Hvor mye tar eiendomsmegler?

Lurer du på hvor mye det koster å selge boligen din? Dette avhenger av megler og boligens kvaliteter. Vi skal se nærmere på hva du kan forvente å betale og hva utgiftspostene i en avtale egentlig betyr.

Det koster penger å selge en bolig. Men den endelige prisen vil variere avhengig av boligobjekt, megler og meglerhus. Før du signerer kontrakt og takker ja til et tilbud, bør du lese gjennom vilkårene nøye. Her kan det være mange poster som utgjør en høy sluttsum.

Det finnes både billige og dyre eiendomsmeglere, men prisen behøver ikke nødvendigvis å avgjøre kvaliteten på megler. Skal du selge en stor enebolig, vil du få en høyere salgspris enn en liten leilighet. Dette vil øke totalkostnadene. Hvor mye kostnader som er involvert i prosessen, vil i stor grad avhenge av eiendomsmeglers arbeidsoppgaver.

Selv om det er umulig å forutsi en fast pris, kan vi si at det som regel vil koste rundt 100 000 kroner å benytte seg av en eiendomsmegler til salg. Prisen vil naturligvis variere basert på megler, boligstørrelse og beliggenhet.

Eiendomsmegler hilser på selger: Hvor mye tar eiendomsmegler?

Prismodeller

De aller fleste meglerhus opererer med én av to prismodeller. Igjen er det viktig å poengtere at dette kan variere, men som regel vil du få valget mellom provisjon av salgssum eller timepris.

Dersom du velger provisjon av salgssum, vil megleren få en del av boligens totalpris. Vanligvis ligger dette et sted mellom 1 og 2 %. Mange selgere velger denne modellen, da det kan motivere megleren til å selge for en høyere pris.

Det andre alternativet dreier seg om timepris. Da betaler du megleren for hver arbeidstime, og det kan være vanskelig å forutsi hva den endelige prisen havner på. Vi anslår at timeprisen ligger mellom 1 700 kroner og 2 000 kroner – igjen kan dette variere.

Megler og selger står foran hus og prater

Tilleggskostnader

Du betaler ikke en engangssum, men må regne med en del ekstra kostnader ved boligsalget. Når du får et tilbud fra en megler, vil du også få informasjon om hva som inkluderes i prisen og hvilke poster som går under ekstrakostnader.

Selv om du har solgt tidligere boliger, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hva de ulike postene betyr. Det er likevel viktig at du setter deg inn i dette, slik at du vet hva du betaler for, hva du kan forvente og hva en antakelig sluttsum ender på.

Forstørrelsesglass ser nærmere på hvor mye eiendomsmegler tar

Tilretteleggingsgebyr og provisjon

Vi har allerede nevnt provisjonsmodellen, og dette er det vanligste valget. Men det er viktig å merke seg at meglere har krav på en minimumsprovisjon. Dette vil si at provisjonen må være over en viss sum. Sjekk dette nøye og sammenlign summen med boligens prisantydning.

I tillegg tar mange meglere et tilretteleggingsgebyr, eller et oppstartsgebyr. Beløpet kan variere og du bør derfor sammenligne denne posten hvis du får tilbud fra flere meglere.

Megler som sitter på PC og jobber med boligsalg: Hvor mye tar eiendomsmegler?

Administrasjonsgebyr og oppgjørshonorar

På lik linje med et oppstartsgebyr, tar mange meglere et oppgjørshonorar. Dette er en sum som skal dekke at meglerhuset håndterer selve oppgjøret og overfører den endelige salgssummen fra kjøper til deg.

Du vil alltid finne et administrasjonsgebyr i tilbudet, og selv om summen er spesifisert, er sjeldent spesifisert akkurat hva dette gebyret går til. Her kan det være lurt å stille megleren ytterligere spørsmål.

Hånd holder hus: Hvor mye tar eiendomsmegler?

Fotograf, styling og tilstandsrapport

I noen tilfeller er fotograf, styling og tilstandsrapport inkludert i den endelige prisen – men dette er ikke gitt.

Dersom du finner poster på disse punktene, betyr det at megleren henter inn eksterne boligfotografer, boligstylister og takstmann.

Boligprospekt og markedsføring: Hvor mye tar eiendomsmegler?

Markedsføringspakke

Dette er et særdeles viktig punkt og dreier seg om annonseringen av boligen. Av og til kan dette punktet stå oppført under poster som grunnpakke eller markedsføringskostnader. Her er det viktig at du sjekker hva som inkluderes og hva som må betales eksternt.

Som regel vil en slik pakke inkludere nettannonsering, digitale annonser, FINN-annonsering, plakater, salgsprospekt og trykte annonser. Men i noen tilfeller vil prospekt og salgsoppgaver være et eget punkt.

Megler med koffert: Hvor mye koster en eiendomsmegler?

Visning

I noen avtaler vil du få tilbud om et satt antall visninger inkludert i prisen. Andre meglere tar et visningsgebyr per visning.

Hvis du bor sentralt og har attraktiv beliggenhet, kan det være lukrativt å velge visningsgebyr per visning. I landlige omgivelser med et tregere marked, lønner det seg å få flere visninger bakt inn i prisen.

Megler jobber på PC: Hvor mye tar eiendomsmegler?

Tinglysing, garantipremie og informasjonsinnhenting

Disse gebyrene dreier seg om lovpålagte innbetalinger til offentlige instanser. En garantipremie, ofte kalt garantiansvar, er en lovpålagt garanti for megleren. I noen tilfeller kalles denne posten for inneståelseserklæring.

Tinglysning og informasjonsinnhenting er gebyrer som går til offentlige instanser, når megler må hente ut og sende inn dokumentasjon om boligen.

Megler arbeider med tekstdokument: Hva koster en eiendomsmegler?

Forkjøpsrett og forretningsfører

Dersom megler trenger informasjon fra forretningsfører, kommer det som regel i en separat post. Dette er kun aktuelt i tilfeller hvor du selger i et borettslag eller som del av et sameie.

I slike boligsalg må du også betale for avklaring av forkjøpsrett.

Megler og selger blir enige om pris: Hvor mye tar eiendomsmegler?

Forsikring

Til slutt kan du finne et punkt om forsikring, dersom megleren har mulighet til å gi boligselgerforsikring vi eksterne forsikringsselskap. Dette kommer godt med og anbefales alle som selger en bolig.

En forsikring kan virke som en unødvendig kostnad der og da, men kan komme til stor nytte ved senere anledninger.

Forstørrelsesglass ser på kostnader for eiendomsmegler

Trenger jeg boligselgerforsikring?

En boligselgerforsikring kommer godt med. Etter et boligsalg er du nemlig ansvarlig for enkelte feil i hele fem år. Dersom du selger en bolig med skjulte feil, kan du altså stå ansvarlig for dette i fem år frem i tid, selv om du ikke har forårsaket skadene.

Slike tilfeller er ofte grunnlaget for tvister mellom parter. Du kan risikere å motta et erstatningskrav, selv om du ikke var klar over boligens mangler og feil. For å sikre at du ikke havner i en slik situasjon, anbefaler vi en boligselgerforsikring, eller eierskifteforsikring.

Denne typen forsikring er spesielt viktig dersom du selger en eldre bolig. I gamle boliger kan det være mye som skjuler seg bak vegger og under gulvet. Forsikringsselskapet vil da påta seg eventuelle utgifter, og du kan selge boligen «som den er».

Selger du en nyere bolig, vil ikke behovet være like stort. Men kjøpere av nye boliger har som regel en langt høyere forventning til standard. Med denne forsikringen trenger du ikke å bekymre deg for overraskende utgifter i årene fremover.

Boligselger jubler over god pris for eiendomsmegler

Slik reduserer du kostnadene

Som vi nevnte innledningsvis, vil de aller fleste boligsalg ende på rundt på 100 000 kroner. Men det er mulig å selge med et mer nøkternt budsjett, dersom du gjør deler av jobben på egen hånd.

I dag er det mulig å selge boliger privat. Selv om dette virker fristende, vil du mest sannsynlig ikke få like mange interesserte og en langt mindre salgspris enn dersom du velger en eiendomsmegler.  Alternativet er å redusere kostnader knyttet til styling og markedsføring.

Boligstylister samarbeider med meglere: Hvor mye tar eiendomsmegler?

Styling og fotografering

Har du muligheten til å style boligen på egen hånd? Kanskje du kan låne møbler av venner og familie, eller finne skjulte skatter på digitale markedsplasser?

Dersom du har kreative evner, kan du også stå for boligfotografering. Via en god dialog med eiendomsmegler vil du kunne finne alternativer som gjør utgiftene mindre, uten at det går på bekostning av lønnen til megler.

Det er ingen hemmelighet at det koster penger å selge en bolig. Men husk at du betaler for megleren og alt arbeidet de legger ned i salget. Dette er høyt utdannede profesjonelle som jobber for å sikre deg en tilfredsstillende salgspris. Til syvende og sist er meglere en investering, ikke en utgift.

Dersom du har behov for selgende meglertekst (for eksempel boligannonsetekst), kan Din Meglertekst hjelpe deg til en god pris. Kontakt oss i dag for tekster som er skreddersydd for målgruppen din!