Prospekt for bolig

Prospekt for bolig gir potensielle boligkjøpere innsyn i salgsobjektets kvaliteter. Et prospekt skal ikke bare være selgende, det skal også inneholde viktige, lovpålagte opplysninger om boligen.

Målet med et prospekt for bolig er å gi kjøpere et overblikk over eiendommen som selges. Det er derfor viktig at du som eiendomsmegler ikke unnlater å inkludere opplysninger som er viktige for en boligkjøper.

Samtidig bør et boligprospekt ha selgende beskrivelser og forseggjorte bilder, slik at prospektet appellerer til kjøpere. Her gjelder det med andre ord å finne en balanse – skrivet skal være selgende, men samtidig skal du ikke utelate feil eller mangler.

Prospekt

Hva er et prospekt?

Et prospekt kalles også for salgsoppgave. Dette er teksten som beskriver boligen, hytten eller tomten som skal selges. 

Normalt sett vil et prospekt for bolig inkludere en selgende del og en obligatorisk, juridisk del. Sistnevnte er lovpålagte opplysninger du som eiendomsmegler skal inkludere.

En salgsoppgave kan også inneholde frivillige opplysninger, som for eksempel takst eller en boligsalgsrapport.

Pass også på at du ikke blander tilstandsrapport og prospekt. Dette er nemlig to vidt forskjellige ting, men det er ikke uvanlig å finne en tilstandsrapport i prospektet – noe som er frivillig. Tilstandsrapporten gir boligkjøpere et mer omfattende innsyn i boligens tekniske stand.

Formålet med et prospekt er i alle fall å gi potensielle boligkjøpere nødvendig informasjon om salgsobjektet. Samtidig tjener prospektet en markedsførende funksjon, og kan utgjøre god reklame for boligen som selges.

Prospekt mal

Prospekt mal

Er du usikker på hvordan du skal lage et prospekt for en bolig? Det er mange opplysninger som skal og bør inkluderes.

Nedenfor finner du en oversikt over elementer som bør tas med når du lager salgsoppgaven. Ta gjerne utgangspunkt i dette:

  • Eieform: Opplys om hva slags eieform eiendommen har, enten det er selveierbolig, andelsleilighet, borettslag, eierseksjon eller lignende.
  • Grunnareal: Husk å inkludere informasjon om tomtestørrelse, bruksareal og lignende.
  • Tinglyste forpliktelser: Har boligkjøper forpliktelser relatert til vedlikehold eller lignende?
  • Boligens byggemåte og alder: Hvilket år ble boligen bygget? Hvilke materialer ble brukt? Nevn også materialer i bærekonstruksjon, grunnmur, vinduer og lignende.
  • Utleiedel: Oppgi hvorvidt eier har rett til å drive med utleie av boligen, enten det er hele eller deler av boligen.
  • Boligverdi: Oppgi boligens verdi, tidligere kjent som ligningsverdi. Denne verdien danner grunnlaget for skattelegging av boligen, og har betydning for blant annet skatteprosent og formuesskatt.
  • Ferdigattest: Dette er en attest fra kommunen som sikrer at byggetiltak har blitt ferdigstilt i henhold til den godkjente byggesøknaden. Dersom det ikke finnes en ferdigattest, kan dette bety at boligen ikke er bygget i tråd med byggekrav.

Dersom det er snakk om et prospekt for leilighet, bør du også inkludere informasjon om nedbetaling og lånevilkår relatert til fellesgjeld.

Det skal også foreligge en beregning av nedbetaling på felleskostnadene, og informasjon om eventuell mislighold av disse kostnadene.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker en ferdig mal for prospekt til bolig eller leilighet.

Meglertekst

Sikre en god meglertekst

En god meglertekst med et utfyllende og selgende prospekt for bolig er avgjørende for å lykkes med boligsalg.

Det er ikke uvanlig å se meglertekster fulle av skrivefeil, grammatikkfeil eller mangelfullt innhold. Dette kan fremstå uprofesjonelt og ha store konsekvenser for både selger og kjøper.

En god meglertekst skal være både korrekt, selgende og informativ. Med gode formuleringer øker du sjansen for at potensielle kjøpere lar seg engasjere av teksten, og at de dukker opp på visning.

Prospekt

Din Meglertekst hjelper deg med prospektet

Et prospekt for bolig kan også kalles for salgsoppgave, og er en tekst som skal være både selgende og informativ. Det kan være vanskelig å finne en god balanse mellom de to, og mange sliter dessuten med å gjøre teksten lettlest og oversiktlig.

Din Melgertekst hjelper eiendomsmeglere og private boligselgere med å utarbeide et tydelig og selgende prospekt for bolig.