Energimerking av bolig

Energimerking av bolig er obligatorisk for enhver selger i forkant av boligsalg. Når en bolig skal selges har du plikt til å energimerke bygningen, og merkingen skal deretter legges ved salgsprospektet.

I denne guiden skal vi se nærmere på hva energimerking av bolig er, og hvilke krav som stilles til den som selger boligen.

Karakterskala

Hva er energimerking?

Energimerking av bolig går ut på at boligen tildeles en merking (karakter) som viser hvor mye og hva slags energi boligen bruker. Dette er nyttig informasjon for alle som skal kjøpe bolig, da energiforbruk kan ha betydning både for miljø og privatøkonomi.

Karakterskalaen for energimerking av bolig går fra A til G, der A er den beste karakteren man kan få, mens G er den dårligste. Skalaen er fargekodet, slik at forbrukeren enkelt kan få et inntrykk av hvorvidt boligen er energivennlig eller ikke. A er grønn, mens G er rød.

Et rekkehus eller en enebolig med energimerking A koster gjerne rundt 12 500 kroner å varme opp i løpet av et år. Dersom en tilsvarende bolig har energimerking G, kan kostnadene for oppvarming være så høye som i overkant av 70 000 kroner.

Krav til energimerking

Krav til energimerking

Etter 1. juli 2010 har alle boligselgere og utleiere vært pliktige til å utføre energimerking av bolig. Dette resulterer i en såkalt energiattest. Også nybyggede boliger skal være energimerket.

Det er relativt enkelt å ordne energimerking av bolig. Som boligeier kan man selv ordne med merking via energimerking.no. Her kan man logge seg inn ved hjelp av BankID, og deretter utføre en detaljert eller enkel registrering. Man velger selv hvilken registreringsmetode man ønsker å bruke.

Dersom man utfører energimerking av bolig med enkel registrering, oppgir man kun de mest nødvendige opplysningene for å kunne motta attest. Dette inkluderer bruksareal, bygningstype, byggeår, oppvarmingsmetode og lignende.

Detaljert registrering inkluderer informasjon om isolasjon, eventuelle nye vinduer og lignende. Denne registreringsformen er gunstig dersom du har inngående kunnskap om boligen.

Visning

Et viktig verktøy ved boligsalg

Energimerking av bolig er et nyttig og viktig verktøy ved salg av eiendom. Potensielle boligkjøpere kan enkelt sette seg inn i boligens energiforbruk ved å se på energiattesten.

Som eiendomsmegler skal du inkludere energiattesten i salgsoppgaven og gjerne i boligannonsen, slik at den blir godt synlig. Så mange som fire av ti boligkjøpere oppgir at energimerking av bolig er av stor betydning ved kjøp av eiendom.

Meglertekst

Motta hjelp til meglertekst!

Energimerking av bolig er en tydelig indikator på hvor mye og hva slags energi en bolig krever for oppvarming og drift. Merkeordningen er gunstig for boligkjøpere, siden den sier noe om hvor dyre fremtidige strømregninger kan bli.

Som eiendomsmegler er det viktig å inkludere energimerking av bolig i salgsoppgaven. Foruten energimerking, skal boligen markedsføres på en best mulig måte – både i prospekt og annonsetekst. Meglertekst skal dessuten være informativt og gi potensielle boligkjøpere all nødvendig info.

Det å skrive en god meglertekst er i mange tilfeller avgjørende for å lykkes med boligsalg. Er du, i likhet med mange andre meglere, er rammet av tidsklemma? I så fall kan det være nyttig å få hjelp til å skrive meglertekst.

Din Meglertekst leverer ferdige salgsprospekt og boligannonser til eiendomsmeglere og private boligselgere. Bestill din meglertekst i dag!