Forskjell på takst og verdivurdering

Er du usikker på forskjell mellom takst og verdivurdering? Disse begrepene brukes ofte om hverandre, noe som kan skape forvirring blant boligselgere og -kjøpere. Begge uttrykkene relateres til boligens verdi, men det er likevel viktige ulikheter mellom dem.

Når boligen skal selges er det lurt å sette seg inn i vanlige ord og uttrykk som brukes i meglerbransjen. Finn ut hva som er forskjell på takst og verdivurdering, så vel som prisantydning!

Dokument og kalkulator: Forskjell på takst og verdivurdering

Verdivurdering vs. takst | Dette er forskjellen!

En verdivurdering baseres på hvilken pris som er sannsynlig å oppnå når salget av eiendommen er gjennomført. En takst derimot, er en pålitelig verdivurdering som baseres på prisen du mest sannsynlig kan få for boligen på dagens marked.

Generelt sett brukes «verdivurdering» om all estimering av verdi på eiendommer. Verdien settes basert på ulike standarder, og disse kalles gjerne for takster. Her kan vi blant annet nevne e-takst. En e-takst er bransjestandarden som danner grunnlaget for dagens verdivurdering.

Viktigste forskjell på takst og verdivurdering er med andre ord hvor grundig verdien på boligen vurderes. Takst og verdivurdering har også ulike bruksområder.

Hva er forskjellen mellom takst og verdivurdering på bolig?

Forskjell på takst og verdivurdering – dette vurderes

Det er altså en noe diffus forskjell på takst og verdivurdering. For å gjøre det hele litt tydeligere, skal vi se nærmere på hva som tas med i betraktningen.

Få oversikt over hvilke elementer som ligger til grunn for takst og verdivurdering. Som du ser, er det noen overlappende elementer.

Pekefinger – hva er forskjellen på takst og verdivurdering

Grunnlag for verdivurdering

Under en verdivurdering vil en anslå eiendommens markedsverdi, og fastslå hva man tror kjøpere er villige til å gi for boligen.

Det er mange ulike faktorer som vil kunne ha innvirkning på potensielle boligkjøperes interesse og dermed verdi. Vi kan for eksempel nevne følgende:

 

 • Standard
 • Planløsning
 • Størrelse
 • Beliggenhet
 • Støy
 • Prisnivå i området
 • Plassering med hensyn til naboer
 • Nærmiljø
 • Eventuelle felleskostnader
Meglertips – forskjell på takst og verdivurdering

Grunnlag for takst

Takst gir mindre rom for tolkning, og skal utføres etter klare retningslinjer av en takstmann. Selv om ulike takstmenn skulle utføre takseringen, ville resultatet blitt mer eller mindre det samme. Både e-takst og verditakst baseres nemlig på spesifikke og målbare forhold.

En takst baseres gjerne på en mer teknisk gjennomgang av eiendommen. Her er noe av det som kan vurderes:

 

 • Teknisk gjennomgang av eiendom
 • Beliggenhet
 • Størrelse
 • Bruksrettigheter
 • Vedlikehold
Meglertips – takst og verdivurdering

Hva er prisantydning?

Det er også lett å blande «prisantydning» med takst og verdivurdering. Prisantydningen er imidlertid ganske annerledes enn de øvrige, siden den kun baseres på hva megleren tror du kan få for boligen.

Prisantydning kan hverken brukes til refinansiering eller fastsettelse av boligverdi, og er bare et estimat. I mange tilfeller vil prisantydning sprike mye fra verdivurderingen. Dette kan skyldes at eiendomsmegleren vurderer andre forhold enn det som danner grunnlag for verdivurdering.

Mange blir overrasket over at den offisielle verdivurderingen de fikk i e-taksten er annerledes enn prisantydningen.

Meglertips for takst og verdivurdering

Trenger du meglertekst?

Forskjell på takst og verdivurdering kan være forvirrende. En takst er som regel basert på målbare forhold, og gir lite rom for tolkning. En verdivurdering derimot, baseres på meglers antagelser av hva boligen kan selges for. Sistnevnte vurderes gjerne basert på solforhold og lignende.

Hverken takst eller verdivurdering vil gi selger noen garanti for hva boligen blir solgt for. Begge deler er veiledende. Det som imidlertid er sikkert, er at gode meglertekster kan øke sannsynligheten for et vellykket boligsalg.

Både eiendomsmeglere og private boligselgere ønsker hjelp med å skrive selgende og gode boligannonser.

Kontakt Din Meglertekst i dag, og øk sjansen for en god pris på boligen!