Interessentlister 

Å sette opp interessentlister er en vanlig arbeidsoppgave for en eiendomsmegler. Denne listen bruker eiendomsmegleren svært aktivt i arbeidet etter visningene er avholdt. 

For et vellykket salg er man som eiendomsmegler helt avhengig av å ha satt opp en interessentliste. Men hva er egentlig en interessentliste? Dette og mer skal vi se nærmere på i denne artikkelen.  

Visning tips

Hva er en interessentliste? 

Begrepet interessent brukes hyppig i forbindelse med boligsalg. Når man er interessert i å kjøpe noe, for eksempel en bolig, får man automatisk tildelt rollen som interessent. Salgsobjektet er rett og slett et interessant objekt som du ønsker informasjon om. 

En interessentliste er altså en liste man kan sette seg på. Hvis du ikke allerede er oppført på listen når du møter opp på visning, vil eiendomsmegler spørre deg om du ønsker å bli ført opp. Dette kan du takke ja eller nei til, ettersom hva du ønsker. 

Det finnes også et annet begrep, visningsliste, som ofte brukes om slike lister. 

Meglertekst

Hvem står på interessentliste? 

På meglerens interessentliste står navnene på menneskene som har gitt uttrykk for at de er interesserte i salgsobjektet. De ønsker å få vite hvordan det går i en eventuell budrunde.  

Å sette seg på interesseliste kan man gjøre både før og under visning. I dag er dette også noe som kan gjøres digitalt, så du trenger heller ikke å ta direkte kontakt med megleren for at dette skal bli gjort. Du trenger dessuten ikke å ha vært til stede på visning. 

Hvis megleren har en interessentliste med mange navn, har megleren et veldig godt utgangspunkt. I etterkant av visning kan megler ta kontakt med menneskene som har satt seg på interessentlisten for å høre om interessen for boligen fortsatt er der. 

Meglertekst

Hvorfor er en interessentliste viktig? 

Som nevnt er en interessentliste svært viktig for eiendomsmegleren. Det er fordi dette er en liste som i det lange løp hjelper megleren å få solgt boligen. 

Eiendomsmegleren er avhengig av å ha en interessentliste for å få solgt boligen. Hvis det ikke står et eneste navn på interessentlisten, har ikke megleren noen å ringe etter at visningen eller visningene er avholdt. Da er også sjansen for at boligen blir solgt etter første visningsrunde ikke-eksisterende.  

Hvis interessentlisten er tom, eller ingen på interessentlisten viser seg å være interesserte nok til å ville kjøpe boligen, er megleren nødt til å fortsette arbeidet med å markedsføre salgsobjektet. Det gjør hen helt til boligen er solgt. 

meglerprovisjon

Trenger du hjelp til meglertekst? 

For å komme til punktet hvor man som eiendomsmegler kan sette opp en interessentliste, er man nødt til å få folk til å få opp øynene for salgsobjektet. Det kan man få til ved bruk av flere metoder, for eksempel å skrive en god meglertekst. 

En meglertekst vil være helt avgjørende for hvorvidt du kan gå videre til neste steg. Det er å avholde visning, sette opp interessentliste og deretter få solgt boligen. 

Trenger du hjelp til å skrive meglertekst, eller ønsker du at noen skal se på meglerteksten din med nye øyne? Ta kontakt med Din Meglertekst i dag!