Hva er e-takst? 

Hvis du planlegger å selge en bolig, har du helt sikkert støtt på uttrykket e-takst. Mange norske banker krever også at man har en e-takst hvis man skal søke etter refinansieringslån eller andre lån. 

Men hva er e-takst, egentlig? Dette skal vi nå se litt nærmere på. Finn ut hva som er forskjellen på verdivurdering, e-takst og takst! 

E-takst | En definisjon 

E-takst kan også kalles for «elektronisk takst», og er en skriftlig versjon av det man kjenner som verdivurdering. Dette er et verktøy som brukes når verdien på en eiendom skal fastsettes.  

En e-takst blir utført av en eiendomsmegler, og følger en gitt bransjestandard. Denne standarden har blitt innført for at ikke alle meglerhus skal kunne følge sine egne standarder. Dermed blir verdivurderingen av huset mer pålitelig og riktig. 

Tidligere kunne nemlig alle eiendomsmeglere utføre verdivurdering etter eget skjønn. Dette kunne føre til at ett meglerhus satte verdien på et hus mye høyere enn andre meglerhus. Man kan fortsatt oppleve at ulike meglere gir ulik verdivurdering av huset, men ulikhetene er ikke så store som før. 

Hvordan utføres en e-takst? 

Når en eiendomsmegler skal utføre e-takst av en eiendom, vil vedkommende møte opp og befare boligen. Det er flere faktorer som danner grunnlaget for verdien som fastsettes i verdivurderingen. Vi kan blant annet nevne følgende elementer: 

  • Pris for lignende boliger i nærområdet 
  • Boligstandard 
  • Beliggenhet 
  • Faste utgifter og eventuell fellesgjeld 
  • Fasiliteter 
  • Byggeår 
  • Tomtestørrelse 
  • Boligens areal

Under befaringen vil megler ta minst tre fotografier av boligen. Megleren vil som hovedregel ta bilde av både fasade, bad og boligens kjøkken. Deretter vil eiendomsmegleren legge til grunn statistiske data når verdien skal fastslås. 

Merk deg at en e-takst ikke innebærer en nøyaktig eller teknisk undersøkelse av boligens standard. Megleren har imidlertid faste punkter som skal sjekkes, og disse er definert av bransjestandarden. 

E-taksten som lages av megler vil lagres i en database hos Eiendomsverdi, og der kan banken eller andre interessenter få tilgang på gitt verdivurdering. Dette kan for eksempel være aktuelt om banken skal refinansiere boliglånet ditt. 

Forskjell på takst og verdivurdering 

Hva er e-takst, og hva er takst? Disse to begrepene blandes ofte, men må ikke forveksles. En e-takst er altså en verdivurdering utført av megler, men innebærer ingen teknisk undersøkelse av boligen. En takst, eller verditakst som det også kalles, er taksering som utføres av en takstmann. 

Både e-takst og takst sier noe om en eiendoms markedsverdi, men sistnevnte er basert på en mer teknisk og dyptgående gjennomgang av eiendommen. Når man skal selge en bolig er det vanlig å få både en e-takst og en verditakst. Sammen danner disse grunnlaget for boligens prisantydning. 

la oss finne riktig takst

Hvor lenge er en e-takst gyldig? 

En e-takst har ikke ubegrenset lang gyldighet. I likhet med mange andre former for takst, har den en gyldighet på seks måneder.  

Grunnen til at en e-takst ikke har ubegrenset lang gyldighet, er at boligens verdi kan endres med tid. Hvis boligen for eksempel får mugg, sopp eller skader, kan dette påvirke verdien av boligen. Husk at også markedsprisen kan svinge over tid, noe som vil kunne påvirke en e-takst. 

mennesker finner ut av tilstandsrapport

Er e-takst på bolig gratis? 

Utføring av e-takst vil i mange tilfeller tilbys som en gratistjeneste gjennom mange meglerhus. Det kan også hende at takseringen koster litt penger. Dette varierer fra meglerfirma til meglerfirma. 

Mange meglere tilbyr tjenesten gratis i håp om å vinne deg som kunde. Det er nemlig stor konkurranse meglerhus imellom. Dette fører til mange fordeler for de som selger bolig.  

Husk likevel på at noen meglerhus kan ha forbehold om at du velger dem ved boligsalg, om du mottar gratis e-takst. I de fleste tilfeller vil imidlertid tjenesten være uten noen forpliktelser. Det betyr at du fint kan innhente takst fra flere meglerhus. 

megler som søker opp tilstandsrapport

Bør du velge meglerhuset som gir høyest e-takst? 

Enhver boligselger ønsker å sitte igjen med mest mulig etter endt boligsalg. Det er lett å tenke at verdien som oppgis i e-taksten gjenspeiler boligens endelige salgssum. Slik er det imidlertid ikke. Det har derfor sjeldent noe for seg å velge meglerhus kun basert på hvem som takserer huset høyest. 

Se for deg at ett meglerhus gir huset en e-takst og anslår boligens verdi til å være 3 000 000 kroner. Dersom et annet meglerhus anslår verdien til å være 3 300 000 kroner, frister det nok å velge sistnevnte.  

Det er imidlertid markedet som bestemmer hvor mye du kan få for boligen, til syvende og sist. Dersom boligen er priset for høyt, kan det skje at færre interessenter melder seg. Man skremmer rett og slett bort potensielle kjøpere.  

Med lavere verdi kan flere inviteres med inn i budrunden, og prisen kan da presses opp. Husk derfor på at du bør legge flere faktorer til grunn enn e-takst, når du skal velge megler. Både tilgjengelighet, pris, kundeservice og omtaler kan være relevante ting å se på. 

ser på tilstandsrapporten

Hvordan øke sjansen for et vellykket boligsalg? 

Både boligselger og megler er interessert i å oppnå en best mulig salgspris på eiendommen. Men hva skal egentlig til for å lykkes, bortsett fra en e-takst som er velbalansert? Det er blant annet veldig viktig å sikre at man har informative og selgende meglertekster. 

Husk at boligannonsen på Finn.no eller andre kanaler ofte er det første møtet potensielle kjøpere har med boligen. Ser ikke boligen interessant ut i annonsen, dukker de potensielle kjøperne heller ikke opp på visning. Et vellykket boligsalg begynner altså med en god boligannonsetekst. 

Her er det viktig å fremheve boligens beste kvaliteter, samtidig som teksten er informativ. Det samme gjelder salgsoppgaven, som bør gi kjøperen all nødvendig informasjon om eiendommen. 

nøye gjennomsøking av leilighetens tilstand

Bestill meglertekst i dag! 

Hva er en e-takst? En e-takst eller elektronisk takst er en skriftlig verdivurdering som blir utført av en megler. E-taksten vil sammen med verditaksten fra takstmann, danne grunnlaget for boligens prisantydning.  

Det er viktig at taksten gjenspeiler boligens faktiske verdi, og bør hverken være for høy eller lav. Når du skal velge eiendomsmegler, bør du se på mer enn bare verdi på e-takst. Megleren skal også yte god service, og ha evnen til å lage selgende og gode meglertekster. 

Enten du selger bolig privat eller er en eiendomsmegler som selger boliger for andre, trenger du en god boligannonse. Du har også behov for en informativ og oversiktlig salgsoppgave. Dette er noe som kan være tidkrevende å lage, og mange får derfor hjelp til å lage disse tekstene. 

Din Meglertekst har ekspertise på området, og kan lage skreddersydd meglertekst for både eiendomsmeglere og private som skal selge bolig. Kontakt oss i dag, og la oss hjelpe deg med å oppnå et vellykket boligsalg!