Hva skal til for å bli eiendomsmegler?

Vurderer du å bli eiendomsmegler? Eiendomsmegling er et spennende og variert yrke som byr på mange muligheter. Det er ikke lenger like lett å bli eiendomsmegler som det var før i tiden, og kompetansekravet for dagens meglere er høyt.

Dersom du har sett på programmer som «Lukket visning» på TV, har du kanskje allerede fått et innblikk i hvordan det er å være eiendomsmegler. Dette har kanskje også gikk deg motivasjon til å satse på yrket selv. Men hvordan skal du egentlig gå frem?

Dagens eiendomsmeglerutdanning strekker seg over fem år. Studentene må fullføre en bachelorgrad og bestå eiendomsmeglereksamen, og deretter ha praksis i to år som eiendomsmeglerfullmektig. De kan så søke om eiendomsmeglerbrevet gjennom Finanstilsynet.

Lurer du på hva som skal til for å bli eiendomsmegler? Vi går yrket i sømmene og tar deg gjennom kravene – fra skolebenken og opplæring, til personlige egenskaper.

Student som skal bli eiendomsmegler sitter på PC

1. Utdanning

Før i tiden behøvde du ikke å ha en utdanning for å drive eiendomsmegling i Norge. Dette skapet store forskjeller i bransjen, og mange meglere fikk et ufortjent dårlig rykte på seg. Kompetansen spriket mellom meglerkontor og forskjellige meglere.

I 2007 ble lovverket endret, og Norge innførte en ny lov om eiendomsmegling. Nå er «eiendomsmegler» en beskyttet tittel og kravene for kompetanse er betydelig hevet.

Dagens meglere har gjennomgått en treårig bachelor og har praktisert eiendomsmegling i minst to år. De har også blitt offisielt godkjent av Finanstilsynet.

Student jubler for å ha bestått eksamen for eiendomsmeglere

Bachelor i eiendomsmegling

Du kan ta en bachelor i eiendomsmegling ved syv skoler i Norge: BI Bergen, BI Trondheim, BI Stavanger, Høgskolen i Innlandet (Rena), Nord Universitet (Bodø), Høgskulen på Vestlandet (Sogndal) eller ved Universitetet i Sørøst-Norge (Bø).

Gjennom studietiden vil du få gode kunnskaper innen jus, økonomi og eiendomsmegling. Jus er en viktig del av yrket, da du må ha ressursene som trengs for å identifisere eller løse eventuelle juridiske problemstillinger du møter på i arbeidslivet.

Økonomifag som finans, regnskap og statistikk gir deg evnen til å ta gode økonomiske vurderinger. Til slutt vil du fordype deg i eiendomsmegling og få en solid forståelse av prosessen fra A til Å. Her lærer du om både markedsføring, dokumenthåndtering og praktiske oppgaver ved overdragelse og oppgjør.

Eiendomsmegling handler om å sikre at kjøp og salg av boliger skjer på en effektiv og trygg måte. Gjennom studiet får du den faglige tyngden du trenger for å opprettholde en god standard i bransjen.

Eiendomsmegler under utdanning jobber med dokument

Videre utdanning som eiendomsmegler

I dag er det mange studenter som ønsker å videreutdanne seg, også innen eiendomsmegling. Dersom du allerede har en bachelor, vil du ha et godt og solid grunnlag innen jus og økonomi. For mange blir det naturlig å bygge på innenfor disse retningene.

Du har mange muligheter etter fullført bachelorgrad, og du trenger ikke nødvendigvis å jobbe som megler. Bacheloren er en fordypning i eiendomsmegling, men gir også en solid plattform innen administrasjon og økonomi.

Mange velger å bygge på kompetansen med en master innen ledelse, økonomi, markedsføringsledelse, økonomistyring, forretningsjus, eiendomsutvikling eller lignende. Hvis du planlegger å gå videre, er det viktig å merke seg hvilke valgfag som tilfredsstiller de ulike fagkravene til opptak.

De aller fleste velger å gå rett ut i opplæring som eiendomsmeglerfullmektig, men det finnes altså mange muligheter dersom du ønsker å skifte retning eller bygge på utdannelsene ved en senere anledning.

Forstørrelsesglass ser nærmere på videreutdanning for eiendomsmeglere

2. Opplæring

Hvis målet er å bli eiendomsmegler, må du gå gjennom to år med praksis. De fleste studenter velger å jobbe som fullmektig i et meglerbyrå etter endt utdannelse, noe som er et viktig steg for å oppnå den beskyttede tittelen.

For å bli eiendomsmegler må du nemlig opparbeide deg to år med praksis før du kan søke om eiendomsmeglerbrevet hos Finanstilsynet. Du behøver imidlertid ikke vente til bacheloren er i boks, før du starter på opplæringen.

Når du begynner på studiet vil du høre at forelesere og rådgivere oppfordrer studentene til å skaffe seg jobb ved siden av studiet, dersom du har muligheten. Allerede etter første semester kan du starte opplæring hos et meglerforetak, dersom du består emnet «Praktisk eiendomsmegling».

Etter første semester og bestått emne, har du kompetanse til å jobbe som «medhjelper». Dette er en assisterende stilling hos ansvarlig megler, som gir deg et forsprang på opplæringen. Mange studenter klarer derfor å fullføre opplæringen før, eller rett etter endt utdanning, og kan dermed søke om eiendomsmeglerbrevet innen kort tid.

Eiendomsmegler samarbeider med andre

Medhjelper eller eiendomsmeglerfullmektig?

Opplæring skjer i hovedsak gjennom stillingene «medhjelper» eller «eiendomsmeglerfullmektig». Førstnevnte er en mulighet for de som enda ikke har fullført bachelorgraden, men ønsker relevant arbeidserfaring og et forsprang på opplæringen.

En eiendomsmeglerfullmektig er en tittel som blir gitt ferdig utdannede, som ikke har fullført opplæringen. Skal du få denne tittelen må du ha bestått den juridiske embetseksamen eller eiendomsmeglereksamen, være ansatt hos et meglerbyrå, og jobbe under oppsyn av ansvarlig megler.

Arbeidsoppgavene til en medhjelper vil være varierte og gi et godt innblikk i din fremtidige arbeidshverdag. Du skal bistå travle meglere i en hektisk hverdag og hjelpe med kartlegging og oppfølging av kunder. I tillegg vil du bistå gjennom salgsprosessen. Stillingen lar deg jobbe tett med kunder og meglere, samt at du gjør en del administrative oppgaver.

Arbeidsoppgavene til en eiendomsmeglerfullmektig ligner på de vanlige oppgavene til en megler. Her kan du forvente å inngå oppdragsavtaler, undersøke eiendommer, holde visninger, avholde kontraktsmøte og bistå under budrunder. Men alle oppgavene skal utføres under tilsyn av en ansvarlig megler.

En eiendomsmegler som lykkes med boligsalg

3. Personlige egenskaper

Vi har nå gått gjennom de formelle kravene til utdanning, godkjente eksamener og opplæring, men du må også ha visse personlige egenskaper dersom du ønsker å lykkes som megler.

Dette er en stilling som byr på sosial kontakt med kunder og selgere, så vel som administrative oppgaver. Det er vesentlig at du liker å snakke med mennesker og evner å skape tillit. Du skal tross alt selge hjem og ta deg inn i husene til fremmede.

Du jobber for både selger og potensiell kjøper, og ofte må du gi det lille ekstra og strekke deg for å skape positive opplevelser. Du skal være troverdig, upartisk, omgjengelig, grundig og ha gode kommunikasjonsevner – både skriftlig og muntlig.

Dersom du har alle disse egenskapene i tillegg til en faglig tyngde fra studiet, har du gode forutsetninger for å lykkes i bransjen. Her er alle sin egen lykkes smed og de fleste jobber på provisjon. Hvis du ønsker å tjene penger rett etter utdannelsen, gjør du lurt i å opparbeide erfaring gjennom studietiden.

Eiendomsmegler prater med potensiell boligkjøper utenfor hus

Slik blir du eiendomsmegler

Selv om det er vanskeligere å bli eiendomsmegler i dag, enn det var før 2007, betyr det ikke at utdanningen krever mer enn andre høyere utdanninger. Hvis du er interessert i å jobbe med salg av eiendom og mennesker, kan dette være den rette veien for deg.

Dersom du ønsker å studere eiendomsmegling, men vil gå videre til andre utdanninger eller yrker, er det viktig å merke seg hvilke fag og emner som kreves. Det er også lurt å skaffe seg arbeidserfaring som medhjelper, dersom du har muligheten til dette.

Arbeidserfaring gir deg et forsprang og muligheten til å bygge et nettverk før endt utdannelse. Bachelorgraden krever at du har generell studiekompetanse, men som regel må du ikke ha gjennomgått realfag eller høyere matte på videregående.

Mange synes det er en fordel å ha erfaring fra S1 + S2 matematikk, samt markedsføring og rettsvitenskap fra videregående – men dette er ikke et krav. Poenggrensen endrer seg fra år til år, men snakk gjerne med en veileder på skolen dersom du ønsker konkret veiledning om veien videre til yrket. Kontakt oss i dag dersom du ønsker hjelp med meglertekst!