Markedsføring av eiendomsprosjekt 

Når man snakker om et salgsobjekt, dreier det seg ofte om etablerte eneboliger eller leiligheter. Det kan derimot også være et eiendomsprosjekt som fortsatt er i startfasen. Markedsføring av eiendomsprosjekt er svært viktig for å få disse solgt i den store konkurransen.  

I denne artikkelen skal vi se nærmere på markedsføring av eiendomsprosjekt. Hvorfor er dette viktigere enn markedsføring av et ordinært salgsobjekt? 

To personer som lander en avtale

Hva er et eiendomsprosjekt? 

Det er ikke bare eneboliger, rekkehus og leiligheter i eldre bygårder som kan defineres som et salgsobjekt. Et salgsobjekt kan også være et eiendomsprosjekt. 

Et eiendomsprosjekt kan være et boligområde som ikke er bygget enda. Slike prosjekter tar lang tid å bygge, så det kan også være at deler av det er ferdig, men ikke alt.  

Hva man kjøper, kommer an på hvor langt i prosessen utbyggerne har kommet. Helt i begynnelsen kjøper man gjerne ideen om hva prosjektet vil bli på sikt.  

finner ut når det er lurt å få en verdivurdering

Slik markedsføres et eiendomsprosjekt 

Når en eiendomsmegler er på jakt etter folk som ønsker å investere i et eiendomsprosjekt, er markedsføring et viktig verktøy.  

Å markedsføre et salgsobjekt som allerede eksisterer, er ofte mye enklere. Interessentene har her muligheten til å se det fysisk foran seg. De kan gå på visning, finne ut hvor bæringen er og gjøre seg opp tanker om hvilken farge de har lyst til å ha i hvert enkelt rom hvis de skal male. Så enkelt er det ikke i forbindelse med kjøp av et eiendomsprosjekt.  

I forbindelse med markedsføring av eiendomsprosjekt, har man heller ikke bilder av den aktuelle leiligheten. Er det en annen leilighet i prosjektet som er ferdig, kan man vise den, slik at interessentene får muligheten til å danne seg et mentalt bilde over hvor fint det kommer til å bli til slutt. Men helt i startfasen har man gjerne bare datagenererte bilder å vise til.  

Markedsføring av eiendomsprosjekt går ut på å få interessentene til å ønske å investere i eiendomsprosjektet. Samtidig må de tenke at det er verdt ventetiden. Et eiendomsprosjekt i startfasen kan ta mange år å ferdigstille. Markedsføringsmetoden må dermed overbevise både hodet og hjertet om at dette er det riktige valget for kjøper. 

glad for å forstå forskjellen på takst og verdivurdering

Huskeliste for markedsføring av eiendomsprosjekt  

Markedsføring av eiendomsprosjekt kan være vanskelig. Derfor kan det være praktisk å ha en liten huskeliste som man kan ta utgangspunkt i eller se tilbake på ved behov. 

Markedsføring av eiendomsprosjekt kan deles inn i fire hovedgrener: 

    • Innsikt og strategi: Hva er det målgruppen ønsker seg, og hva kan eiendomsutvikleren tilby? 
    • Prosjektets identitet: Hva får kjøperne ved å investere i dette eiendomsprosjektet?  
    • Visuell profil: Dette vil skape gode assosiasjoner som øker lysten til å kjøpe. 
    • Slagord: Et kult slagord vil også bidra til å øke den gode følelsen som eiendomsutvikleren er avhengig av at prosjektet skal gi til interessentene. 
meglere som finner verdi på din bolig

Vi hjelper deg med meglertekst! 

Enten du selger leilighet, enebolig eller et eiendomsprosjekt, er det viktig med en god meglertekst. Når salgsobjektet er et prosjekt hvor interessentene ikke har muligheten til å gå på visning enda, må man vite hvilke knapper man skal trykke på. Tekstforfatterne i Din Meglertekst vet nøyaktig hvilke formuleringer som skal til i dette tilfellet! 

Trenger du en meglertekst som treffer både hjernen og hjertet til interessentene? Ta kontakt med Din Meglertekst i dag!