Hvordan utdanne seg til eiendomsmegler?

Ønsker du å jobbe med boligsalg? En eiendomsmegler hjelper bedrifter og privatpersoner med å selge, kjøpe og leie ut eiendom. Dette er en spennende bransje som sikrer at boligsalg og kjøp skjer på en trygg og effektiv måte.

Vi ser nærmere på hva som må til for å bli eiendomsmegler, hvilke arbeidsoppgave du kan forvente deg og hvor du kan studere for å oppnå tittelen. I tillegg ser vi nærmere på krav til praksis og hva som skjer etter endt studietid.

Eiendomsmegler under utdanning jobber på PC: Hvordan utdanne seg til eiendomsmegler?

Eiendomsmegler utdanning

Du må ha en utdanning for å kunne bli eiendomsmegler. Her er kravet en treårig bachelorgrad innen eiendomsmegling, som kan gjøres på enten et universitet eller en høyskole. I tillegg må du gjennom en toårig praksis.

Det finnes flere utdanningsmuligheter innen bransjen og flotte læresteder over hele landet. Du kan velge en grad innen offentlig eller privat sektor.

I Norge har vi mange muligheter for de som vil ta bachelor i eiendomsmegling. Utdanningsstedene tilbyr både rene grader for eiendomsmegling, samt kombinasjoner med jus, økonomi og markedsanalyser.

  • Høgskolen i Innlandet
  • Nord universitet
  • Handelshøyskolen BI
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Høgskulen på Vestlandet

Noen utdanningssteder, som for eksempel Handelshøyskolen BI, har flere læresteder spredt rundt om i landet. Poenggrensen vil endre seg fra år til år, men du kan finne ytterligere informasjon om nåværende poenggrenser på Samordna Opptak sin nettside.

Lyspære: Hvordan utdanne seg til eiendomsmegler?

Hva må til for å bli megler?

Det er ikke nok å kun ha en generell bachelorgrad for å få jobb i et meglerbyrå. Ifølge den norsken loven om eiendomsmegling, må du også ha bestått eiendomsmeglereksamen og få et eiendomsmeglerbrev.

I tillegg til en bachelorgrad må du gjennom en toårig praksis. Dette kan enten være i løpet av studiet som en medhjelper, eller etter endt studietid som eiendomsmeglerfullmektig.

Du behøver altså ikke vente til studietiden er ferdig før du begynner å jobbe under oppsyn av en megler, men du kan ikke kalle deg selv en eiendomsmegler før du har bestått eksamen, fullført bachelorgraden, fullført toårig praksis og søkt om eiendomsmeglerbrev hos Finanstilsynet.

Eiendomsmegler leser bøker: Hvordan utdanne seg til å bli megler?

Hvordan er studieforløpet?

Studieforløpet vil kunne variere fra lærested til lærested. Som regel vil det første året være generelt, men gi muligheten for kurs i jus og eiendomsmegling. Dette sikrer at mange får sommerjobb i byråer og kan starte på praksisperioden.

Det andre studieåret gir en tilspisset innføring i relevante fag, mens det tredje året baserer seg på fag knyttet til eiendomsmegling spesifikt.

I starten vil du få et generelt grunnlag som kommer godt med når du skal ut i arbeidslivet, mens mot slutten vil du få den tyngden du trenger for å lykkes i bransjen. Det er også mulig å gå videre til masterstudier innen lignende retninger.

Forstørrelsesglass: Hvordan utdanne seg til å bli eiendomsmegler?

Lønn og jobbmuligheter

Det er gode muligheter for jobb etter endt utdanning som eiendomsmegler. Men det er dessverre en myte at alle eiendomsmeglere tjener godt. De fleste tjener vanlige lønninger og det er stort krav om en aktiv arbeidsinnsats for de som vil tjene godt.

Meglere tjener nemlig en provisjon av hvert salg. Dersom du er dyktig og selger godt, kan du tjene langt over en normal snittlønn. Det kan være vanskelig å forutsi lønnsgrunnlag, da det finnes flere alternativer avhengig av byrå og eget ønske.

Eiendomsmeglere får inntekt gjennom garantilønn og provisjon, kun provisjon eller kun fastlønn. Svært få eiendomsmeglere har kun fastlønn, og de aller fleste tjener kun på provisjon. Garantilønnen kan også variere stort, hvis dette er en valgmulighet hos byrået.

Som regel vil en høyere garantilønn gi lavere prosent av provisjon. Hvor mye du får i provisjon vil også avhenge av lønnsmodellen til arbeidsgiver. Som regel befinner den seg et sted mellom 25 % og 40 %, hvor to tredjedeler går til arbeidsgiver og staten.

Eiendomsmegler under utdanning

Hva går arbeidsoppgavene ut på?

Eiendomsmeglere har en variert og spennende arbeidshverdag, med oppgaver som knyttes til salg og kjøp av bolig. Her vil du hjelpe selgere med å gjennomføre samt planlegge salg, i tillegg til å lage prospekter av boligene som selges.

Meglere bistår også med verdivurderinger og annonsering i digitale og trykte medier. Selve visningen er en viktig del av arbeidsoppgavene, og du vil også være ansvarlig for eventuelle budrunder. Det er også megler som avholder kontraktsmøter mellom kjøper og selger.

Det er viktig at eiendomsmeglere har god kunnskap til det norske regelverket, da de står ansvarlig for utfylling og innhenting av dokumentasjon og papirer som skal tinglyses. De vil også ta seg av økonomiske oppgjør etter salg.

Studenter som tar utdanning for å bli eiendomsmegler

Ofte stilte spørsmål

Tenker du på å studere eiendomsmegling? Vi svarer på noen av de mest stilte spørsmålene knyttet til studiet.

Finn svar på det du lurer på, og kom ett steg nærmere drømmen om å bli eiendomsmegler.

PC med dokumenter: Hvordan utdanne seg til å bli eiendomsmegler

1. Kan jeg dra på utveksling?

Dessverre er det få til ingen muligheter for utveksling på eiendomsmeglerstudiet. Dette skyldes at graden er knyttet til norske lover, noe som ikke kan overføres i andre land.

Med en bachelorgrad i eiendomsmegling vil du kun kvalifisere deg til å jobbe i Norge, grunnet regelverket. Er utveksling veldig viktig for deg, er kanskje ikke dette den riktige studieretningen for deg.

Meglere under utdanning

2. Kan jeg ha jobb ved siden av studiet?

Ja, de fleste vil klare å jobbe deltid ved siden av studiet. Det er også mulig å få seg relevant arbeidserfaring gjennom sommerjobber og deltidsjobber i byråer.

Før du er ferdig utdannet kan du for eksempel jobbe som medhjelper eller assistent i et byrå som jobber med nettopp eiendomsmegling.

Eiendomsmeglerstudent jobber på PC

3. Må jeg ha generell studiekompetanse?

Ja, de aller fleste universiteter og høgskoler krever at du har generell studiekompetanse. Det er derimot ingen krav om at du må ha spesifikke fagretninger på videregående.

Noen kan føle at rettslære og matte gir dem et lite forsprang ved studiestart. Dette er ikke nødvendigvis et krav for opptak, vel å merke.

Sjekkliste: Hvordan utdanne seg til å bli eiendomsmegler?

Oppsummering

Eiendomsmegling er en spennende bransje for de som vil jobbe med kjøp og salg av bolig. Du må ha god kunnskap og en faglig tyngde fra bacheloren, samtidig som at det er viktig at du evner å skape tillit mellom kjøpere og selgere.

Arbeidsoppgavene varierer, men du må belage deg på en del administrativt arbeid så vel som kommunikasjon med mulige kjøpere og selger. Derfor er det viktig du har gode kommunikasjonsevner, samtidig som du kan jobbe systematisk og mot et mål.

Etter tre år med studier og to år med praktisk erfaring, kan du kalle deg eiendomsmegler og ta i bruk den beskyttede tittelen. Husk at dette ikke er et yrke som automatisk gir høy lønn, men som lønner hver megler etter arbeidsinnsats og salg.