Hva er salgsoppgave?

En salgsoppgave er et skriv som bør være både selgende og informativt. Skal du for eksempel selge en bolig, bør du ha en salgsoppgave som gir kjøperen all nødvendig informasjon om eiendommen.

Selv om en salgsoppgave med fordel kan være selgende og fremstille boligens positive sider, skal den også informere potensielle kjøpere om eventuelle feil og mangler. Tar du ikke med alle nødvendige detaljer, kan kjøperen klage på boligkjøpet grunnet mangelfulle opplysninger.

Med en velskrevet salgsoppgave vil alle parter bli mer fornøyde, og du reduserer sjansen for at konflikter skal oppstå. Målet med en god salgsoppgave er altså som følger:

 • Informere potensielle boligkjøpere om viktige opplysninger
 • Markedsføring av bolig
Salgsoppgave

Prospekt vs. salgsoppgave

Hva er egentlig forskjellen på et boligprospekt og en salgsoppgave? Kort fortalt er en salgsoppgave det samme som et prospekt.

Enten du har fått i oppdrag å skrive et prospekt eller en salgsoppgave, er altså målet ditt å lage en selgende og informativ beskrivelse av salgsobjektet.

Salgsoppgave mal

Salgsoppgave mal

Det er mye viktig informasjon som skal tas med når du skal skrive en salgsoppgave. Blant informasjonen som skal tas med ifølge Eiendomsmeglingsloven, kan vi nevne følgende:

 • Tinglyste forpliktelser
 • Byggemetode
 • Salgsobjektets alder
 • Eierforhold
 • Grunnareal
 • Utleieadgang (om dette finnes)
 • Ligningsverdi på boligen
 • Ferdigattest
 • Eventuell fellesgjeld
 • Månedlige kostnader på fellesgjeld

Siden det er mye informasjon som skal inkluderes, synes mange eiendomsmeglere at det kan være praktisk å bruke en salgsoppgave mal.

Da trenger du bare å fylle inn nødvendig informasjon i det ferdige oppsettet. Det kan også være nyttig å få hjelp til å skrive salgsoppgaven fra bunnen av.

Salgsoppgave

Her kan du bestille salgsoppgave

En salgsoppgave eller et boligprospekt er et skriv som gir potensielle boligkjøpere tilgang til alle nødvendige opplysninger om en bolig eller annen eiendom. Skrivet skal også markedsføre salgsobjektet, og bør derfor være selgende.

Det å skrive en salgsoppgave kan være tidkrevende, og som eiendomsmegler har du kanskje mange andre arbeidsoppgaver som må fokuseres på.

Dersom du har behov for en ferdigskrevet salgsoppgave, kan Din Meglertekst skrive prospektet for deg. Vi sikrer at teksten blir akkurat passe selgende, og at all nødvendig informasjon inkluderes. Med et velskrevet prospekt øker du sjansen for at boligen blir solgt til ønsket pris.