Provisjon på boligsalg

Provisjon ved boligsalg er nokså vanlig, og mange boligselgere velger denne prismodellen fremfor fastpris. En eiendomsmegler gir deg ofte mulighet til å velge prismodell, slik at du selv kan avgjøre om provisjon er det du ønsker.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på provisjon ved boligsalg og finne ut hvordan du eventuelt kan slippe unna et meglerhonorar. Til slutt skal vi også gi deg et verdifullt tips som gjelder enten du skal selge bolig gjennom et meglerkontor eller på egen hånd! 

Kalkulator regner ut provisjon ved boligsalg

Hva koster det å selge bolig i 2021?

I 2021 er det langt fra gratis å selge bolig. Dette gjelder spesielt hvis du velger å gå den tradisjonelle veien ved å engasjere en eiendomsmegler i saken.

Ved salg av bolig er det mange faktorer som spiller en viktig rolle når det kommer til kostnader. Her er noen av de viktigste faktorene som er med på å avgjøre prisen:

 

 • Salgsobjektet (altså boligen som skal selges)
 • Valg av megler 
 • Prismodell (fastpris eller provisjon)
Hus med nøkler til salgs: Provisjon ved boligsalg

Salgsobjektet

Boligen vil naturligvis spille en rolle når meglerkontoret skal fastsette en pris for oppdraget. Hvordan ser boligen ut, og hvordan vil dette kunne påvirke mulighetene for et salg? Sjansen for å få solgt en nyoppusset bolig er generelt sett mye større enn sjansen for å få solgt et eldre oppussingsprosjekt.

Alder på huset er naturligvis ikke ensbetydende med at salget går tregt. Det er alltid noen som er på utkikk etter et oppussingobjekt de kan gjøre til sitt eget.

Merk deg likevel at et gammelt og nedslitt hus i noen tilfeller kan koste mer å få solgt, siden det kanskje kreves flere visninger og mer arbeid i forkant.

Megler og selger håndhilser: Alt om provisjon ved boligsalg

Valg av megler

Prisen for å selge bolig, vil også variere med utgangspunkt i hvilken megler du velger. Generelt sett er det nok bedre å selge gjennom et meglerkontor enn en uavhengig megler, da sistnevnte fort kan vise seg å bli veldig kostbart.

Om du likevel har lyst til å benytte deg av en uavhengig megler, så bør du vurdere å benytte deg av en megler som er relativt nyutdannet eller som ikke har så mange års erfaring i feltet.

Ved å velge en megler med litt lite erfaring (samtidig som det er viktig at vedkommende vet hva den driver med), så kan du spare litt penger. En nyutdannet megler er muligens mer åpen for å forhandle om pris for å skaffe seg et godt omdømme enn det en erfaren megler er.    

Bolig med prosent og stjerner rundt: Provisjon på boligsalg

Opererer megler med fastpris eller provisjon?

Det er mulig å regne ut meglerkostnader med utgangspunkt i tre forskjellige prismodeller. De tre modellene er:

 • Prosentvis provisjon: Aktør skal ha en viss prosent av salgsprisen. Denne prosenten kan variere mellom 1 og 4 %.
 • Fastpris: Aktør opererer med en fastpris, som da er uavhengig av hva salgsobjektet blir solgt for.
 • Timebasert pris: Aktør opererer med en fastsatt timepris. For den som skal selge bolig, så kan dette være et svært lite kostnadseffektivt alternativ, for kostnadene ruller så lenge megleren er på oppdrag for deg.

Alle de tre modellene du ser ovenfor er like vanlige, men det er opp til hver enkelt megler (eller hvert meglerkontor) hvilken modell de benytter seg av. Det er heller ikke uvanlig at en aktør benytter seg av alle modellene, mens en annen aktør kun tilbyr noen av dem.

Pekefinger: Alt om provisjon ved boligsalg

Må du betale meglerhonorar om boligen ikke selges?

Som vi så ovenfor så kan valg av betalingsmodell variere fra megler til megler, og slik er det også i forbindelse med meglerhonorar i forbindelse med en bolig som ikke blir solgt.

Noen meglerkontorer ønsker at du betaler for jobben de har gjort uansett, mens andre opererer med en såkalt salgsgaranti. Dette er en garanti som går ut på at du kun betaler hvis meglerkontoret klarer å få solgt boligen din i løpet av salgsperioden.

Det er ingen selvfølge at denne garantien forekommer hos alle meglerkontorer. Dermed er det sikrest å ta kontakt med de aktuelle meglerkontorene og forhøre seg om saken.

Eventuelt kan du be om at de aktuelle meglerkontorene sender deg et tilbud om hva de skal ha for å gjøre jobben for deg. Da kan du gå gjennom de forskjellige kontraktene for å finne informasjonen du leter etter. Om det ikke står noe, opererer megleren antageligvis ikke med salgsgaranti.

Person selger bolig og leser om provisjon

Selge bolig selv?

I 2021 er det naturligvis ikke slik at megler og meglerkontorer er den eneste måten å få solgt boligen sin på. Om du har lyst til å prøve, så er det også fullt mulig for deg å selge boligen selv. Da vil du naturligvis ikke ha sikkerhetsnettet til et meglerkontor rundt deg.

Før du tar fatt på en slik prosess, er det viktig å ha klart for seg hvor mye arbeid det å selge boligen sin selv faktisk er. Prosessen innebærer som regel følgende:

 • Megleren kan skaffe grunnboksutskrift for deg. Selger du selv, må du også ordne denne utskriften på egen hånd.
 • Ta kontakt med kommunen for å få annen informasjon som er relevant for potensielle kjøpere. Denne informasjonen vil variere fra bolig til bolig, men kan for eksempel være informasjon om kommunale avgifter og eventuell godkjennelse av utleieforhold.
 • I et tradisjonelt boligprospekt finner man også en teknisk tilstandsrapport. Hensikten med en slik rapport er å opplyse potensielle kjøpere om eventuelle feil og mangler ved boligen, slik at kjøperen er klar over boligens tilstand. Du må ordne dette selv om du ikke har megler.
 • Å sette en pris. Dette kan være en utfordring, da de fleste ønsker å få mest mulig ut av salget. Samtidig er det viktig å legge seg på et realistisk nivå. Selv om du selger uten megler, er det vanlig å få en megler til å gi en e-takst (ofte gratis).
 • Når du har innhentet all nødvendig informasjon må du samle dette i et eget boligprospekt. Dette er informasjon som skal leveres ut til folk som er interesserte i boligen din, enten via internett eller på visning.
 • Du må lage en salgsannonse. Det innebærer å skrive en annonse (også kalt meglertekst) og ta bilder av rommene i selve boligen. Bilder gjør annonsen automatisk mye mer interessant.
 • Bestem hvilken plattform du ønsker å publisere annonsen din på. Et tradisjonelt valg vil være å publisere annonsen på Finn.no, men i 2021 er det like vanlig å ta Facebook Marketplace til hjelp. Du kan også spre ordet blant familie, venner og andre bekjente.
 • Etter at annonsen har blitt publisert og det har gått et par dager, kan det være aktuelt å arrangere visning. Dette kommer naturligvis an på interessen du opplever rundt boligsalget. Sørg for at boligen din gjør et godt inntrykk hos potensielle boligkjøpere!
 • Om visningen resulterte i at flere av interessentene la inn bud, så kan du arrangere en budrunde. Her er det viktig å huske at det kun er skriftlige bud som er gyldige.
 • Det er opp til selger å akseptere budet. Når det er gjort, må avtalen formaliseres i en kjøpskontrakt. Vanligvis er dette noe megler tar seg av, men i forbindelse med privat salg er det mulig å finne mange gode maler på internett.
 • Etter at kontrakten er signert skal eiendommen overføres til den nye eieren. Dette gjør dere ved å fylle ut skjøte og sende det til Kartverket for tinglysning.
 • Etter en tid vil du få skjøtet i retur, og da er det organisering av oppgjøret som står for tur. Denne prosessen innebærer blant annet betaling og fjerning av eventuelle heftelser.

Selv om man teoretisk sett kan stå for salg av bolig selv, så er det flere punkt i listen ovenfor hvor det vil være fordelaktig å engasjere en megler, advokat eller lignende. Det vil gjøre at prosessen går mest mulig knirkefritt for seg!

Provisjon til megler ved boligsalg vist med dokument

God meglertekst er uansett et must!

Enten du skal selge boligen din via et meglerkontor eller gjennom privat salg, er en god meglertekst et must! Når vi snakker om meglertekst, så mener vi teksten i boligannonsen. Dette er et element som er viktig uansett hvor annonsen publiseres.

Tekst og tekstskriving er imidlertid ikke noe som faller naturlig for alle, men det finnes heldigvis alternativer. 

Hos Din Gruppen jobber dyktige tekstforfattere som har jobbet med innholdsproduksjon i mange år. Vi hjelper deg med å utforme en meglertekst som garantert vil vekke interessen hos potensielle kjøpere.

Trenger du hjelp til din meglertekst? Fyll ut skjemaet på denne siden eller send oss en e-post for å få mer informasjon. Vi ser frem til å høre fra deg!