Hvilken eiendomsmegler er best?

Skal du selge bolig i nærmeste fremtid? Da er det viktig at du tenker nøye gjennom valg av eiendomsmegler. Det sies at man ikke velger et meglerfirma, men en megler. Vi gir deg tips og råd til hvordan du sikrer en best mulig salgsprosess.

Heldigvis er det ikke mangel på meglerkontorer og dyktige meglere her til lands. Men flere valgmuligheter gjør det naturligvis vanskeligere å bestemme seg. Hvis du ønsker et effektivt, trygt og smidig salg, bør du sette av god tid til grundig forarbeid i forkant av valget.

Valg av megler har mye å si for hvor godt salget går, og dette er ofte den første utfordringen du møter på i en flytteprosess. Fokuset bør ligge på å velge en megler du liker og har tro på, fremfor å gå etter meglerhusene med best rykte.

Vi har satt sammen en sjekkliste som kommer godt med når du skal velge en megler til å representere huset ditt på boligmarkedet.

Valg av eiendomsmegler eller firma?

1. Velg megler, ikke meglerhus

Du jobber ikke med et meglerhus når du selger en bolig, men én spesifikk megler. Derfor bør du først og fremst vektlegge personlige egenskaper og kjemi. Det er ikke sikkert at den perfekte megleren for deg, jobber i det nærmeste eller største meglerhuset.

Gjennom en relativt kort periode, skal du og megler jobbe tett sammen. For å sikre at du blir fornøyd med salget, antall visninger, annonse og pris, er det viktig at du føler en trygghet og kan føre en god dialog med den potensielle megleren.

Valg av eiendomsmegler

2. Få flere tilbud

Det viktigste du kan gjøre, er å ikke binde deg til én enkelt megler. Inviter gjerne to eller tre aktuelle kandidater på besøk og kontakt alltid flere meglere. Hør hva de synes om boligen, hvilken arbeidsprosess de har og spør om tidligere erfaringer. Slik sammenligner du styrker og svakheter.

Under det første besøket kan du be dem anslå verdien på boligen og komme med et tilbud. Et slikt besøk kalles ofte for en befaring, og mange ber om en «testvisning», hvor megler tar selgere gjennom huset på en fiktiv visning. Dette gir deg innblikk i hvordan megleren velger å vinkle fremtidige visninger.

Selv om du får et godt tilbud på befaringen, er det viktig at du ikke signerer en avtale med en gang. Få tilbudene skriftlig og vent til du har sammenlignet alle de aktuelle meglerne. Her kan du legge vekt på personlig kjemi, preferanse og til slutt pris for eiendomsmegler sine tjenester.

Slik velger du riktig eiendomsmegler

3. Ikke se deg blind på pris

En dyktig megler er ikke en utgift, men en investering. Det er naturlig å la seg friste av billige tilbud i en flytteprosess, men husk at målet er å få boligen solgt for mest mulig.

Det er altså viktigere at megleren klarer å levere en høy salgspris, enn at selve tjenesten er så billig som mulig.

Hvis en av meglerene har en betydelig lavere salgspris enn andre kandidater, kan dette være en indikator på at megleren ikke har mange oppdrag og selger lite.

Som regel vil de fleste legge seg noenlunde likt prismessig, men du kan alltid prute dersom du ønsker et bedre tilbud.

Sjekkliste for valg av eiendomsmegler

4. Tenk lokalt

Du behøver ikke å velge en megler fra det nærmeste meglerkontoret, men det er viktig at kandidaten du går for har god kjennskap til lokalområdet.

En megler som kjenner til området ditt, kjenner også til prisnivået, boligmarkedet, målgrupper og hva som må til for å selge en bolig i det spesifikke området.

Det er mange faktorer som kan påvirke totalprisen og betalingsviljen til mulige kjøpere. Hvordan er nærområdet? Hvordan er kollektivtransporten? Og turmuligheter? 

Dersom kjøpere har spørsmål om butikktilbud, nærliggende skoler og lignende, vil en kjent megler lettere kunne informere om dette.

Eiendomsmegler med lang CV

5. Se på erfaring

Noen velger å vektlegge erfaring, andre fokuserer mer på kjemi og lokalkjennskap. Det er naturligvis en fordel om megleren har god erfaring med salg av bolig, men det er heller ikke gitt at en erfaren megler er det rette valget for deg.

I stedet for å se på generell erfaring, kan du spørre om megleren har solgt lignende boliger tidligere. En eldre megler som har flere års erfaring med å selge eneboliger, er ikke nødvendigvis det rette valget for en trendy leilighet midt i byen.

Hvis megleren kan vise til tidligere erfaring med ditt boligobjekt, vil han være mer beredt på eventuelle spørsmål knyttet til boligen og fra den eventuelle målgruppen. Samtidig har yngre meglere mye å bevise og ofte mer sulten på å gjøre gode salg og skape et godt inntrykk.

Dersom valget står mellom to meglere, kan det være lurt å be om referanser fra tidligere kunder. Her bør du legge vekt på referanser fra lignende boliger og et tilsvarende område.

Eiendomsmeglere jobber med boligsalg

6. Hvordan blir salgsprosessen?

Til slutt bør du sjekke om eiendomsmegleren faktisk har kapasitet til å påta seg boligsalget. Har megleren nok tid til din bolig?

Spør hvordan han ser for seg salgsprosessen. Har megleren mange oppdrag i samme tidsperiode? Det kan være en indikator på at han organiserer arbeidet og tiden sin dårlig.

Tid handler bare ikke om hvor raskt boligen blir solgt, men hvorvidt megleren vil være tilgjengelig for deg gjennom prosessen. Vi har alle hørt skrekkhistorier om meglere som er vanskelige å få tak i og som ikke setter av nok tid til selgerens henvendelser, ønsker og spørsmål.

For å sikre at du får tilstrekkelig med tid og dialog med megler, bør du derfor avklare forventninger og salgsprosess i forkant. Hva forventer du og hvordan vil megler stille opp?

Bolig til salgs

7. Gå gjennom tilbudet

Når du har bestemt deg for en megler, bør du ta en siste titt på tilbudet og vilkårene. Hva får du egentlig for tjenesteprisen? Her bør du merke deg hvor mange visninger som følger med i prisen og hvem som står ansvarlig for å holde visningen.

Skal boligen styles? Noen meglerkontor inkluderer styling i prisen, men dette er ikke alltid tilfellet. Se nærmere på boligannonse, fotograf og hva som inkluderes i disse pakkene.

Husk også at en megler kan anslå boligprisen, men at dette ikke nødvendigvis blir den aktuelle prisantydningen. Gjør deg opp en formening i forkant og undersøk markedet – hva forventer du å få for boligen?

Dersom meglers prisantydning er langt over eller langt under det du ser for deg, gjør du lurt i å stille spørsmål. Avsluttende bør du få alle avtaler skriftlig, slik at du sikker på at du får de tjenestene du forventer.

Salg av bolig og valg av eiendomsmegler på PC

Slik finner du markedets beste eiendomsmegler

Det er mange sjekkpunkter å ta stilling til ved valg av megler. Men husk at valget du tar, kan gi et stort utslag i den endelige salgsprisen. En dyktig megler er en investering og kan gi deg langt høyere salgspris enn en billig megler.

Salg og kjøp av bolig kan være en belastende prosess, og du bør derfor vektlegge personlige egenskaper og kjemi. Stol på magefølelsen, spør om referanser og undersøk tidligere erfaringer.

Kun ved sammenligning av styrker og svakheter vil du finne den megleren som passer best til å selge ditt boligobjekt. 

Noen ønsker å selge boligen sin selv (uten megler). Dette kan være langt billigere, men krever at du gjør en del arbeid på egen hånd. Her kan vi hjelpe deg, blant annet ved å skrive salgsoppgave og annonsetekst for bolig. Kontakt oss i dag og motta et tilbud!