Meglerprovisjon 2021

Meglerprovisjon i 2021 er både av interesse for selgere og kjøpere av hus, samt de som jobber som meglere. Hvor stor del av salget har egentlig en megler krav på i 2021?

Når du skal selge en bolig, er det en rekke kostnader assosiert med dette. For eksempel skal dokumenter opprettes, boligen skal markedsføres, og gjerne er det en megler inne i bildet.

Megleren har studert for å lære seg faget, og selv om de er en god hjelp, er det også gjerne en høy kostnad inne i bildet. Men hva ligger egentlig meglerprovisjon på i 2021?

Meglerprovisjon

Meglerprovisjon i 2021 på mellom 1 og 2 %

Meglerprovisjon i 2021 ligger på mellom 1 og 2 %, noe avhengig av hvem du velger. De forskjellige eiendomsmeglerne opererer med forskjellige satser for å forsøke å kapre deg som kunde.

Denne provisjonen har mer eller mindre gått uendret de siste årene. Provisjonen skal sørge for at megleren har et ekstra insentiv til å selge boligen for høyest mulig pris.

Alternativer til meglerprovisjon i 2021

Det finnes i det store og det hele to alternativer til meglerprovisjon i 2021:

  1. Betal megler en timepris – gjerne mellom 1,500 og 2,000 kr
  2. Gjør jobben med å selge boligen selv

Vi anbefaler ikke første alternativ, da det gjerne blir dyrere enn meglerprovisjon, uavhengig av boligens verdi. En meglerprovisjon øker med boligens verdi, men en god eiendomsmegler kan selge en dyr bolig for mer.

Å gjøre mye av jobben med boligsalget selv kan være en god ide, men samtidig er det mange fallgruver. Sørg for at du virkelig forstår prosessen før du gjør mange ting på egen hånd.

Boligsalg

Kostnader ved boligsalg

Det finnes flere kostnader assosiert med boligsalg:

  • Meglerprovisjon
  • Markedsføring
  • Tilrettelegging
  • Gebyr og tinglysning
  • Oppgjør
  • Visning

Sammen utgjør gjerne disse kostnadene i snitt 100,000 kr. Velger du å selge selv, vil det gjerne koste deg rundt 30,000 til 40,000 kr å gjøre dette arbeidet. Det er altså litt å spare på dette tiltaket.

Samtidig vil de aller fleste velge en eiendomsmegler. Det er fordi dette gir økt trygghet, og siden boligsalg dreier seg om veldig høye summer, velger de aller fleste trygghet over besparelser.

Meglertekst

Bedre og billigere meglertekst

Enten du skal selge boligen din og leser dette, eller jobber som eiendomsmegler, vet du kanskje hva meglertekst er. Dette er teksten som skal gå inn i din boligannonse og ditt boligprospekt.

Denne er ofte både dyr og masseprodusert. Ofte skriver eiendomsmegler teksten på egen hånd, og det resulterer gjerne i et halvveis resultat til en ganske så dyr timepris.

Din Meglertekst kan tilby både bedre og billigere meglertekst. Vi har nemlig tilgang til tekstforfatterne hos Din Gruppen – noen av Norges beste tekstforfattere.

Meglertekst

Motta hjelp til meglertekst

Det er ikke så mye å gjøre med meglerprovisjon, og dette er nok det beste alternativet ved boligsalg. Et bedre tiltak er å velge klokt hvilken kilde som benyttes til meglertekst.

Selv om dette først og fremst er meglerens jobb, kan du også forespørre at din megler bruker Din Meglertekst til oppdrag.