Salgsoppgave

En salgsoppgave eller et prospekt er en informativ beskrivelse av salgsobjektet, og benyttes hyppig ved salg av bolig, hytte eller tomt. Teksten kan også være selgende og markedsføre salgsobjektet.

Det er vanlig å linke til en salgsoppgave i boligannonsen, slik at eventuelle kjøpere kan innhente viktig informasjon om boligen før et potensielt kjøp. Dette kan for eksempel være informasjon om byggemetode, tinglysninger eller boligens areal.

Som eiendomsmegler eller privat boligselger bør du vite hvordan en salgsoppgave skrives. Finn ut hvordan du kan lage et selgende og informativt prospekt til boligen!

Salgsoppgave

Hva er en salgsoppgave?

En salgsoppgave er et informativt skriv som skal gi potensielle boligkjøpere innsyn i boligens kvaliteter og juridiske forhold. Det er eiendomsmeglingsloven som angir hvilken informasjon som skal være med i salgsoppgaven. Dette inkluderer blant annet følgende informasjon: 

  • Tinglyste forpliktelser
  • Eierforhold
  • Ferdigattest
  • Byggemåte
  • Alder
  • Grunnarealer
  • Utleiemuligheter
  • Ligningsverdi på boligen
  • Nedbetaling av eventuell fellesgjeld og månedlige felleskostnader (borettslagsleilighet)
  • Ansvar for eventuelt mislighold av usolgte enheter eller felleskostnader (borettslagsleilighet) 

I tillegg til dette vil en salgsoppgave ofte inneholde vedlegg med informasjon om takst, boligsalgsrapport, tegninger, energimerking av boligen eller lignende.

Det er viktig at en salgsoppgave ikke inneholder mangelfulle opplysninger om feil eller mangler. Dette kan føre til at det rettes et mangelskrav mot boligens selger, og vedkommende kan bli ansvarlig for økonomisk erstatning.

Salgsoppgave til bolig

Fengende salgsoppgave til bolig er viktig

En salgsoppgave er kanskje først og fremst et informativt skriv som gir viktige opplysninger om boligen, men teksten bør også være selgende og fengende. Sørg for at teksten markedsfører eiendommen på best mulig vis!

Med fengende og selgende tekst kan du øke sjansen for at boligen blir solgt til ønsket verdi eller mer. Så, hvordan kan teksten gjøres mer appellerende for potensielle boligkjøpere? Det kanskje viktigste å tenke på, er at du må fremheve boligens positive kvaliteter.

Bruk positive ord (plussord) og fremhev det som er unikt ved boligen. Samtidig er det viktig at du ikke utelater viktig informasjon om eventuelle feil eller mangler. Hjelp potensielle kjøpere å se hvilket potensial boligen, hytten eller tomten har!

Salgsoppgave vs. prospekt

Salgsoppgave vs. prospekt

Uttrykkene «salgsoppgave» og «prospekt» benyttes ofte om hverandre. Hva er egentlig forskjellen mellom de to? Faktisk er prospekt og salgsoppgave akkurat det samme. Dette er bare to ulike ord som begge beskriver et informativt og selgende skriv om boliger som skal selges.

Du vil ofte se at det finnes en link til salgsoppgave eller prospekt i boligannonser. Her kan kjøperen klikke seg inn dersom han eller hun vil ha mer utfyllende informasjon enn hva som fås i annonseteksten.

Salgsoppgave

Salgsoppgave mal

Dersom du skal lage en salgsoppgave kan det være nyttig å finne en mal for prospekt. Dette gjør prosessen enklere, siden du kun trenger å fylle inn nødvendig informasjon under gitte overskrifter.

I en salgsoppgave-mal vil du gjerne se overskrifter som «Bygg og omgivelser», «Tinglysninger» eller lignende. Fyll inn nødvendig informasjon, og få en oversiktlig og strukturert salgsoppgave. 

Dersom du har behov for en prospekt-mal, kan du få dette tilsendt på e-post!

Motta hjelp til meglertekst

En salgsoppgave er en beskrivende og selgende tekst om salgsobjektet. Teksten gir potensielle boligkjøpere innsyn i boligens mange kvaliteter, samtidig som eventuelle feil eller mangler informeres om.

Enten du skal skrive en boligannonse, salgsoppgave eller lignende, finnes det hjelp å få. Kanskje du har mange andre tidkrevende oppgaver, og ikke finner tid til å skrive disse ofte intrikate tekstene selv? Vi gjør jobben for deg – raskt og effektivt.