Hyttesalget skyter i været

Ifølge tall Statistisk Sentralbyrå (SSB) la frem i april 2021, har det så langt i år vært en kraftig vekst når det kommer til antall solgte fritidseiendommer. Dersom vi sammenligner årets første kvartal med tilsvarende periode i fjor, var det en økning i hyttesalget på hele 49 %.

Kun i januar, februar og mars 2021 ble det solgt i overkant av 3 600 fritidseiendommer. Det økte hyttesalget var merkbart i alle landets fylker, med en hovedvekt på Agder. I sistnevnte fylke økte omsetningen av hytter med merkbare 90 %, sammenlignet med fjoråret.

Geografi

Hvor selges det flest fritidseiendommer?

Hyttesalget skyter i været landet rundt, men det er Vinje, Trysil og Hol som er kommunene med aller flest solgte fritidseiendommer. I disse kommunene står hyttetradisjonen sterkt, og mange nordmenn ønsker hytter i disse naturskjønne områdene.

I Hol finner vi blant annet Geilo, som kan friste med store hytteområder og gode skimuligheter store deler av året. Mange ønsker også å kunne nyte kystnær natur, for eksempel i Hvaler. Dette området er et eldorado for sommerhytter! Her er en oversikt over landets ti mest populære hytteområder:

  1. Hvaler
  2. Kragerø
  3. Larvik
  4. Sandefjord
  5. Tjøme
  6. Trysil
  7. Risør
  8. Geilo
Hyttesalg

Disse hytteområdene er dyrest

Dersom vi tar prisen for alle solgte hytter i et område og deler utvalget i to, vil den midterste verdien være medianprisen. Dette sier oss noe om hvilken hyttepris som er mest vanlig i et gitt område.

Høyest medianpris på hytter finner vi i kommunene Øyer og Tinn. Medianprisen for hytter i Øyer er på 3,6 millioner kroner det første kvartalet i 2021, mens tilsvarende tall for Tinn er 4 millioner kroner.

Omkring 40 % av alle solgte hytter i 2021 har hatt en pris på 1–3 millioner kroner. Rundt 33 % av hyttene har kostet mindre enn 1 million kroner. Tallene forteller oss at nordmenn er villige til å investere mye penger i fritidseiendom.

2021

Hvorfor har salget av hytter økt i 2021?

Det er ikke tvil om at koronapandemien har påvirket oss nordmenn på mange ulike måter. Vi har blant annet ikke hatt mulighet til å reise på samme måte som tidligere.

Med restriksjoner tilknyttet utenlandsreiser og stengte landegrenser, har nordmenn hatt færre muligheter når det kommer til feriering. Ifølge ekspertene er det sannsynlig at nettopp koronapandemien er årsaken til det eksplosive salget av hytter.

Tone Krange som er hytteansvarlig i DNB Eiendom mener at også de rekordlave rentene kan være en årsak til det økte hyttesalget i 2021. Med relativt få hytter på markedet presses dessuten prisene opp, noe som gjør dette til en attraktiv tid for hytteselgere.

Meglertekst

Trenger du hjelp til å lykkes med hyttesalget?

I 2021 har det vært en kraftig økning i antall solgte hytter første kvartal, dersom vi sammenligner med tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes både at flere ferierer i Norge grunnet koronapandemien, og at rentene er rekordlave.

Skal du lykkes med å oppnå en best mulig pris ved hyttesalg, trenger du en god hytteannonse. Det er også viktig med et informativt og selgende prospekt. Dersom du ikke har tid til å skrive dette selv, finnes det hjelp å få!

Din Meglertekst leverer ferdig meglertekst til eiendomsmeglere og private. Vi hjelper deg å lykkes med hyttesalg!