Hvor mye provisjon får en eiendomsmegler?

Hvor mye provisjon får en eiendomsmegler i Norge? Boligselger kan ofte velge mellom å gi megler timebetaling eller provisjon. Hvor mye av salgssummen går til megler, og hva bør du velge?

Dersom du skal selge en bolig, har du sannsynligvis behov for hjelp fra en eiendomsmegler. De fleste meglere lar deg som kunde velge hvorvidt de skal betales for timearbeid eller med provisjon av salgssum. Hvor mye provisjon får en eiendomsmegler? Og hva er eventuelt timeprisen?

Dette skal vi nå se nærmere på!

2021

Provisjon til megler i 2021

Provisjonen en eiendomsmegler mottar kan variere litt fra år til år, men ligger som regel på rundt 1–2 % av endelig salgspris. Dersom salgsprisen på boligen er 3 000 000 kroner, vil en salgsprovisjon på 1,5 % tilsi at megleren mottar 45 000 kroner i provisjon.

Provisjonen kan potensielt utgjøre flere hundre tusen kroner. Mange lurer derfor på hva som er best å velge av timebetaling og provisjon.

De fleste velger provisjon, rett og slett fordi det sikrer motivasjon hos megler til å oppnå en god salgspris. Hvor mye provisjon en eiendomsmegler får, kan imidlertid variere fra meglerbyrå til meglerbyrå.

Husk at ikke all provisjonen du betaler går direkte til eiendomsmegleren. Selve megleren mottar kanskje én tredjedel av beløpet. Resten av pengene går til meglerbyrået, og dekker blant annet driftskostnader.

Eiendomsmegler

Hvor mye tjener en megler i timen?

Dersom du velger timebetaling til eiendomsmegleren, må du som regel regne med å gå ut med rundt 1 500 til 2 000 kroner i timen. Også her er det greit å huske på at ikke alle pengene tilfaller megler direkte, men også meglerselskapet. 

Timebetaling kan være nyttig å velge dersom du ønsker god oversikt over utgiftene til megler. Mellom 70–90 % velger likevel meglerprovisjon når de skal selge bolig, da dette ofte resulterer i høyere salgspris.

Hva gjør en eiendomsmegler?

En eiendomsmegler har mange arbeidsoppgaver. Når du tenker på hvor mye provisjon en eiendomsmegler mottar, kan det være greit å vite hva som ligger bak prisen. Her er noen av arbeidsoppgavene en megler typisk utfører: 

 • Verdivurdering
 • Arrangering av visninger
 • Utarbeiding av salgsstrategi
 • Kartlegging av målgruppe
 • Papirarbeid: Innhenting av informasjon fra de offentlige registrene, utarbeiding av salgskontrakt, tinglysing av eiendomsskjøte

En eiendomsmegler gjør med andre ord mer enn å bare dukke opp på visninger. Det å selge en bolig krever både forberedelser, tilrettelegging og etterarbeid.

Eiendomsmegler

Hva koster det å selge bolig gjennom eiendomsmegler?

Hvor mye provisjon får en eiendomsmegler, og hva er eventuell timelønn? Jo, 1–2 % eller rundt 2 000 kroner i timen. Men hva vil det egentlig koste deg å hyre inn en eiendomsmegler, totalt sett?

Dersom vi tar utgangspunkt i et eksempel der salgssummen er på 3 000 000, vil dette som sagt ende i en provisjon på gjennomsnittlig 45 000 kroner. Dette er 1,5 % av den totale salgssummen. I tillegg til provisjon, kommer det kostnader for følgende: 

 • Visning
 • Markedsføring, fotografering og annonser
 • Tilrettelegging
 • Planlegging
 • Tinglysning
 • Gebyrer
 • Honorar for oppgjør 

Totalt sett vil dette kunne ende opp med å koste rundt det dobbelte av selve meglerprovisjonen. Det å selge en bolig på rundt 3 000 000 kroner, koster dermed rundt 100 000 kroner.

Eiendomsmegler

Derfor bør du velge en eiendomsmegler

En eiendomsmegler hjelper deg som boligselger med å oppnå en god pris for boligen som skal selges. De fleste velger provisjonsbetaling, siden dette sikrer økonomisk motivasjon hos megler. Hvor mye provisjon får en eiendomsmegler? Vanligvis rundt 1–2 %.

Når du velger en eiendomsmegler kan du få hjelp til alt fra markedsføring og planlegging av visninger, til papirarbeid og tinglysning. Husk at du også kan spare mye penger på å selge boligen selv. Skal du oppnå en god pris på egen hånd, er du avhengig av selgende og god annonsetekst til boligen.

Din Meglertekst kan hjelpe både private boligselgere og eiendomsmeglere med salgsprospekt og boligannonser.