Hva ser megler etter på verdivurdering?

Hva ser megler etter ved verdivurdering av bolig? Dersom du har planer om å selge boligen din, kan det være greit å vite hva nøyaktig megleren ser etter. Ved å vite hva som påvirker den endelige prisen, kan du gjøre diverse verdiøkende tiltak før megleren besøker deg.

Verdivurdering går ut på at boligens antatte markedsverdi fastsettes. La oss se nærmere på hva som påvirker verdien under en verdivurdering!

Verdivurdering utført på datamaskin

Dette ser megler etter ved verdivurdering

Før du kontakter megleren, bør du tenke over hva megler ser etter på verdivurdering. Meglerens jobb er å finne ut hva markedsverdien til boligen er. Markedsverdien er den summen markedet er villig til å betale for eiendommen din.

Det er mange faktorer som danner grunnlag for resultatet av verdivurderingen. Så hva ser megler etter på verdivurdering? Vi kan for eksempel trekke frem følgende:

 

  • Beliggenhet
  • Nærhet til offentlig transport, barnehage og butikk (samt andre fasiliteter)
  • Størrelse på bolig og tomt
  • Solforhold
  • Boligens standard
  • Støy og aktivitet i nærområdet
  • Felleskostnader
  • Planløsning
  • Hva slags arbeid som har blitt gjort på boligen (oppussing)
  • Kvadratmeterpris i området
Verdivurdering utført av eiendomsmegler

Verdivurdering fra flere meglere?

Mange blir fristet til å velge den eiendomsmegleren som gir høyest verdivurdering av boligen. Du vil tross alt ha mest mulig for boligen! Mange velger derfor å hente inn flere meglere, slik at det foretas flere verdivurderinger av boligen.

Husk likevel på at det til syvende og sist er markedet som bestemmer faktisk salgspris. Selv om du får en høy verdivurdering av boligen, er det slettes ikke sikkert at boligen selges for det beløpet. Potensielle kjøpere kan mene at prisen ikke står i stil med de de faktisk får.

Dette kan føre til at få eller ingen dukker opp på visning. En overpriset bolig kan bli liggende lenge ute for salg! Du kan til slutt bli tvunget til å selge boligen under prisantydning. For lav verdivurdering kan føre til at flere interessenter melder seg, slik at prisen presses opp i budrunden.

Det er likevel regler som må følges. Eiendomsmegler skal ikke sette en lav pris med den hensikt å lokke flere inn i budrunden. Prisen skal gjenspeile boligens verdi, så godt det lar seg gjøre. Meglerne må derfor ta utgangspunkt i e-takst, som har strenge krav for verdisetting.

Eiendomsmegler håndhilser i forbindelse med verdivurdering

Hva ser takstmann etter?

Hva ser megler etter på verdivurdering? Jo, alt fra solforhold og beliggenhet, til standard og størrelse. Det er også noe som kalles for takstrapport. Dette er en verdivurdering som foretas av en takstmann. Ser takstmannen etter andre ting enn eiendomsmegleren?

En takstmann har en mer teknisk og grundig tilnærming til boligen når prisen skal vurderes. Vedkommende vil befare fasade, våtrom, el-installasjoner, tak og lignende. Denne rapporten vil fungere som et vedlegg i salgsrapporten som lages.

Takstmannen kan også fastsette låneverdi, markedsverdi og bygningens tekniske verdi. Eiendomsmegleren vil i samsvar med takstmann sin vurdering lage en prisantydning. Denne bør samsvare ganske bra med e-taksten, men ikke nødvendigvis med endelig salgspris.

Verdivurdering utført av eiendomsmegler

Hvordan øke verdi på bolig?

De fleste boligselgere har et ønske om å få mest mulig for boligen som selges. Hva ser megler etter ved verdivurdering av bolig? Jo, både beliggenhet, fasiliteter og felleskostnader spiller inn. Disse faktorene er det ikke så mye å gjøre noe med.

Det er imidlertid flere faktorer du kan være med å påvirke. På samme måte som du kan forberede boligen før visning, kan du forberede den til verdivurdering.

Boligens planløsning og standard kan for eksempel forbedres ved hjelp av oppussing. Dette kan igjen gi boligen bedre markedsverdi, siden den blir mer attraktiv for kjøperne.

Solforhold kan du potensielt også gjøre noe med, til en viss grad! Har du for eksempel et høyt tre på tomten som skygger for solen? Da kan du sage det ned, eller trimme det!

Eiendomsmegler på verdivurdering

Slik lykkes du med salg av bolig

Hva ser megler etter på verdivurdering av en eiendom? Megleren vil fastslå boligens antatte markedsverdi ved å se på alt fra standard og solforhold, til beliggenhet og størrelse. Du kan potensielt øke boligens verdi ved å pusse opp og stelle eiendommen i forkant.

Dersom du bestemmer deg for å selge boligen selv, bør du også tenke over viktigheten av å ha en god boligannonse. Her kan du legge inn meglerens prisantydning, og lage en selgende og informativ tekst. Synes du det er vanskelig å lage «meglertekst» selv? Dette er noe vi kan hjelpe deg med!

Kontakt Din Meglertekst i dag, og motta annonsetekst som øker sjansen for vellykket boligsalg!