Hvor mange prosent tar eiendomsmegler?

Skal du selge bolig med en autorisert eiendomsmegler? Da kan du kan du velge mellom to avlønninger – provisjon eller timepris. Men hvor mange prosent tar eiendomsmegler av salgssummen, og hvor mye sitter de igjen med? De skal vi se nærmere på.

Det er viktig å påpeke at avlønning, prosenter, lønninger og provisjon varierer stort fra meglerkontor til meglerkontor.

Som tommelfingerregel får megleren provisjon på mellom 1 og 2 prosent av boligens salgspris, men dette kan variere.

I de store byene, som for eksempel Oslo, er det ikke uvanlig at megler får noe lavere provisjonsprosent. Dette skyldes at konkurransen er stor og at utvalget av meglere er langt høyere enn på mindre tettsted og bygder.

Selger og eiendomsmegler blir enige om provisjon

Provisjon og timelønn

Dersom du velger å avlønne megler med timelønn, kan du forvente en timepris mellom 1700 og 2000 kroner – men igjen vil dette variere.

Vi ser nærmere på hvor mye en megler sitter igjen med etter et salg, både med provisjon og med timelønn.

Boligselger sjekker på PC hvor mange prosent eiendomsmegler tar

Hvor mye tjener eiendomsmeglere etter boligsalg?

De aller fleste som selger bolig, ønsker å avlønne megler med provisjon. Ettersom megler da får en del av salgssummen, er det mange som tenker at megler blir mer motivert til å jobbe for en høyere salgspris.

Som regel ligger provisjonen mellom 1 og 2 %, men dette varierer avhengig av by, meglerhus og megleren selv.

Når det er snakk om prosenter, kan megler tjene godt på at bud høynes med noen tusenlapper. Derfor er det av interesse for både megler og selger at salgsprisen blir så høy som mulig. Hvor mye en eiendomsmegler tjener i året vil avhenge av mange faktorer, som antall salg, meglerprovisjon og lignende.

Eiendomsmegler løper

Fordeling av provisjon

Men en eiendomsmegler får ikke hele provisjonen alene. Av 1 til 2 %, går hele to tredjedeler til staten og meglerselskapet. Summen skal ikke bare dekke lønn til megleren, men også utgifter knyttet til drift og arbeidsgiver.

Megleren sitter da igjen med en tredjedel av provisjonen du betaler, og lønnen varierer derfor stort fra måned til måned. For å tjene godt må en megler selge flere boliger i måneden, og helst til høye priser.

Forstørrelsesglass - hvor mange prosent tar megler?

Timelønn til megler

Det andre alternativet er å avlønne megler med timepris. Her ser vi at en gjennomsnittlig megler tar mellom 1 700 og 2 000 kroner per time. Dette vil igjen avhenge av hvor du bor, hvor stor boligen er, hvor lang erfaring megler har og hvilket meglerhus du går for.

Men eiendomsmegleren får ikke denne timelønnen rett i lommen. Igjen skal to tredjedeler gå til arbeidsgiver og driftskostnader. En erfaren megler bruker i snitt mellom 50 og 60 timer på en salgsprosess.

Dersom du selger en bolig i midten av byen, vil du mest sannsynlig få unnagjort salgsprosessen raskt. Landlige leiligheter eller eneboliger kan bruke lengre tid på markedet. I tillegg vil det generelle markedet, interesse og årstid påvirke hvor attraktiv boligen er.

Boligselgere velger derfor som oftest å gå for provisjon, da det kan være vanskelig å forutsi hvor lang til megleren bruker på å få solgt boligen. Med provisjon vil det også være mer motiverende for selgeren å få unnagjort salget.

Personer undersøker priser - hvor mange prosent tar eiendomsmegler i provisjon?

Er det mulig å forhandle på provisjon?

I noen tilfeller kan du forhandle provisjon med megler. Men igjen er det viktig å huske på at megler kun får en tredjedel av provisjonen, og det er derfor kun denne andelen du kan forhandle på.

Hvorvidt megler er villig til å gå med på forhandlinger, er opp til hver enkelt. Men husk at du ofte får det du betaler for. Velger du den billigste megleren på markedet, er det ikke sikkert du får en like høy salgspris som en erfaren megler med gode referanser og god service.

Megler motiveres for vellykket salg og høy salgspris med meglerprovisjon

Utgangspunkt for forhandling

Før du går i forhandlinger og legger for stor vekt på pris, bør du se på boligen din med realistiske øyne.

Sitter du på en særlig attraktiv bolig i en populær beliggenhet? Går boligmarkedet godt akkurat nå? Da har du helt klart gode kort og et bedre forhandlingsgrunnlag.

Det samme gjelder spesielt kostbare boliger og store eiendommer. Her vil den antatte salgsprisen allerede være høy, og konkurransen mellom megleren vil dermed også øke.

I noen tilfeller kan megler gå med på mindre provisjon, i bytte mot verdifulle referanser og erfaring.

Sjekkliste - finn beste pris for eiendomsmegler

Hva koster en eiendomsmegler?

Det er vanskelig å gi et endelig svar på hva en eiendomsmegler koster, men dersom du velger provisjon, har du et bedre utgangspunkt enn de som velger timelønn.

Den endelige summen avhenger av boligobjektet, boligens prisklasse og hvor mye tid megler bruker på visning, salg og markedsføring.

Teknisk sett koster det mer å selge en dyr bolig enn en billig bolig, da megler får et større beløp for prosenten.

Det samme prinsippet gjelder dersom megleren er dyktig og klarer å trekke prisen opp. Men du vil også sitte igjen med mer penger etter oppgjøret, grunnet en høy salgspris.

Boligselger sjekker hvor mange prosent eiendomsmegler tar i provisjon på PC

Ekstra utgifter

Det er også viktig å ikke glemme de faste utgiftene knyttet til boligsalg. Markedsføring, kartverk, innhenting av informasjon, forretningsfører, tilstandsrapport, eierskifte og forsikringer kan komme som tilleggsutgifter.

Meglerhuset og staten vil altså få mellom 1 og 2 prosent av salgssummen, men selve megleren sitter igjen med en tredjedel av denne summen.

Velger du en dyktig megler, vil lønningen bli større og salgsprisen høyere. Det skader neppe å prute på provisjonen dersom du sitter på gode kort – men husk at du får det du betaler for.