Kostnader ved boligsalg

I vårt samfunn er det mye som skjer nærmest på autopilot. På listen over slike ting finner man blant annet boligsalg. Det var i hvert fall slik det pleide å være, siden de fleste som skulle selge boligen sin overlot dette til et meglerkontor som de betalte for å gjøre jobben for dem.

Etter hvert som verden blir mer og mer modernisert, så kan det sies at privatpersoner har fått større valgfrihet i forbindelse med boligsalg. Det er selvsagt et stort behov for meglere, fordi det fremdeles er mange som benytter seg av det, men det er også mange som velger å selge privat.

Forskjellen mellom boligsalg gjennom megler og et privat salg er hvem som har hovedansvaret. Dersom man engasjerer en megler, så er det denne personen som er det meste av ansvaret. Ved et privat salg faller alt ansvar på selgeren. Kostnad er en annen faktor som varierer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke kostnader du kan forvente deg ved et eventuelt boligsalg.

Salgsoppgave og hus - hvilke kostnader er forbundet med boligsalg?

Boligsalg gjennom megler

Boligsalg gjennom megler har aldri vært gratis, og det er det heller ikke i 2021.

Når man engasjerer en megler til å gjennomføre jobben for seg, så er det faktisk ganske mange elementer som koster penger. Flere av disse elementene kan det til og med hende at man først blir klar over når man står midt oppi det.

Kostnader ved boligsalg vist med bok

Meglerkostnader

Megleren som tar på seg oppdraget med å selge boligen din skal naturligvis ha betalt for jobben. Dette har resultert i begreper som meglerkostnader og meglerhonorar.

Som de fleste vet, så er prisnivå noe som kan variere i veldig stor grad. Slik er det også i forbindelse med meglerkostnader, siden det er vanlig å regne ut dette med utgangspunkt i forskjellige prismodeller. De vanligste prismodellene er:

  • Provisjon av salgssummen (megler skal ha en prosentandel av salgssummen, som regel mellom 1 og 4 %)
  • Fastpris (megler tar en fastpris for oppdraget i sin helhet, og salgssummen vektlegges ikke her)
  • Timepris (megler opererer med en fastsatt timepris. Her er det lengden på oppdraget som avgjør totalsummen du må betale til megler når oppgjøret skal gjøres)

I dette begrepet inkluderes alt arbeidet som megler gjør, deriblant å innhente alt av nødvendig informasjon som oppføres i prospektet. Prospektet er heftet som leveres ut til interessenter under visning, og det inneholder detaljert informasjon om boligen.

PC-er viser kostnader ved boligsalg

Salgsannonse og tilhørende prosesser

Etter at megler har innhentet alt av nødvendig informasjon, så begynner de arbeidet med å utforme salgsannonsen. Et annet ord for salgsannonse er meglertekst, og denne må være velformulert og fengende for at den skal fange potensielle boligkjøperes interesse.

Dette er et punkt som består av flere elementer. Om ikke den aktuelle megleren er flink med ord selv, så kan det hende at de engasjerer en frilanstekstforfatter eller et tekstbyrå til å utføre oppgaven for seg.

En god meglertekst bør komplimenteres av bilder av god kvalitet. Dette er et element som bidrar til å gjøre salgsannonsen interessant. Men høykvalitets bilder er også noe som koster penger, særlig om du ønsker at bildene skal tas av en profesjonell fotograf. Annonsen kan deles på Facebook og en rekke andre plattformer!

Meglere tar betalt for markedsføring ved boligsalg

Markedsføring

Når salgsannonsen/meglerteksten er ferdig skrevet og bildene er klare til publisering, så begynner prosessen med å markedsføre salgsobjektet. Det innebærer å gjøre folk oppmerksom på at det er en bolig til salgs.

Det finnes mange måter å markedsføre et salgsobjekt på i 2021. Dette kan gjøres både via Internett og de tradisjonelle kanalene som aviser, annonser på meglerkontorets vinduer og lignende.

Forstørrelsesglass: Se nærmere på kostnader ved boligsalg

Boligstyling og visning

Det kan også være lurt å investere i boligstyling, men det er ikke et must. Som selger er det helt og holdent din avgjørelse om du vil legge penger ned i dette. Det er også fullt mulig å bruke sine egne møbler i en eventuell boligstyling, og dette er naturligvis et kostnadseffektivt alternativ.

Når alle de innledende rundene er overstått, er det tid for visning. Kostnader i forbindelse med dette er noe som vanligvis kommer i tillegg til alt annet. I likhet med boligstyling er dette et pristillegg som du teoretisk sett kan unngå, da du kan ta ansvaret for å arrangere visning selv.

Boligselgere undersøker kostnader ved boligsalg på PC

Du kan selge boligen på egen hånd

Dersom du ønsker å få mest mulig ut av boligsalget økonomisk sett, så kan du forsøke å selge boligen din på egen hånd. Dette er et kostnadseffektivt alternativ i forhold til det å selge gjennom megler, fordi hovedansvaret faller på dine skuldre.

Om du personlig står for både forfatting av meglertekst, annonsefotografering, markedsføring, boligstyling og visning, så minimeres mesteparten av kostnadene – om de ikke faller helt bort. I tillegg slipper du å betale for meglersarbeidstimer.

Ved et privat salg er det imidlertid du personlig som må innhente all nødvendig informasjon, og det er vanlig at dette koster litt.

Du kan med andre ord spare ganske mye penger på å selge boligen din på egen hånd! Vi hjelper deg gjerne med markedsføringstekstene.