Kupping

Kupping er et begrep som ofte benyttes i forbindelse med boligsalg. Det finnes flere eksempler på boliger som har blitt kuppet før visning. Hva er egentlig boligkupping, og er det spesielt lurt?

Dersom du planlegger å selge en bolig, er det greit å sette seg inn i kupping. Dette er noe eiendomsmeglere helst vil at du skal unngå, men det er ikke ulovlig på noe vis.

La oss se nærmere på kupping og dets fordeler og ulemper!

Kupping

Hva er kupping?

Kupping går ut på at boligselger selger boligen før visning. Enkelt forklart er dette noe som kan skje dersom en boligkjøper henvender seg til boligselgeren med et bud uten å gå via eiendomsmegleren. 

Dersom selger velger å avlyse visninger og selge boligen til selgeren som tok kontakt privat, er kuppingen komplett.

Boligmarkedet er hett, og mange kjøpere har sett seg leie på å tape budrunde etter budrunde. Dette er en av grunnene til at kupping har blitt såpass vanlig. Det kan også være fristende for boligselger, siden vedkommende slipper å gå gjennom prosessen med visninger og budrunder.

 

Budrunde

Krav på å vite hvem som vant budrunden?

Tidligere var budjournalen etter en budrunde taushetsbelagt. Slik er det ikke lenger i dag, og både kjøper og boligselger kan få innsyn i hvem som deltok i budrunden. 

Øvrige deltakere, altså dem som ikke oppnådde tilsagn med budene sine, kan be om innsyn i journalen. De vil da kunne se en liste over alle budene med anonymiserte budgivere. 

Som selger eller kjøper kan du se navnene på alle som har lagt inn bud. Formålet med innsynsretten i budjournalen, er at både budgivere og selgere skal vite at eiendomsmegleren har avviklet den aktuelle budrunden på forsvarlig vis. 

Dersom budjournalen holdes hemmelig, kan dette resultere i fiktive bud som driver prisen opp.

Fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper ved kupping på begge sider

Kupping kan ha både fordeler og ulemper, både for selger og kjøper. Fordelene har vi så vidt sett på: Boligkjøper kan sikre seg boligen før den havner på visning, og før noen andre rekker å legge inn bud. Kjøper kan spare tid og arbeid, siden boligen selges uten visnings- og budrunder.

Det kan være fristende for boligselger å slippe alt styret med å tømme leiligheten før visning. Det kan også være vanskelig å takke nei til en som vil by mer enn hva megleren ga forhåpninger om. 

Ulempen med kupping er at du som boligselger risikerer å tjene mindre på boligsalget. I mange tilfeller vil det lønne seg å selge boligen via megler, siden vedkommende vil sørge for å selge boligen til en best mulig pris. Du kan heller ikke vite med sikkerhet hvorvidt kjøper har det finansielle i orden.

Boligselger vil også ha brukt penger på eiendomsmegler som ikke blir betalt tilbake. Dette er sure penger. Som kjøper kan det også være ulemper relatert til kupping av bolig. Salgsoppgaven er ofte ikke klar før 48 timer før visning. Derfor vet du kanskje ikke om eventuelle mangler ved boligen.

Meglertekst

Selg boligen med en god meglertekst

Kupping av bolig går ut på at en boligkjøper tar kontakt med boligselger for å kjøpe eiendommen uten å gå via eiendomsmegler. Kupping kan ha både fordeler og ulemper, men er lovlig. 

For eiendomsmeglere eller private boligselgere lønner det seg uansett med gode meglertekster. En meglertekst som salgsprospektet gir potensielle kjøpere innblikk i boligens kvaliteter og eventuelle mangler.

Med et velformulert salgsprospekt og selgende annonsetekst øker du sjansen for å få en god pris på boligen. Det kan være tidkrevende og utfordrende å lage gode meglertekster, men det finnes hjelp å få. Din Meglertekst skriver all tekst du har behov for i forbindelse med boligsalg.