Salgsprospekt 

Et salgsprospekt eller en salgsoppgave er et dokument som gir potensielle boligkjøpere innblikk i salgsobjektets egenskaper og kvaliteter. Finn ut hvordan du lager et prospekt! 

Enten du er eiendomsmegler eller privatperson som skal selge bolig på egen hånd, er et salgsprospekt nødvendig å ha. Dette dokumentet inneholder mye viktig informasjon om boligen som skal selges, og er samtidig viktig for markedsføringen. 

Når du skal skrive et salgsprospekt er det mange ting som skal tas hensyn til, både når det gjelder innhold og oppsett. 

Prospekt

Hva er et salgsprospekt? 

Et salgsprospekt kan betraktes som et informativt skriv som gir potensielle kjøpere innsyn i salgsobjektets kvaliteter. Dette er for eksempel vanlig å ha i forbindelse med boligsalg.  

I et salgsprospekt vil det gjerne gis informasjon om salgsobjektets alder, tilstand, beliggenhet og annen relevant informasjon. Prospektet skal ikke nødvendigvis bare være informativt, det kan også betraktes som et viktig skriv for markedsføring. 

Det gjelder med andre ord å finne en balanse som gjør ditt salgsprospekt informativt og samtidig passe selgende. Blir det for selgende kan dette ofte redusere prospektets pålitelighet. Megleren vil også innhente lovpålagt informasjon som inkluderes i prospektet, som reguleringsplaner og avgifter. 

Den frivillige delen inneholder gjerne nyttige opplysninger om takst eller boligsalgsrapport. Enkelt forklart kan man si at et salgsprospekt inneholder en selgende del, en informativ (og frivillig del), så vel som en lovpålagt del.  

Salgsoppgave

Salgsprospekt til hus 

Dersom et hus skal selges, er det viktig å ha et ryddig og informativt salgsprospekt. Dette prospektet danner gjerne grunnlaget for den potensielle kjøperens beslutning, kombinert med visningen. 

Vi anbefaler at et salgsprospekt til hus har pene, beskrivende bilder (disse kan med fordel tas av en profesjonell fotograf). Prospektets selgende del kombinert med lekre bilder kan være nyttig i forbindelse med markedsføringen av boligen. 

I tillegg bør du ha med de lovpålagte opplysningene. Dette kan for eksempel handle om kommunale utgifter, faste kostnader som er tilknyttet eiendommen, samt reguleringsplaner fra det offentlige. Ellers bør du ha med byggteknisk informasjon – som for eksempel takst og boligsalgsrapport. 

Et salgsprospekt til bolig bør være oversiktlig og ryddig, slik at potensielle boligkjøpere enkelt finner opplysningene de leter etter. Pass for all del på at du ikke unngår å nevne feil eller mangler ved huset. Dette kan nemlig føre til at selger blir økonomisk ansvarlig i etterkant. 

Salgsoppgave mal

Mal til salgsprospekt 

De fleste salgsprospekt har en klar og tydelig oppbygning. I den første delen vil de som regel være fokus på boligens unike kvaliteter og selgende egenskaper. Dette er viktig for vellykket markedsføring av eiendommen.  

I den andre delen av et salgsprospekt vil det som regel presenteres lovpålagte opplysninger. Dette kan omhandle eierforhold, kommunale utgifter, ferdigattest og informasjon om brukstillatelse. Det bør også sies noe om utleiemuligheter og eventuelle byggeplaner i området. 

 I den siste delen av ditt salgsprospekt bør det være en teknisk tilstandsrapport. Dette er typisk sett en boligsalgsrapport som er utført av en egen takstmann. Med denne rapporten kan sjansen for tvister i etterkant reduseres. Her skal det blant annet informeres om mangler som påvirker pristakst. 

  • Fordeler ved bolig (utsikt, beliggenhet, standard etc.) 
  • Ligningsverdi 
  • Eierforhold 
  • Alder og byggemetode 
  • Utleiemuligheter 
  • Brukstillatelse (evt. ferdigattest) 
  • Grunnareal 
  • Teknisk tilstandsrapport 

Dersom du ønsker en mal for salgsprospekt, er dette noe vi kan sende deg på e-post. Ta gjerne utgangspunkt i malen, og fyll inn nødvendig informasjon der det trengs. 

Salgsoppgave

Få hjelp til meglertekst 

Et salgsprospekt er viktig både med tanke på informasjonsdeling og markedsføring. Potensielle boligkjøpere tar gjerne en avgjørelse basert på nettopp prospektet. Her kan du selge boligens beste egenskaper, samtidig som kjøperen får tilgang på viktige og lovpålagte opplysninger. 

 Det å skrive et salgsprospekt kan være utfordrende, siden skrivet skal være både selgende og informativt. Din Meglertekst hjelper deg, og kan skrive prospektet fra bunnen av. 

 Kontakt oss i dag for å motta en gratis prøvetekst på 500 ord!