Hvor mye tjener en eiendomsmegler i året?

Vurderer du å bli eiendomsmegler? Da lurer du nok på hvor mye en eiendomsmegler tjener i året. Dette kan være en lukrativ bransje for de som selger godt og har en stor drivkraft. Men gjennomsnittslønnen varier stort.

Det er ikke uvanlig å tro at eiendomsmeglere tjener mye penger. men er dette egentlig sannheten? Eiendomsmeglere lønnes på forskjellige måter: Provisjon, fastlønn eller garantilønn og provisjon.

Noen lønnsmodeller er vanligere enn andre. Vi tar et dypdykk i lønnsforventninger og hvor mye en gjennomsnittlig eiendomsmegler tjener i året.

Tre personer i finklær

Hva er gjennomsnittslønn for eiendomsmeglere?

I 2019 hadde eiendomsmeglere en snittlønn på 68 330 kroner i måneden, og 73 010 kroner i 2020. Sammenlignet med den gjennomsnittlige månedslønnen for menn og kvinner i Norge, på 51 630 kroner og 45 190 kroner i måneden, er det altså mange som tjener godt i yrket.

Det er verdt å merke at snittlønnen varierer stort, og noen tjener langt mer enn andre. Ettersom de fleste lever av provisjon, er de avhengig av å selge boliger for å tjene.

De fleste får en provisjon mellom 1 og 2 % av salgsprisen. I Oslo er provisjonen noe lavere enn andre steder, da konkurransen er større.

Salg av store boliger gir høy inntekt for eiendomsmeglere

Hvem tjener godt?

For å tjene godt, må en megler selge mange boliger i løpet av året. Selv om gjennomsnittslønnen er høy, er det også mange som tjener langt mindre. Det finnes også meglere som tar på seg ekstrajobber for å tjene inn en fast lønning hver måned.

Meglere som ønsker å tjene det samme som en gjennomsnittlig nordmann, må belage seg på å jobbe både sent og tidlig, samt selge rundt fire boliger i måneden – avhengig av salgsprisen og lønnsmodell.

Meglertekst skrives av en penn

Provisjon

Det er ikke uten grunn at eiendomsmeglere blir kalt for sin egen lykkes smed. De aller fleste megler jobber nemlig på provisjon. Det vil si at de får en prosentandel av hvert boligsalg, som regel etter sted mellom 25% og 50 %, og 1-2 % av salgsprisen.

Den vanligste lønnsmodellen er 30 % provisjon. Men dette betyr ikke at megleren får 30 % av salgssummen. 25 % går nemlig til staten. Av det beløpet som da gjenstår, går 70 % til meglerhuset, og de resterende 30 % til megleren.

En kvinnelig eiendomsmegler

Hvor mye av provisjon sitter megler igjen med?

Hvis vi tar utgangspunkt i et oppdrag som gir 50 000 kroner provisjon, vil megler da sitte igjen med 12 000 kroner før skatt.

Denne summen utgjør en timelønn på 144 kroner etter skatt, hvis vi tar utgangspunkt i en salgsprosess på rundt 50 timer.

Alle meglere har en bachelorgrad, men veldig mange har også faglig påfyll og mastergrad. Med dette utgangspunktet tjener altså ikke en megler så mye som mange kanskje ser for seg.

Provisjonsmodellen er det mest vanlige alternativet, men for å komme opp i en gjennomsnittlig årslønn, må de altså selge minst fire boliger i måneden med en provisjon på 50 000 kroner.

Graf med vekst

Garantilønn og provisjon

Som nevnt velger de aller fleste å jobbe på provisjon. Dette er også noe de fleste boligselgere ønsker, da mange tenker at dette motiverer megleren til å selge for en høyere pris.

Men det er også mulig å jobbe på garantilønn og provisjon. Dette er et alternativ dersom meglerhuset godkjenner en slik lønnsmodell. Med garantilønn og provisjon, vil megleren få en fast lønn hver måned, i tillegg til provisjon for sine salg.

Her vil lønnen variere stort og strekke seg fra 20 000 kroner til 40 000 kroner. Jo høyere garantilønn, desto lavere provisjonsprosent får megleren.

Noen meglerhus har også et vilkår som sier at dersom megleren får en høyere provisjon enn garantilønn, mottar de kun provisjon og ikke garantilønn.

Fastlønn er bare i bunnen

Fastlønn og forventinger

Det siste alternativet er fastlønn, hvilket er en gode de færreste kan dra nytte av. Lønnen blant meglere varierer stort, og er ikke alltid avhengig av erfaring og ansiennitet. Her er det egen salgs-evne og beliggenhet som fastsetter lønnen.

I 2019 hadde meglerne i Norge som tjenester aller høyest, en gjennomsnittslønn på 874 000 i året. De meglerne som tjente minst, hadde en årslønn på 567 000 kroner. Det er altså store forskjeller i bransjen, men selv de som tjener minst, klarer å opprettholde et gjennomsnittlig lønnsnivå.

Salg av norske hus

Hvordan tjene mer som eiendomsmegler?

Som du sikkert har forstått er det en stor forskjell i lønningene til norske meglere. Dette skyldes flere faktorer, som for eksempel hvor lang arbeidserfaring megleren har, og hvor i landet de befinner seg.

Meglere med lang yrkeserfaring, kan forhandle seg til en høyere provisjonslønn. Ofte velger meglerhusene å sende erfarne meglere til de dyreste eiendommene, og da er det naturlig at provisjonen også blir langt høyere.

Utdanning vil også være en faktor og et godt grunnlag til lønnsforhandlinger. Meglere som har tatt master, vil ha bedre forutsetninger til å forhandle seg frem til å høyere provisjon og andre goder. Det samme gjelder meglere som har spesialisert seg innenfor visse dag og retninger.

Kvinne skriver meglertekst

Bruk meglertekst for å selge mer

Eiendomsmegling er ikke et yrke som automatisk gir høy lønn, til tross for at mange har en oppfatning av dette. For å lykkes må du selge boliger, og her kommer sosiale egenskaper, salgsferdigheter og kommunikasjonsevner godt med.

Selv om det er mulig å forhandle seg til en høyere provisjon, avhenger hele lønningen av hvor mye du selger. Du må skape tillit, være faglig dyktig og ha evnen til å forhandle. Et godt rykte øker også sjansene for at nye boligselgere kommer til deg.

Det er mulig å tjene godt som eiendomsmegler, men du må jobbe hardt og ha en stor arbeidskapasitet. Som nyutdannet kan det ta noen år før lønnen stabiliserer seg, og derfor er det mange unge som tar på seg ekstra jobber på kveldstid.

Etter hvert som du får erfaring fra bransjen, vil du også klare å selge mer. Med gode salgsferdigheter kan du komme langt som eiendomsmegler.

Et tips fra vår side, er å investere i kjøp av meglertekst. Da slipper du selv å gjøre denne vanskelig jobben, og du sikrer tekstkvaliteten. Din Meglertekst kan hjelpe deg med boligannonser og prospekter til en rimelig penge!