Markedsføring av bolig

Markedsføring av bolig er en viktig del av prosessen når en eiendom skal selges. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvordan man skal markedsføre boligen, og hvilke regler som gjelder.

Vi skal her forklare deg hva slags markedsføring av bolig som er vanlig. Vi skal også se nærmere på hvordan markedsføringen gjøres innenfor regelverkets rammer.

Personer som jobber med markedsføring av bolig

Hva er markedsføring av bolig?

Markedsføring av bolig handler om ulike metoder som tas i bruk for å synliggjøre en bolig som er til salgs overfor målgruppen. Selger (og megler) ønsker å synliggjøre boligen slik at interessenter kan dukke opp på visning og potensielt avgi et bud.

For å få en bolig solgt, er det som regel avgjørende med en eller annen form for markedsføring. I den forbindelsen er det særlig vanlig å ta i bruk salgsoppgave og annonse som markedsføringsmidler.

Markedsføring av bolig gjennom salgsoppgave

Salgsoppgave for hus og andre boliger

En salgsoppgave har to hovedformål. Den ene er å informere potensielle kjøpere om viktige opplysninger om eiendommen. Den andre er å markedsføre boligen. Salgsoppgaven er altså ikke ren markedsføring, og skal informere om både positive og negative sider ved boligen.

De aller fleste boligkjøpere er opptatt av å innhente all relevant informasjon om en bolig før det eventuelt avgis bud. Derfor skal en salgsoppgave inneholde informasjon om både areal, eierforhold, byggeår, byggemetode, ferdigattest og eiendommens ligningsverdi.

Markedsføring av bolig i salgsoppgave er viktig. Som regel kan man laste ned salgsoppgaven direkte i annonsen eller via meglerens nettside. Potensielle kjøpere vil da kunne se bilder av boligen, lese om de forskjellige rommene, planløsning og lignende.

Få mer for boligen med god markedsføring av bolig

Annonsen er avgjørende for vellykket markedsføring av bolig

Når vi snakker om markedsføring av bolig, er også selve boligannonsen et viktig markedsføringsmiddel. I annonsen vil det ikke være like detaljert informasjon om boligen som det man finner i salgsoppgaven.

Her vil gjerne de positive kvalitetene ved boligen fremheves i større grad. Det er likevel viktig å ikke gi en urealistisk positiv fremstilling av salgsobjektet. Det er for eksempel også vanlig å informere om kommunale avgifter i annonsen, selv om dette kanskje ikke er «selgende».

I en annonse vil det gjerne informeres om både boligens nærområde, nabolag, utsikt, planløsning, utearealer og tekniske løsninger. Her kan man for eksempel trekke frem positive ting ved boligen, som at den har varmepumpe, elbillader eller balansert ventilasjon.

Men selv en falleferdig bolig som må rives vil markedsføres. Markedsføring av bolig vil da gjerne ta utgangspunkt i mulighetene den nye eieren kan få ved å pusse opp boligen. Her vektlegges gjerne tomten, nærområdet og utsikten, fremfor boligen selv.

Lover og regler for markedsføring av bolig vist på PC

Hvilke regler gjelder for markedsføring av bolig?

Hos Forbrukertilsynet finner man en fin oversikt over hvilke regler som gjelder ved markedsføring av bolig. Det er viktig å ta utgangspunkt i denne før en eventuell boligannonse utarbeides. I denne veiledningen kan man blant annet lese om:

 • Spesielle hensyn som må tas ved markedsføring av bolig
 • Hva markedsføringsloven sier
 • Forbud om handelspraksis som er urimelig overfor forbrukeren
 • Forbud mot villedende markedsføring
 • Opplysninger om pris og løpende bokostnader (krav om totalpris)
 • Markedsføringsloven sett opp mot eiendomsmeglingsloven
 • Krav om informasjon om energimerke og -attest
 • Forholdet mellom salgsoppgaven og annonsen
 • Opplysninger som skal gis om boligen
 • Bilder skal gi en representativ gjengivelse av boligen
 • Bruk av tilstandsrapport
 • Regler for markedsføring av bolig i sosiale medier
 • Bruk av enkelte uttrykk (for eksempel «miljøvennlig») skal kun gjøres med utdypning
 • Egne regler for markedsføring av bolig som kun er prosjektert

Forbrukertilsynet gir en grundig forklaring for hvert av punktene overfor, samt en rekke andre punkter. Formålet med veiledningen er å rettlede privatpersoner som skal selge boligen sin selv, samt eiendomsmeglere og andre profesjonelle.

Det er også et formål at forbrukere skal eksponeres for markedsføring som er veiledende fremfor villedende. Markedsføring av bolig skal utføres på en både balansert og korrekt måte.

Tekstdokument som skrives på PC: Trenger du hjelp med markedsføring av bolig?

Trenger du hjelp med tekst til markedsføring av eiendom?

Det å skulle selge en bolig innebærer som regel at man må markedsføre den. Markedsføring av bolig kan imidlertid by på en del fallgruver, og det er viktig å holde tungen rett i munnen. All markedsføring bør for eksempel skje i tråd med Forbrukertilsynets veiledning.

Det er mange regler å ta hensyn til, og det kan også være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem. Hvordan skal en salgsannonse for bolig bygges opp, og hvordan skal man formulere seg? Hvor går grensen for hva som er lov å si, og ikke?

Dersom du er usikker, kan det være greit å få hjelp. Din Meglertekst skriver annonsetekster og salgsoppgaver for deg som skal selge boligen selv. Vi hjelper også eiendomsmeglere som ønsker hjelp til å lage gode annonser grunnet tidsklemma.

Kontakt Din Meglertekst i dag, og få hjelp med trygg markedsføring av bolig!