Tilstandsanalyse bolig 

Tilstandsanalyse bolig 

Tilstandsanalyse bolig  En tilstandsanalyse av en bolig gir deg en objektiv oversikt over dens tekniske tilstand. Denne artikkelen utforsker hvorfor tilstandsanalyser er viktige, hva som sjekkes under tilstandsanalysen, og hva du kan forvente når du vurderer å kjøpe...
Tilstandsrapport bolig 

Tilstandsrapport bolig 

Tilstandsrapport bolig  Skal boligen din selges? Da bør du gå til anskaffelse av en tilstandsrapport! En tilstandsrapport gir interessentene viktig informasjon om boligens tekniske tilstand.  I forbindelse med utformingen av tilstandsrapport, rangeres boligen etter et...
Salgsprospekt 

Salgsprospekt 

Salgsprospekt  Et salgsprospekt eller en salgsoppgave er et dokument som gir potensielle boligkjøpere innblikk i salgsobjektets egenskaper og kvaliteter. Finn ut hvordan du lager et prospekt!  Enten du er eiendomsmegler eller privatperson som skal selge bolig på egen...
Hva er e-takst? 

Hva er e-takst? 

Hva er e-takst?  Hvis du planlegger å selge en bolig, har du helt sikkert støtt på uttrykket e-takst. Mange norske banker krever også at man har en e-takst hvis man skal søke etter refinansieringslån eller andre lån.  Men hva er e-takst, egentlig? Dette skal vi nå se...
Feil kvadratmeter i takst 

Feil kvadratmeter i takst 

Feil kvadratmeter i takst  Har du vært så uheldig å oppleve å kjøpe en bolig hvor det er avvik mellom arealet oppgitt i salgsoppgaven og det faktiske arealet? I denne artikkelen skal vi gi deg en kortfattet juridisk oversikt over hvordan rettskildene stiller seg til...
Boligsalgsrapport pris 

Boligsalgsrapport pris 

Boligsalgsrapport pris  Når du skal selge boligen din, bør du legge penger i en boligsalgsrapport. Det foreligger ingen krav i norsk lov om at man må anskaffe dette, men en boligsalgsrapport er svært verdifull for alle involverte parter. Det vil dog kunne være...