Prognose for boligpriser

Markedets siste prognose for boligpriser forteller oss at boligprisveksten bremser ned. Boligprisene har vokst i flere år, noe som har resultert i stadig dyrere boliger. Boligprisene styres blant annet av tilbud og etterspørsel, noe som igjen styres av lønnsvekst, rentenivå og lignende.

I april 2021 flatet boligprisveksten ut, noe som antas å skyldes flere boliger på markedet og varsel om stigende boliglånsrenter. Dette fører til mindre konkurranse om boligene, og dermed også lavere pris. La oss se nærmere på boligpriser i 2021, og utviklingen de siste ti årene!

Bolig

Boligpriser i 2021

I desember 2020 estimerte Eiendom Norge at prisveksten på boligmarkedet ville øke ytterligere. Deres prognose for boligpriser sa at en prisøkning på 7,5 % var sannsynlig. Denne prognosen ble basert på den forventede nominelle prisutviklingen i 2021.05.10

Vekstkurven har vært bratt det siste året. I april 2021 så vi imidlertid at boligprisene flatet ut for første gang på lenge. Dersom vi korrigerer for diverse sesongvariasjoner, gikk boligprisene ned med 0,1 % i april måned.

Ifølge eksperter er pristoppen nådd. Selv om boligprisene er i ferd med å flates ut, er det verdt å legge merke til at boligprisene er 12,2 % høyere nå enn på samme tid i fjor.

En fersk prognose for boligpriser fra Handelsbanken sier at vi sannsynligvis vil se en klar nedgang i boligprisene i årets siste seks måneder.

Prognose

Hvordan har boligpriser utviklet seg de siste ti årene?

Dagens prognose for boligpriser tilsier at boligprisveksten vil flate ut. Men hvordan har boligprisene i Norge vært de siste ti årene?

I perioden 2010 til 2020 steg prisen for blokkleiligheter med hele 78,9 %, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Samtidig har prisen for rekkehus og tilsvarende småhus økt med 58,2 %, og prisen for eneboliger har økt med 51 %.

Prisen for bruktbolig har økt mer enn den generelle prisveksten i samfunnet. Som du kanskje ser, har de siste årenes prognose for boligpriser vist en oppadgående trend.

I 2020 og begynnelsen av 2021 var prisveksten formidabel. Dette skyldes blant annet svært lave boliglånsrenter, noe som igjen skyldes koronapandemien. Samtidig har etterspørselen etter boliger vært større enn tilbudet, og da spesielt i storbyene.

Fremtidens boligpriser

Slik ser fremtiden for boligpriser ut

Eiendomsbransjens siste prognose for boligpriser viser at boligprisveksten flater ut. Dette er noe ekspertene har spådd i lang tid, og var absolutt ventet. Stagneringen i boligprisveksten skyldes i stor grad tilgang på boliger og styringsrenten til Norges Bank.

Med varsel om høyere rente fra høsten av, samt flere tilgjengelige boliger på markedet, kan det se ut til at boligprisene vil falle. Dette ble også estimert våren 2020, da ekspertene trodde at boligprisene ville falle med 8 %.

Ekspertenes prognose for boligpriser slo feil i fjor, men mange har troen på at prisene nå vil flate ut eller synke. En bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet vil være positivt for norsk økonomi, og vil bidra til lavere gjeldsvekst i landet.

Meglertekst

Tips til eiendomsmeglere: Invester i gode annonser og salgsprospekter

For boligkjøpere er lavere boligpriser gunstig. For boligselgere og eiendomsmeglere kan lavere boligpriser potensielt betyr lavere inntjening.

For å oppnå en best mulig pris for eiendommen som selges, anbefaler vi å investere mye tid på gode boligannonser og salgsprospekter.

Med en tydelig og selgende salgsoppgave og en velskrevet boligannonse kan du nå ut til flere interessenter.

Med flere interessenter som kommer på visning, kan du potensielt oppnå flere budgivere i en eventuell budrunde. Dette kan igjen gi deg bedre salgspris.

Det å skrive salgsoppgaver og annonser kan være tidkrevende, men det finnes hjelp å få. Din Meglertekst skriver tekst for eiendomsmeglere og boligselgere som har valgt å selge bolig selv. Kontakt oss i dag for annonsetekst eller salgsoppgave!