Prospektet – boligens fjes utad

Prospektet eller salgsoppgaven gir potensielle boligkjøpere oversikt over eiendommen som skal selges. Dette dokumentet skal være både selgende og opplysende, på én og samme tid!

Enten du skal selge en leilighet, hytte eller enebolig, er det nødvendig å ha et prospekt. Mange velger å legge prospektet ved i boligannonsen, slik at potensielle kjøpere kan få all informasjonen som trengs.

Både private selgere og eiendomsmeglere har behov for et prospekt. Men hvordan går man egentlig frem?

Prospekt

Hva er et prospekt?

Prospektet kan betraktes som det samme som en salgsoppgave, og er en informativ tekst om salgsobjektet. I salgsoppgaven kan potensielle kjøpere få innblikk i både eieform, areal, byggemåte og eventuelle tinglyste forpliktelser – for å nevne noe.

Prospektet tjener imidlertid ikke bare som et informativt skriv – det kan også betraktes som en markedsføringstekst. Som boligselger er målet å få solgt boligen, og til dette er salgsoppgaven et ypperlig verktøy.

Det gjelder derfor å finne en god balansegang når prospektet skrives. Teksten skal være akkurat passe selgende og informativ.

Prospekt

Prospekt vs. salgsoppgave

Mange er usikre på om det er noen forskjell mellom salgsoppgave og prospekt. Disse to uttrykkene benyttes ofte om hverandre, men har akkurat samme betydning.

Begge deler er en beskrivende og selgende tekst om eiendommen som selges, enten det er en enebolig, leilighet eller tomt.

Prospekt

Slik bør prospektet se ut

Prospektet ditt bør se ryddig og strukturert ut, slik at eventuelle boligkjøpere enkelt kan finne frem til informasjonen de leter etter. Det er derfor lurt å ha underoverskrifter i teksten, slik at det blir enklest mulig å finne frem til informasjon om alt fra byggemetode til areal.

Det er vanlig å inkludere informasjon om for eksempel strømforbruk (energiattest), ferdigattest, byggeforskrifter og lignende. Noe informasjon er obligatorisk å ha med, mens andre ting er frivillig å inkludere. Her er noen av elementene prospektet skal og bør inneholde:

  • Ferdigattest: Kommunal attest der det blir bekreftet at bygningen er ferdigstilt etter godkjent byggesøknad. Dersom en slik attest ikke foreligger, bør dette opplyses om.
  • Verdi på bolig: Boligverdi eller ligningsverdi bør inkluderes. Denne verdien vil utgjøre grunnlaget for boligeiers formueskatt og lignende.
  • Eventuell utleiemulighet: Opplysninger om hvorvidt boligen (eller deler av den) kan leies ut.
  • Arealberegninger: Areal på tomt, boligens bruksareal og lignende.
  • Eieform: Opplysninger om hva slags eieform eiendommen har (selveier, borettslagsleilighet, andelsleilighet eller lignende).
  • Tinglyste forpliktelser: Har boligen tinglyste forpliktelser? Dette kan for eksempel være forpliktelser boligeier har til å vedlikeholde boligen eller eiendommen, enten det er hagen eller en vei.
  • Boligens alder: Hvilken årstall ble boligen bygget?
  • Byggemetode: Hva er eiendommen bygget av? Inkluder informasjon om bærekonstruksjoner, grunnmuren og lignende.
Prospekt

Prospekt mal

Mange synes det kan være nyttig å ta utgangspunkt i en salgsoppgave-mal. Dette kan gjøre jobben med å utarbeide prospektet enklere, både for private selgere og eiendomsmeglere. 

Med en mal trenger du i utgangspunktet bare å fylle inn nødvendig informasjon i gitte seksjoner. Dersom du har behov for en prospekt-mal, kan du få dette tilsendt på e-post.

Få hjelp til meglertekst

Prospektet er et informativt og selgende skriv som gir eventuelle boligkjøpere nødvendig informasjon om eiendommen som selges. Skrivet er samtidig selgende, og fungerer til dels som et markedsføringsdokument.

Dersom du er usikker på hvordan prospektet skal lages, kan Din Meglertekst hjelpe deg. Vi kan skrive hele prospektet for deg fra bunnen av, tilpasset dine krav.