Legge inn bud før visning

Det å legge inn bud før visning har blitt mer vanlig de siste årene. Dette skyldes blant annet at boligprisene har skutt i været, og etterspørselen etter bolig er større enn tilbudet. Da vil enkelte boligkjøpere forsøke å sikre seg boligen.

Vi skal her se nærmere på hva det vil si å legge inn bud før visning. Er dette en smart taktikk, og vil det være lønnsomt for boligselger å akseptere budet?

Forstørrelsesglass: Hva betyr det å legge inn bud før visning?

Hvordan kuppe bolig?

Det å legge inn bud før visning innebærer at en interessent som ønsker å kjøpe boligen avgir et bud før den ordinære budrunden. Vanligvis vil budrunden starte dagen etter siste visning, og da vil alle som ønsker å by kunne gjøre dette.

Noen interessenter kan imidlertid ha et ønske om å kuppe boligen før noen andre får mulighet til å by. Da kan de henvende seg direkte til boligselger med et bud. Dersom boligselger aksepterer dette budet, sier man at kjøper «kuppet» boligen.

Det er gjerne vanlig at den som legger inn et bud før ordinær visning har vært på en privat visning. De fleste ønsker tross alt å se salgsobjektet før de legger inn et bindende bud. En privat visning kan avtales direkte med selger.

Om den potensielle kjøperen ønsker å kjøpe boligen, kan vedkommende legge inn et bud før ordinær visning, direkte til selger. Kjøper ønsker da at den ordinære visningen skal kanselleres, og at boligen skal selges direkte til han eller henne, uten at megler involveres.

Person velger å legge inn bud før visning, og håndhilser med selger

Er det smart å legge inn bud før visning?

For boligkjøper kan det å legge inn bud før visning lønne seg i noen tilfeller, men det kan også ende opp med at man betaler mer enn man ville ha trengt.

Det er ingen garanti for at noen andre ville lagt inn bud under en eventuell ordinær budrunde. Da kunne du som boligkjøper kanskje ha klart å presse prisen ned, og spart penger.

Men med dagens hete boligmarked, kan man som kjøper også tjene på å legge inn bud før visning. Dersom man gir et «fristende» bud som er over takst, er det ofte vanskelig for selger å avslå budet.

Husk at selger ikke har noen garanti for at det vil komme bedre bud under den ordinære budrunden. Denne usikkerheten kan man utnytte, og potensielt sikre seg boligen før noen andre får kloa i den. 

Boligkjøper velger å legge inn bud før visning

Bør boligselger akseptere bud før visning?

Som boligselger ønsker man naturligvis å oppnå en høyest mulig salgspris for boligen man skal selge. Dersom du er usikker på hvorvidt det vil komme inn noen bud, kan det absolutt være fristende å takke ja til noen som legger inn bud før visning.

Meglere pleier å fraråde boligselgere fra å akseptere bud før visning, siden de ønsker at flest mulig skal delta i budrunden og presse prisen opp.

Om du som selger får indikasjoner på at få kommer til å dukke opp på visning, eller har forsøkt å selge boligen en stund, kan det likevel være lurt å akseptere bud før visning. Den som legger inn budet vet kanskje ikke at interessen rundt huset er laber.

Hvorvidt det er lurt å akseptere bud før visning eller ikke, vil altså variere mye fra situasjon til situasjon. Om du velger å avholde en ordinær budrunde, bør du også tenke over hvorvidt du skal akseptere bud under takst. Det er altså mange ting å ta hensyn til som selger.

Personer deltar i budrunde: Kan du legge inn bud før visning?

Hva er et hemmelig bud?

Foruten det å legge inn bud før visning, finnes det også såkalte lukkede eller hemmelige bud. Et hemmelig bud innebærer at en potensiell kjøper legger inn et forbehold om at det kun er selger som skal kunne se budet.

Vanligvis vil det være slik at alle i budrunden får beskjed om bud som legges inn, slik at de kan få mulighet til å by over.

Dersom noen virkelig ønsker å få kloa i en bolig, kan et hemmelig bud sikre at ingen andre får beskjed om budet. Det er ikke uvanlig at bud som dette har kort akseptfrist, slik at selger må bestemme seg raskt.

Hemmelige bud kan naturligvis være frustrerende for dem som deltar i den ordinære budrunden og ikke vet om budet. Praksisen med hemmelige bud er særlig vanlig i det høyere prissjiktet, og i områder der boligmarkedet er hett – slik som i Oslo og omegn.

Oppnå god pris ved boligsalg: Bør du akseptere det når noen velger å legge inn bud før visning?

Hvordan kan du som boligselger oppnå best mulig pris?

Som boligselger kan det være vanskelig å vite når du bør takke ja til et bud, og når du bør ha is i magen. Men uavhengig av om du ender opp med en ordinær budrunde eller mottar bud før visning, er det visse ting du kan gjøre for å oppnå en bedre salgspris.

Først og fremst er det viktig å sikre at boligen er i god stand. Dersom det er slitt maling på vegger, ødelagte lister eller lignende, kan du fikse dette og gjøre salgsobjektet mer attraktivt.

Mange synes også at det kan være nyttig med boligstyling, slik at boligen vises fra sin beste side ved en eventuell visning. Husk også at boligstyling kan sikre at boligen ser best mulig ut på bildene i annonsen.

En god annonsetekst er også viktig. Ved å fremheve boligens beste egenskaper i en salgsannonse, kan du potensielt tiltrekke flere interessenter til visning. Og når mange kommer på visning, øker også sjansen for at det kommer inn flere bud.

Bestill annonsetekst: Bør du akseptere bud om noen avgir det før visning?

Bestill annonse til bolig som skal selges

Det å legge inn bud før visning er en økende trend, og på et hett boligmarked er det mange kjøpere som ønsker å sikre seg boligen før noen andre byr på den. Som boligselger kan det noen ganger være lønnsomt å ha is i magen, og heller vente til den ordinære budrunden.

Noe av det viktigste du kan gjøre for å oppnå en god salgspris på boligen din, er å tiltrekke flest mulig interessenter til visning. Dette kan du blant annet oppnå med boligstyling, en dyktig fotograf og en informativ annonsetekst.

Din Meglertekst hjelper både eiendomsmeglere og private boligselgere med å lage annonsetekst for boligsalg. Vi sørger for at boligens beste kvaliteter kommer frem, samtidig som teksten er informativ og i henhold til alle lover og regler.

Kontakt oss i dag, og motta meglertekst på 1-2-3!