Hvordan skrive tilstandsrapport?

Hvordan skrive tilstandsrapport i forbindelse med boligsalg? Det finnes ingen regulering eller lov som sier noe om hvem som skal lage tilstandsrapporten. Det er imidlertid vanlig at et medlem i enten Byggmesternes Takseringsforbund eller Norsk Takst utarbeider rapporten.

Takstmannen vil skrive tilstandsrapporten for deg om du bestiller tjenesten fra for eksempel Norsk Takst. Siden det ikke er noe krav til at dette må gjøres av takstmann, kan du i prinsippet lage rapporten selv også. Men hvordan skrive en tilstandsrapport? Det skal vi se nærmere på!

Takstmann skriver tilstandsrapport

Hva inneholder tilstandsrapport på hus?

Det anbefales å bestille inn en tilstandsrapport etter standarden NS 3600. Denne rapporten er også kjent som boligsalgsrapport, og gir boligkjøperen viktig informasjon om boligens standard. Rapporten vil gi viktige opplysninger om boligen som er relevant for boligkjøpere.

En tilstandsrapport er ikke obligatorisk å ha ved boligsalg, men de fleste velger likevel å ha en. Meglere kan noen ganger takke nei til oppdrag om rapporten ikke foreligger.

Det finnes også en noe enklere tilstandsrapport kalt NS 3424. Det er imidlertid ikke påbudt å følge de anbefalte punktene i hverken NS 3600 eller NS 3424. Det er heller ikke noen krav til hvordan rapportene skal se ut eller hva de skal inneholde av informasjon.

Både Norsk Takst og Byggmesternes Takseringsforbud har imidlertid et nokså fast oppsett som følges. Hvordan skrive tilstandsrapport med tanke på innhold? Her er noen elementer som bør være med:

 

  • Boligens adresse og andre eiendomsopplysninger
  • Arealmålinger (tomteareal og boareal)
  • Befaringsdato
  • Informasjon om avgrensninger og uttrykk
  • Informasjon om eventuelle heftelser og servitutter
  • Tilstandsrapport med informasjon om tilstand på grunnmur, dreneringssystem, veggkonstruksjoner, dører, vinduer, utvendig fasade, tak, beslag, terrasse, trapper, balkonger, etasjeskiller, bad, kjøkken, VVS og elektrisk anlegg.
  • Konklusjon
  • Eventuelt egenerklæringsskjema
NS 3600 standard boligsalgsrapport og tilstandsrapport

Gyldighet | Tilstandsrapport og varighet

Nå vet du litt mer om hvordan man kan skrive en tilstandsrapport. Men hvor lenge er rapporten gyldig? En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport vil kun være gyldig i seks måneder.

Når det har gått et halvt år må rapporten fornyes. Grunnen til dette er at boligens tilstand kan endres over tid. Ved å sette en maksimal holdbarhetsdato på rapporten, kan man sikre at informasjonen er mest mulig oppdatert.

Hadde det blitt brukt en gammel tilstandsrapport som var flere år gammel, ville informasjonen sannsynligvis ha vært avvikende. En fersk rapport sikrer at boligkjøperen vet hvordan boligens standard er ved kjøpetidspunkt.

Dersom boligen skulle skades før overtakelse, må selger melde fra om dette. På den måten kan kjøper få eventuelt avslag eller erstatning.

Dokument av boligsalgsrapport og tilstandsrapport

Trenger du hjelp med meglertekst?

Enten du er eiendomsmegler eller skal selge bolig selv, er det viktig å vite hvilke dokumenter som bør fremvises. Tilstandsrapport er noe som vanligvis utarbeides av en profesjonell takstmann fra Norsk Takst eller Byggmesternes Takseringsforbud.

Hvordan skrive en tilstandsrapport? Det finnes ingen lovfestet mal som må følges. Takstmannen følger interne retningslinjer når rapporten utarbeides. Vanligvis vil rapporten ta for seg en tilstandsvurdering av alt fra fasade og vinduer til det elektriske anlegget.

Enten du trenger hjelp med å skrive boligannonse, salgsoppgave eller annen meglertekst, kan vi gjøre jobben for deg.

Kontakt Din Meglertekst i dag, og motta selgende og informative boligtekster!