er dette en metode som kjendiser og personer med lignende status prøver seg på.

Kupping er et omdiskutert tema på dagens boligmarked. Noen selgere velger å slå til på tilbudet, og det er selvsagt forståelig i og med at vedkommende naturligvis ønsker å selge boligen sin, men som interessent og potensiell kjøper kan dette være litt kjipt.

Få drømmeboligen – gi bud før visning

Fordeler og ulemper med kupping

Det er fort gjort å tenke at det er verst for de andre interessentene som ikke en gang får muligheten til å gå på visning (dersom selger aksepterer tilbudet fra kupperen), som naturligvis er helt sant. Men denne fremgangsmåten har både fordeler og ulemper for selger også.

La oss si at en bolig legges ut for salg, noen forsøker å kuppe budrunden ved å legge inn et bud tilsvarende taksten på huset. Selger som kanskje er bekymret for å ikke få solgt boligen takker ja til tilbudet og visningen avlyses. Dette går på bekostning av andre og kanskje til og med høyere bud.

Bakgrunnen for at selger aksepterer et slikt bud, er usikkerheten som et boligsalg fører med seg. Det er umulig å vite om kupperen hadde deltatt i en eventuell budrunde, og før visning er det like umulig å vite om det er andre interessenter. Derfor vil det alltid være litt praktisk å ha litt is i magen!