Feil kvadratmeter i takst 

Feil kvadratmeter i takst kan forekomme. Et arealavvik refererer til forskjellen mellom det oppgitte kvadratmeterarealet i en boligtakst og den faktiske størrelsen på boligen. Dette avviket kan oppstå av ulike årsaker. Noen eksempler er feilberegninger, unøyaktige målinger eller endringer som ikke er blitt riktig dokumentert.  

Arealavvik kan variere fra noen få kvadratmeter til betydelige feil, og kan ha økonomiske konsekvenser for både kjøper og selger. I denne artikkelen ser vi på klagefrist ved et arealavvik, og hvorvidt man har rett på erstatning.  

på jakt etter bolig

Har man rett på erstatning ved arealavvik? 

Når det oppdages et arealavvik, reises spørsmålet om erstatning. I utgangspunktet er boligselgere forpliktet til å levere en bolig i samsvar med det oppgitte arealet i taksten.   

Dersom det oppdages et betydelig avvik mellom det oppgitte arealet og det faktiske arealet, har kjøperen normalt krav på erstatning. Erstatningens størrelse avhenger av hvor stort avviket er og hvordan det påvirker boligens verdi. 

Hva er klagefristen ved boligkjøp? 

Det er viktig å merke seg at det er en tidsfrist for å klage på feil og mangler ved boligkjøp. Som kjøper har du en endelig klagefrist på 5 år fra overtakelsen av boligen til å fremme en klage. Det er derfor viktig å gå nøye igjennom boligen for å avdekke eventuelle feil og mangler. 

Når et arealavvik blir oppdaget, bør klagen sendes skriftlig til selgeren så snart som mulig. Selv om du har en klagefrist på 5 år, så må det fra det øyeblikket du finner avviket ha sendt klage til selger innen 23 måneder.   

Jo raskere klagen blir fremsatt, desto enklere blir det å dokumentere at avviket eksisterer. Dermed kan kjøper også øke sjansene for å få en rask og tilfredsstillende løsning. 

dette må du huske på når du skal holde visning

Hva sier lovendringen fra 01.01.2022 om arealavvik? 

Fra og med 1. januar 2022 ble det innført endringer i avhendingsloven som har betydning for håndtering av arealavvik. Lovendringen innebærer at avhendingsloven nå krever at selgeren opplyser om vesentlige avvik i forhold til oppgitte areal i taksten. Endringen gir kjøperen økt beskyttelse og mulighet til å være bedre informert før boligkjøpet gjennomføres.  

Dette er spesielt viktig for å unngå uventede overraskelser og tvister i etterkant av boligsalget. Viser det seg at det er et arealavvik på minimum 2 %, og minst 1 kvadratmeter, så gir dette rett på erstatning.   

I tillegg til lovens krav er det viktig at både kjøpere og selgere utfører en grundig inspeksjon av boligen før salget gjennomføres. Dette kan bidra til å avdekke eventuelle arealavvik på et tidlig stadium og legge grunnlaget for en jevnere og mer pålitelig transaksjon. 

Dersom et arealavvik oppdages, er det viktig å forstå klagefristen og lovendringene som har tredd i kraft fra 01.01.2022. Å være nøye i prosessen og samarbeide med en erfaren eiendomsmegler eller advokat kan bidra til å sikre en trygg og rettferdig bolighandel. 

Trenger du hjelp med meglertekster? 

Vi i Din Meglertekst hjelper deg med å skrive boligsalgstekster. Vi har bred erfaring i å skrive salgsoppgaver og boligannonser av høy kvalitet. På denne måten vil meglertekstene dine skille seg ut i mengden.  

Ta kontakt med oss i dag, og motta meglertekst på 1, 2, 3!