Regler ved boligsalg

Ved boligsalg er det noen regler en er nødt til å forholde seg til. Lovene er avhendingsloven og bustadoppføringslova. Skillet mellom disse to lovene kan virke veldig uklare for mange. Nye regler for salg av bolig er også varslet å tre i kraft fra 1. januar 2022.

Reglene for salg av bolig i dag omfatter krav til grundig dokumentasjon fra selger. Av boligkjøperen krever den at det settes seg grundig inn i hva tilstandsrapporter og andre dokumenter sier om boligen som selges.

De nye reglene for salg av bolig innebærer hva det som skal med i en tilstandsrapport ved salg av brukt bolig.

Avhendingsloven og bustadoppføringslova

Reglene for salg av bolig går under avhendingsloven og bustadoppføringslova. For mange er det veldig forvirrende hva som er hva, og når det går fra det ene til det andre. I grunnen er det ganske enkelt å skille dem fra hverandre.

Avhendingsloven regulerer salg av fast bolig eller eiendom. Med andre ord; en konkret fysisk bolig. Som boligselger er det avhendigsloven du må forholde deg til, ettersom du selger en bolig (ofte brukt) til noen andre.

Bustadoppføringslova er en lov som regulerer avtaler mellom entreprenører og forbrukere ved salg av ny bolig eller eiendom. Ved bruk av bustadoppføringslova er det ikke noen ferdigstilt bolig eller eiendom på avtaletidspunktet. Så fort det er en fysisk bolig der, er det avhendingsloven som gjelder.

Endringene ved regler for salg av bolig som er varslet fra januar 2022 går under avhendingsloven. Regelendringene det er snakk om er strengere krav til hva som skal være i en tilstandsrapport ved salg av bolig. Og det kreves av boligkjøper å sette seg inn i tilstanden til boligen.

Megler ser på lover og regler ved boligsalg

Tilstandsrapport

Det bør følge med en tilstandsrapport til alle boliger som er til salgs. En takstmann foretar en teknisk vurdering av boligen. I tilstandsrapporten skal det være informasjon om behov for vedlikehold av boligen. Dette for at kjøperen skal vite hva som må fikses på før valget om å kjøpe boligen blir tatt.

En  god og grundig tilstandsrapport imøtekommer kjøperens behov for trygghet ved valg av bolig. Å kjøpe en bolig er et stort steg å ta. For mange er det frykt og risiko forbundet med kjøp av bolig. Som selger av boligen er du dermed tjent med å formidle trygg informasjon om boligen til kjøperen.

Områdene som tilstandsrapporten informerer om er blant annet: en vurdering av boligens geologiske forhold (er det fare for flom eller skred der boligen står?), boligens byggtekniske tilstand, tilstanden på bad, kjøkken og vaskerom, og  boligens branntekniske forhold.

En tilstandsrapport er ikke lovpålagt. Men endringer i reglene for salg av bolig legger på en måte opp til at en må ha en tilstandsrapport likevel. De nye reglene regulerer blant annet hvordan en tilstandsrapport skal skrives (om en boligselger velger å ha det).

Eiendomsmegler jobber etter lover og regler ved boligsalg

Innskrenket klagerett hos boligkjøper

Kravet om standarisering av tilstandsrapporter skrevet på et enklere språk blir satt for at det skal være lettere å gjøre et trygt boligkjøp. Det kreves av boligkjøper å sette seg inn i boligens tilstand, og da kreves det indirekte av deg som selger å gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig.

Med det nye regelverket blir det vanskeligere å for en boligkjøper å klage på feil ved en nykjøpt bolig. Da boligkjøperen selv hadde et ansvar for å sette seg inn i tilstanden på boligen. For at en klage skal komme gjennom, settes det en rekke kriterier.

Kriteriene for klager er: feilen var ikke mulig å se på visningen av boligen, eller det stod ikke noe skriftlig om feilen i tilstandsrapporten eller meglerens omtale av boligen.

Person ser på lover og regler ved boligsalg på PC

Hjelp til å skrive tilstandsrapport

Det har blitt varslet at nye regler for salg av bolig vil tre i kraft fra januar 2022. Disse reglene kommer til å regulere hvordan en tilstandsrapport skal skrives. Og den vil begrense en boligkjøpers rett til å klage på feil ved en bolig.

Selv om det ikke er direkte lovpålagt med en tilstandsrapport ved salg av en bolig, er det allievel noe som gir økt trygghet for boligkjøper. Kravene til en tilstandsrapport er at den er grundig og skrevet med et lett forståelig språk.

Dinmeglertekst skriver en tilstandsrapport for deg. Da det er viktig med tydelig og grundig informasjon om boligen du selger for å skape trygghet hos den fremtidige boligkjøperen.