Hva er boligsalgsrapport?

En boligsalgsrapport innebærer at en takstmann vil utføre en rapport der boligens tilstand beskrives. Rapporten har som hensikt å minimere sjansen for konflikt mellom kjøper og selger etter boligsalg.

Visste du forresten at en boligsalgsrapport kan gi økt salgspris på eiendommen? Dette skyldes at boligens tilstand dokumenteres godt, noe som gjør kjøperen mer trygg og selvsikker.

Da er man også villig til å betale mer. Men hva er en boligsalgsrapport, egentlig? Dette skal vi nå se nærmere på!

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport beskriver boligens tilstand

Hva er en boligsalgsrapport? Enkelt forklart er dette en rapport som gir potensielle kjøpere en grundig beskrivelse av boligens tilstand. Det er Norsk Takst som utarbeider rapporten, og den vil inneholde detaljerte beskrivelser av eiendommen.

En boligsalgsrapport vil også inneholde tilstandsvurdering av ulike elementer i boligen. De ulike tilstandsgradene varierer fra TG0 til TG3, og vil beskrive graden av avvik:

  • TG0: Ikke noen avvik
  • TG1: Små eller moderate avvik
  • TG2: Vesentlige avvik
  • TG3: Alvorlige eller store avvik
  • TGiU: Ikke tilgjengelig for undersøkelse/inspeksjon (ikke vurdert)

Så, hva er boligsalgsrapport godt for? Jo, den vil gi detaljert informasjon om boligens tilstand.

Dette inkluderer vurdering av elektrisk anlegg, byggemeldinger, ferdigattester og branntekniske forhold. Andre ting som vurderes er drenering, våtrom, ventilasjon, takkonstruksjon og isolering.

Dokument av boligsalgsrapport og tilstandsrapport

Boligsalgsrapport vs. tilstandsrapport

Hva er boligsalgsrapport sammenlignet med tilstandsrapport? En boligsalgsrapport kan betraktes som en mer grundig versjon av ordinære tilstandsrapporter. Boligsalgsrapporter er noe dyrere å fremhente, men vil samtidig være et tryggere valg for kjøper og selger.

Ved boligsalg blir det før øvrig frarådet å kun anvende e-takst eller vanlig verditakst ved boligsalg.

Mange gjør dette, fordi det er billigere enn boligsalgsrapport og/eller tilstandsrapport. Husk likevel på at en ordinær verditakst ikke gir en grundig beskrivelse av byggets tekniske tilstand.

En boligsalgsrapport er, sammenlignet med tilstandsrapporten, rettet mer mot boligsalg. Den gir derfor grundige opplysninger om ting som er relevant for boligkjøpere.

Noen ganger brukes uttrykkene boligsalgsrapport og tilstandsrapport om hverandre. Dette kan gi rom for forvirring. De to ligner mye på hverandre, men kan altså ha visse forskjeller.

NS 3600 standard boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport NS 3600

En boligsalgsrapport fra Norsk Takst vil baseres på standarden NS 3600. Dette er standarden som gir retningslinjer for teknisk analyse av tilstanden på boliger som skal omsettes. NS 3600 innebærer en detaljert gjennomgang av eiendommen, noe som altså inkluderer en tilstandsvurdering.

Med standarden NS 3600 vil det spesielt legges vekt på boligens byggtekniske forhold, noe som vil være av relevans ved eierskifte. Målet er at konflikter skal forebygges og unngås. En boligsalgsrapport er altså standardisert, men bygger også på takstmannens kvalifiserte skjønn.

Meglertekst

Få hjelp med meglertekst!

Hva er en boligsalgsrapport? Du kan betrakte denne rapporten som en detaljert og grundig vurdering av eiendommens tilstand. Rapporten er mer detaljert enn en ordinær tilstandsrapport, og rettes spesifikt mot boligomsetning.

Dersom du skal selge en bolig, er en boligsalgsrapport lurt å ha. Samtidig bør du ha selgende og informative tekster til markedsføring av boligen. Trenger du hjelp med tekst til boligannonse eller lignende? Da kan vi hjelpe deg!

Kontakt Din Meglertekst og bestill selgende boligannonsetekst i dag!