Meglerkostnader ved boligsalg

Om du tror at et boligsalg er fordelaktig kun for deg, så tror du veldig feil. For det å selge bolig er langt fra kostnadsfritt. Det finnes faktisk mange kostnader relatert til boligsalg – deriblant meglerkostnader.

I 2021 har også boligsalg blitt en veldig moderne prosess. Før var det slik at man var avhengig av en megler eller et meglerkontor for å få solgt boligen sin, men slik er det ikke lenger. Nå til dags er det like vanlig å selge boligen sin på egen hånd, for eksempel via Facebook og Finn.no!

I denne artikkelen skal vi se på hva du kan forvente i forbindelse med meglerkostnader ved boligsalg. Finn ut om du er villig til å betale meglerkostnader ved boligsalg, eller om du bør selge boligen på egen hånd.

Graf som viser meglerkostnader ved boligsalg

Meglere opererer med tre prismodeller

Det er mange måter å regne ut meglerkostnader på. Likevel er det tre modeller som er mer vanlige å bruke enn andre, og disse er som følger:

  • Provisjon utregnet med utgangspunkt i salgssum
  • Fastpris
  • Timebetaling
Megler og selger blir enige om meglerkostnader ved boligsalg

Provisjon utregnet med utgangspunkt i salgssum

Når den aktuelle megleren regner ut summen han/hun skal ha med utgangspunkt i salgssummen, er dette en form for prosentvis provisjon. Det betyr at det er den endelige salgssummen som avgjør hva du er nødt til å betale megler.

Hvor stor denne prosentandelen blir, vil variere med utgangspunkt i den aktuelle megleren. Det er imidlertid vanlig at prosentandelen ligger et sted mellom 1 og 4 %.

Megler håndhilser på boligselger

Fastpris

En megler kan også velge å benytte seg av en fastpris. Dette er et greit alternativ for selgere som ønsker forutsigbarhet.

Om megleren benytter seg av denne prismodellen, betyr det at vedkommende skal ha den aktuelle summen uavhengig av hva boligen går for under budrunden.

Bolig blir solgt

Timebetaling

Noen meglere velger også å benytte seg av timebetaling. Dette kan veldig ofte fremstå som det beste alternativet, men kan fort bli dyrt.

I de fleste tilfeller er det svært vanskelig å si hvor lang tid salgsprosessen vil ta. Dette er noe man ikke vet før boligen faktisk er solgt og samarbeidet med megleren er avsluttet.

Megler og timebetaling er med andre ord to begreper som du bør være litt forsiktig med å si deg villig til å kombinere!

Meglers provisjon vist med graf

Megler har krav på en minimumsprovisjon

Generelt sett har også meglere krav på en minimumsprovisjon.

Om dette er noe den aktuelle megleren benytter seg av, så vil det si at du forplikter deg til å betale en viss sum til megler uansett hva utfallet av salget blir.

Meglerkostnader regnes ut på datamaskin

Det er mange tillegg i forbindelse med meglerkostnader

En minimumsprovisjon er ikke den eneste «haken» ved boligsalg gjennom megler eller meglerkontor. Det er nemlig ikke bare minimumsprovisjon og de ovenfornevnte prismodellene som regulerer meglerkostnadene.

Det kan også forekomme en rekke gebyrer i forbindelse med bruk av meglertjenester. Noen eksempler på dette kan være oppstartsgebyr, administrasjonsgebyr og oppgjørshonorar. 

I noen tilfeller blir det ikke spesifisert hva de enkelte gebyrene er, og dette er heller ikke noe megleren er pålagt å fortelle deg.

Betaling ved boligsalg – selger gir megler penger

Benytt deg av megler med salgsgaranti

Selv om boligsalg gjennom megler fort kan bli dyrt, så trenger det ikke å bety at det blir det. Ved gjøre ordentlig research og benytte seg av tjenesten til aktøren som tilbyr de beste betingelsene, kan samarbeidet med megler bli en god opplevelse.

Mange av dagens meglerkontorer opererer nemlig med en salgsgaranti. Ordlyden i en slik garanti er at kunden betaler dersom meglerkontoret faktisk lykkes med å selge boligen til vedkommende.

Derfor kan det være fordelaktig å benytte seg av et meglerkontor eller en megler med salgsgaranti. Klarer de ikke å selge boligen din, så trenger du heller ikke å betale en eneste krone. Husk at du også kan spare penger ved å selge boligen uten megler.

Kontakt Din Meglertekst i dag, om du ønsker å selge boligen selv. Vi leverer boligannonsetekst på 1-2-3!