Hvordan bli eiendomsmegler uten utdanning?

Drømmer du om å bli eiendomsmegler? Da er du nødt å ha en utdanning. Før i tiden var regelverket mindre rigid, men i dag er det lovpålagt med høyere utdanning for å kunne jobbe som megler.

Veien til meglerdrømmen trenger ikke å være lang og vanskelig, spesielt om du interesserer deg for bransjen og har stor arbeidsvilje. I 2007 innførte myndighetene en ny lov om eiendomsmegling, og vi skal nå ta deg gjennom kravene som stilles i dag. 

For å bli eiendomsmegler kreves det en treårig bachelor innen eiendomsmegling, samt to år praktisk erfaring som eiendomsmeglerfullmektig. I Norge har vi strenge regler knyttet til hvem som kan kalle seg eiendomsmegler, og hvem som får lov til å drive innen fagfeltet.

Vi ser nærmere på hva som må til for å bli eiendomsmegler, og hvilke personlige egenskaper som er viktig for å lykkes i denne konkurransepregede bransjen.

Eiendomsmegler skriver dokument

Slik blir du eiendomsmegler

For å bli eiendomsmegler må du ha generell studiekompetanse fra videregående, en treårig bachelor innen eiendomsmegling og to års arbeidserfaring som eiendomsmeglerfullmektig. Det finnes syv læresteder som tilbyr bachelorgraden i Norge, både i offentlig og privat sektor.

 Etter endt treårig utdannelse vil du kunne jobbe som eiendomsmeglerfullmektig. Etter to år kan du søke om eiendomsmeglerbrev, hvilket lar deg jobbe som eiendomsmegler. For å søke om dette brevet må du legge frem dokumentasjoner på bestått praksis og eiendomsmeglerstudium.

Det er kun bedrifter med særskilt tillatelse som kan operere med eiendomsmegling i Norge. I enkelte tilfeller kan også advokater får denne tillatelsen. Har du en bakgrunn som jurist? Da kan du søke om særskilt tillatelse fra Finanstilsynet for å drive eiendomsmegling.

Synes du du at tre år med studie og to år med praksis høres lenge ut? Mange klarer å fullføre praksisen mens de fortsatt er studenter, og går da rett ut i arbeid.

Eiendomsmegler arbeider på PC

Forskjellen på eiendomsmeglerfullmektig og eiendomsmegler

En fullmektig er en tittel som blir gitt nyutdannede meglere. Dette kan sammenlignes med en lærling- eller praksisperiode. Den nyutdannede må jobbe i to år, under oppsyn av en sertifisert eiendomsmegler, før de kan søke om et eiendomsmeglerbrev fra Finanstilsynet.

Først når denne søknaden er godkjent kan man jobbe som ansvarlig megler eller faglig leder. En eiendomsmegler er dermed ferdig utdannet og har en fullført praksisperiode, mens en meglerfullmektig fortsetter arbeidet med praksis og opplæring.

Men det er mulig å starte denne praksisperioden før studiet er ferdig. Du behøver altså ikke vente til du har en bachelor før du kan begynne å jobbe, så lenge du klarer å skaffe deg relevant arbeidserfaring. Mange begynner å jobbe som medhjelper hos byråer allerede etter første studieår.

Dersom du skulle få deg en jobb i løpet av det første året på studiet, må du fortsatt fullføre bachelorgraden før du kan kalle deg eiendomsmegler. Dette er nemlig en beskyttet tittel som kun gis til de med bestått grad, eksamen og eiendomsmeglerbrev.

Travel eiendomsmegler løper

Hvorfor må man ha utdanning for å bli eiendomsmegler?

Eiendomsmegling handler om mer enn å kun selge bolig. Det er blant annet viktig med faglig tyngde og kompetanse innen økonomi, markedsføring og lovverk.

Det er viktig at de norske meglerne har utdanning og praksis på stell, slik at bransjestandarden opprettholdes.

Regner vi med praksisperioden, har dagens eiendomsmeglere en utdanning på fem år. Her får du en grundig innføring i lovverket, samtidig som du får nødvendig erfaring for å lykkes i bransjen og tjene på provisjon.

Disse kravene og standardene ble satt i 2007 da eiendomsmeglerloven kom på banen. Før dette kunne hvem som helst lovlig drive eiendomsmegling. Personer som begynte i yrket før 2007, fikk da tilbud om eksamen og kurs uten behov for ekstra utdanning.

 

Eiendomsmegler jobber med dokument

Hva må til for å bli eiendomsmegler?

Utenom de offisielle kravene til praksis og utdanning, er det visse personlige egenskaper som gjør det lettere å lykkes i bransjen. Først og fremst må du ha en stor arbeidskapasitet og arbeidsvilje. De fleste meglere lever nemlig på provisjon.

Videre er det viktig at du innehar gode kommunikasjonsevner. Skriftlige kommunikasjonsevner er viktig for å produsere prospekter og dokumentasjon, mens muntlige evner kommer godt med når du skal bygge tillit og sikre salg.

Meglere jobber ikke bare i feltet og på visning. Mange arbeidsoppgaver er administrative, og du bør derfor kunne arbeide målrettet og systematisk. Du bør like å snakke med mennesker og være en «selger» kjøpere stoler på.

Eiendomsmegler i arbeid

Kan jeg bli eiendomsmegler uten utdanning?

Nei, du må ha en bachelorgrad innen eiendomsmegling, samt toårig praksis som eiendomsmeglerfullmektig. Du må bestå eksamen og du må søke om eiendomsmeglerbrev fra Finanstilsynet.

De eneste som kan jobbe uten utdanning, er de som allerede er advokater eller jurister. Men dette krever en særskilt tillatelse fra Finanstilsynet. I 2007 ble loven om eiendomsmegling innført i Norge. Dette satt en stopper for praktisering av ufaglærte og sikret en høy bransjestandard. 

Selv om en treårig utdannelse og en toårig praksis kanskje høres lenge ut, klarer de fleste studenter å opparbeide seg relevant praksis innen bachelorgraden er bestått. Derfor er det mange som kan gå ut i arbeid kort tid etter endt utdannelse.

Kontakt Din Meglertekst dersom du skulle ha behov for meglertekst – nå eller i fremtiden!