Privat boligsalg

Privat boligsalg innebærer at man selger boligen sin selv, og altså ikke tar i bruk en eiendomsmegler. Skal du lykkes med privat salg av bolig, er du avhengig av å vite hva slags papirarbeid og andre oppgaver du må gjøre selv.

I denne guiden kan du se en praktisk sjekkliste for ting du må huske på når du skal selge eiendommen din selv.

Personer som jobber med privat boligsalg

Hvorfor velger mange privat boligsalg uten megler?

En av de viktigste grunnene til at mange velger privat boligsalg fremfor å selge boligen via en megler, er økonomi. Det å hyre inn en eiendomsmegler kan fort koste deg mer enn 100 000 kroner, og meglere er kjent for å ta godt betalt.

Mange synes nok at tanken på at en megler skal få en så stor bit av salgssummen er irriterende, og velger derfor å selge selv. Dette kan du potensielt spare mye penger på!

Sjekkliste for privat boligsalg

Sjekkliste for privat boligsalg

Selv om du kan spare mye penger på privat boligsalg sammenlignet med salg gjennom megler, er det også visse ulemper. Du må blant annet ta hånd om mye papirarbeid og markedsføring på egen hånd. Dette er nok nytt terreng for de fleste.

Det er samtidig greit å vite at privat boligsalg er noe de fleste kan lykkes med, dersom de gjør litt research. Vi skal her guide deg gjennom prosessen, steg for steg.

Privat boligsalg steg for steg

1. Grunnboksutskrift må stadfestes

Noe av det første du må huske på i forbindelse med privat boligsalg, er at du må få en bekreftelse på eiendommens grunnbokutskrift. Dette gjelder også om du bor i et borettslag og eier en andelsleilighet.

Grunnboksutskriften kan kjøpes hos Statens kartverk. Husk at det også kan være greit å forhøre seg med eventuelle tidligere eiere eller andre som kjenner nabolaget om eventuell veirett, forkjøpsrett eller rett til båtplass i området.

Informasjon som dette vil nemlig ikke nevnes i grunnboken.

Privat boligsalg - slik lykkes du

2. Kommunal informasjon om eiendommen må innhentes

Skal du selge boligen din gjennom privat boligsalg, er det også viktig at du skaffer nødvendig informasjon om eiendommen gjennom kommunen. Du trenger blant annet målebrev, reguleringsplaner i området, ligningsverdien og info om kommunale utgifter.

I tillegg til dette, bør du hente inn opplysninger om hvorvidt utleie er tillatt på eiendommen (krever godkjennelse). Sjekk også om det foreligger noen pålegg fra brannvesenet eller lignende.

Foruten dette, må du ha ferdigattest og en midlertidig brukstillatelse. Det er altså en del dokumenter som skal innhentes fra det offentlige.

Tilstandsrapport på PC i forbindelse med privat boligsalg

3. Skaff en tilstandsrapport via en takstmann

Når du skal sette i gang med privat boligsalg, er det også lurt å innhente en tilstandsrapport. Dette er ikke et krav, men en klar anbefaling. Tilstandsrapporten vil gi potensielle kjøpere innsikt i boligens tilstand.

Uten en tilstandsrapport, er det vanskelig for kjøper å vite hvordan boligens tilstand er. Dersom du vil skaffe en tilstandsrapport, kan du kontakte et takseringsfirma. En takstmann vil da ta en nøye gjennomgang av boligen.

Med tilstandsrapport for boligen kan du sørge for at salgsprosessen blir tryggere for både deg og kjøperen. Siden rapporten gis kjøper innsyn i boligens tilstand, kan du minimere sjansen for klager og tvister i etterkant.

Sett pris på bolig ved privat boligsalg

4. Sett en pris på boligen

Du må også finne ut hvilken prisantydning boligen skal ha når den legges ut for salg. Når du skal finne ut hva som er boligens verdi, kan du blant annet ta utgangspunkt i tilstandsrapport og markedspris for tilsvarende boliger i området.

Sjekk gjerne annonser for lignende boliger i området, og finn ut hva prisen bør ligge på. Her gjelder det å hverken sette prisen for lavt eller for høyt.

Er prisen for høy kan du skremme bort eventuelle interessenter. Er prisen for lav kan du risikere å få mindre for boligen enn hva du ideelt kunne ha fått.

Treff målgruppen med en annonse når du skal jobbe med privat boligsalg

5. Lag salgsoppgave og annonse

Skal du lykkes med privat boligsalg er det også en fordel om du har en informativ salgsoppgave. I salgsoppgaven skal det informeres om boligens fordeler og ulemper, eventuelle felleskostnader og lignende.

Beskrivelsene bør gi et sannferdig bilde av eiendommen. Det er vanlig å inkludere bilder og beskrivelser i salgsoppgaven. Ta gjerne utgangspunkt i eiendomsmeglerlovens paragraf 6–7 når du utarbeider salgsdokumentene.

Du må også ha en boligsalgsannonse, og denne vil bli ditt fremste middel i markedsføringen av boligen. Sørg for å fremme boligens gode kvaliteter, uten å overdrive eller bruke et altfor selgende språk. Generelt sett skal språket være enkelt og tydelig.

Med en god boligannonse og salgsoppgave kan du sørge for at det blir mange interessenter som ønsker å komme på visning.

Hold visning selv ved privat boligsalg

6. Avhold visninger

Privat boligsalg innebærer også at du må avholde private visninger. Før det kommer interessenter på visning bør du sørge for å klargjøre boligen din på best mulig vis. Dette vil kanskje innebære rydding, et par malingsstrøk eller vasking.

Du må deretter sørge for at du er tilgjengelig til avtalt tid, slik at du kan veilede de som dukker opp på visningen.

Budrunde ved privat boligsalg

7. Ha budrunde for interessenter

En annen jobb du må gjøre selv når du skal ha privat boligsalg, er å avholde budrunde. Her er det viktig å huske på at dersom du aksepterer et av budene, vil avtalen være bindende.

Legg også merke til at alle bud må være skriftlige. Det betyr at budene kan avgis på SMS, e-post eller lignende. Du bør kun godta bud som gis skriftlig, ikke muntlig.

Som selger har du også ansvar for å lage en budlogg. I denne skal du dokumentere alle bud som kommer inn. Her må du oppgi navn på budgiver, tidspunkt for når budet ble gitt, hvilket beløp som ble bydd og akseptfristen for budet.

Kjøpekontrakt ved privat boligsalg

8. Utarbeid en kjøpekontrakt

Når et bud har blitt akseptert mellom deg og kjøper, er det tid for å lage en formell kjøpskontrakt. Her kan du lage en kontrakt selv fra bunnen av, eller anvende en standardisert mal.

En kontrakt vil dokumentere at kjøpet faktisk har funnet sted, og er et viktig dokument for både selger og kjøper.

Skjema for tinglysing ved privat boligsalg

9. Fyll ut skjema for tinglysing

Når eierskapet for en eiendom skal overføres fra én part til en annen, må begge fylle ut et eget skjema der man tinglyser eierskiftet. Dette skal deretter sendes inn til Kartverket.

Dersom du er usikker på hvordan skjemaet skal fylles ut, kan det være greit å få veiledning fra noen med juridisk ekspertise. Dette kan for eksempel være en eiendomsmegler. Du kan med andre ord få hjelp til enkelte ting når du skal selge bolig selg, om ikke alt.

Mann som skyter blink ved privat boligsalg

10. Ferdigstill oppgjøret

Det siste som må gjøres ved privat boligsalg, er å ferdigstille oppgjøret. Dette handler blant annet om at partene må ordne med overføring av penger og tinglyse boligen. Sistnevnte er nødvendig for at partene skal få nødvendig juridisk vern.

Eventuelle heftelser skal også slettes. I denne prosessen synes mange at det kan være nyttig å få hjelp av en advokat, megler eller andre med kunnskap om prosessen.

Forstørrelsesglass ser nærmere på privat boligsalg

 

Motta hjelp med boligannonse i forbindelse med privat boligsalg

Vurderer du privat boligsalg? Da er du ikke alene. Mange synes at meglere tar seg litt vel godt betalt, og velger derfor å gjøre jobben selv. Heldigvis er dette fullt mulig, så lenge du går gjennom alle punktene på sjekklisten.

Noen oppgaver kan være utfordrende å gjøre på egen hånd. Oppgjør og tinglysing er blant tingene mange får hjelp til. Det er også mange som synes det er vanskelig å lage en god salgsannonse selv.

Din Meglertekst hjelper deg gjerne med boligannonse, salgsoppgave og lignende tekst. Husk at annonsen er potensielle kjøpere sitt første møte med boligen, og avgjørende for å få folk på visning. Vi hjelper deg med å lage en god annonse som fremhever boligens kvaliteter.

Kontakt oss i dag, og bestill meglertekst på 1, 2, 3!