Hva koster det å få takst på huset?

Hva koster det å få takst på huset? Dette er et spørsmål mange stiller i forbindelse med boligsalg. Det finnes flere ulike former for boligtakst, inkludert tilstandsrapport, verditakst og boligsalgsrapport. Noe kan fås gratis, mens andre taksttyper koster tusenvis av kroner.

Det er imidlertid ikke bare pris du bør se på. Valg av takst kan nemlig ha betydning for salgsprisen, noe vi straks skal se nærmere på. Finn ut hva det koster å få takst på huset!

Hus med nøkler: Hva koster takst på hus?

Verditakst eller boligsalgsrapport?

Det har lenge vært mest vanlig å benytte seg av verditakst når bolig skal selges. Husk imidlertid på at det er krav til at boligselger skal dokumentere tilstanden til eiendommen. Dokumentering av tilstand er ikke like nøyaktig i en verditakst som i en boligsalgsrapport.

På grunn av dette, er det som regel bedre å gå for en boligsalgsrapport. Denne inneholder blant annet en tilstandsrapport med detaljert teknisk tilstandsvurdering. Dette kan gi deg bedre pris på boligen ved salg, siden potensielle kjøpere føler seg tryggere på kjøpet.

En verditakst innebærer at takstmannen utarbeider en rapport etter oppmåling og befaring av eiendommen. Dette resulterer i en teknisk beskrivelse, samt informasjon om behov for vedlikehold. En boligsalgsrapport gjør det samme, men i mer detaljert form!

Penger som gis til taksering av hus

Hva koster verditakst?

Hva koster det å få takst på huset? Dersom du skal ha en verditakst, vil du kunne få en verdivurdering av boligen og eiendommen. Dette er minstekravet som stilles ved salg av bolig. Taksten vil hovedsakelig gi informasjon om boligens verdi, og ikke si mye om teknisk tilstand.

Pris på verditakst kan variere etter størrelse på boligen, men ligger som regel på mellom 4 500 og 9 500 kroner.

Pekefinger

Hva koster boligsalgsrapport?

Hva koster det å få takst på huset om du velger en boligsalgsrapport? Siden denne taksten er mer omfattende enn verditaksten, vil den også koste mer. Rapporten vektlegger en rekke forhold som er relevant ved eierskifte, som vedlikeholdsbehov, standard på våtrom og lignende.

Boligsalgsrapporten vil også inneholde en vurdering av det branntekniske og det elektriske anlegget, samt en lovlighetsvurdering. Også her kan prisen øke i takt med boligens størrelse. Som regel ligger prisen på mellom 10 000 og 20 000 kroner.

Bolig med prosent og stjerner rundt

Slik lykkes du med boligsalget: Ha en god meglertekst!

Hva koster det å få takst på huset? Pris varierer basert på type takst. Mens en enkel verditakst gjerne koster opptil 9 500 kroner, kan en detaljert boligsalgsrapport koste inntil 20 000 kroner. Vi anbefaler å gå for sistnevnte, siden dette gir boligkjøper mye verdifull informasjon.

Om du har en detaljert boligsalgsrapport, kan dette føre til at du oppnår bedre pris på boligen. Potensielle kjøpere vil nemlig få bedre oversikt over boligens tilstand. Dette vil igjen føre til at de våger å by mer penger for boligen.

Foruten boligsalgsrapport, er det viktig med en god boligannonse. Denne vil gi potensielle kjøpere verdifull informasjon om boligen f.eks. på Finn.no, før de laster ned eventuell boligsalgsrapport. Annonsen er viktig for vellykket markedsføring av boligen. Trenger du hjelp med annonsen?

Kontakt Din Meglertekst i dag, og motta skreddersydd meglertekst!