Kommunale avgifter i boligannonse

Skal du kjøpe bolig for første gang? Da er det flere avgifter du må være obs på. Det er lett å se seg blind på prisantydningen i boligannonsen, og det er først når du leser beskrivelsen nøye at du får et reelt bilde av boligens fulle pris og hva beliggenheten koster. En god boligannonse gir deg blant annet oversikt over kommunale utgifter.

Kommunale avgifter er ikke direkte knyttet til boligens pris, men forteller deg hvor mye du må betale i avgifter dersom du kjøper boligen. Alle må betale kommunale avgifter, men kostnadene avhenger av hvor i landet du ser etter bolig.

I noen tilfeller er kommunale avgifter inkludert i felleskostnader, men dette gjelder bare i borettslag og sameier. Vi ser nærmere på kommunale avgifter og hvordan dette påvirker deg som ny boligeier.

Se nærmere på kommunale utgifter med forstørrelsesglass

Disse kostnadene må du se etter i boligannonsen

I en boligannonse står det oppført flere kostnader og avgifter som avgjør den endelige summen på boligen. Her vil du typisk se prisantydning, omkostninger, totalpris, felleskostnader og kommunale avgifter.

Prisantydningen er den summen eiendomsmegler og selger forventer å selge boligen for. Denne prisen fastsettes i en e-takst eller verditakst. Omkostninger beskriver hva det koster å overdra leiligheter og annen fast eiendom. Denne legges på prisantydningen ved et salg.

Totalprisen er det boligen egentlig vil koste deg, altså den sammenlagte summen av prisantydning og omkostninger. Fellesutgifter skal betales hver måned til sameier, aksjelaget eller borettslaget – avhengig av eieformen på boligen. Dette er kostnader til vedlikehold, bygningsforsikring osv.

Med mindre du kjøper en enebolig må du betale fellesutgifter hver måned. Deretter kommer kommunale avgifter, og disse kan i noen tilfeller være en del av felleskostnaden. Som selveier må du selv betale alle boligrelaterte utgifter, men i borettslag er ofte kommunale avgifter innbakt i felleskostnaden.

Kommunale avgifter vist i boligannonse

Kommunale avgifter i sameie og borettslag

Kjøper du en selveierleilighet vil du være del av et sameie. Som regel vil ikke kommunale avgifter være en del av felleskostnaden, og du må derfor betale dette på egen hånd.

Kjøper du en leilighet eller bolig i et borettslag vil du eie en andel i borettslaget. Vanligvis vil kommunale avgifter være en del av felleskostnadene i disse tilfellene.

Tre personer leser om kommunale avgifter i boligannonser på PC

Hvorfor varierer kommunale avgifter?

De kommunale avgiftene avhenger av hvilke tjenester og renovasjoner kommunen har gjort de siste årene. Som regel vil det være billigere å bo i store kommuner, da det er flere husholdninger og boliger å fordele kostnadene på.

Men mindre kommuner kan ha gjort gode avtaler med de som leverte tjenestene, så det er derfor ikke alltid gitt at det er dyrere å bo i en liten kommunen. Hvis du har lave kommunale avgifter, kan dette bety at kommune har forhandlet frem gode avtaler.

I tillegg vil kostnadene avhenge av kommunens forutsetninger og infrastruktur. En kommune som er tett befolket, vil for eksempel ikke ha et like stort behov for å bygge ut en nødvendig infrastruktur, som en liten fjellkommune.

Mann betaler kommunale avgifter via PC

Dette må du vite om kommunale avgifter i boligannonser

Alle som eier en bolig betaler kommunale avgifter, uansett om det er en leilighet eller et hus. Men hvordan disse avgiftene betales vil som nevnt variere. I et borettslag betaler du felleskostnader som dekker kommunale avgifter, og i et sameie betaler du disse to postene separat.

Uansett hvor i landet boligen befinner seg, vil den alltid være tilknyttet kommunale avgifter. Prisen skal komme tydelig frem i boligannonsen og her skal det også stå oppført hvorvidt felleskostnadene dekker beløpet eller ikke.

Dersom du ikke finner informasjon om avgiften i annonsen, må du kontakte eiendomsmegler. Dette er viktig informasjon som gir deg bedre oversikt over hva boligen faktisk vil koste deg hvert år. De aller fleste annonser har avgiften tydelig oppført, men det er ingen skam å be om mer informasjon dersom du trenger dette.