Sesongjusterte boligpriser

Livet består av mange uforutsigbare faktorer, og blant dem finner vi boligprisene når en bolig skal selges. Det er mange faktorer som er avgjørende for denne utviklingen, deriblant hvilken tid på året salget finner sted. Og det har ført til begrep som «sesongjusterte boligpriser».

Sesongjusterte boligpriser er noe som byr på forskjellige konsekvenser, og disse vil variere med utgangspunkt i rollen du har i prosessen.

For selgerne er det positivt siden de kan få mer for boligen sin, men for kjøper er det negativt da de må ut med mer penger enn nødvendig. Dette er heller ikke noe ekspertene er særlig begeistret for.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på nettopp sesongjusterte boligpriser. Hva er dette, og hva er det som skiller det fra de nominelle boligprisene? I tillegg skal vi se på boligveksten i 2020 og de historiske tallene vi sitter igjen med etter dette året.

Hus og forstørrelsesglass - hva er sesongjusterte boligpriser

Hva er sesongjustering av boligpriser?

Det kan være mange grunner til at noen selger boligen sin, og det finnes mange eksempler på dette. En vanlig grunn er at man står ovenfor en familieforøkelse som gjør at man er nødt til å flytte for å ha plass til det nye familiemedlemmet. I andre tilfeller har man bare lyst på en ny start i nye omgivelser.

Uansett hva som er grunnen til at man selger, så er det ikke uvanlig at man ønsker å få mest mulig ut av salget. Kanskje selger har et boliglån som de ønsker å betale ned, trenger egenkapital til kjøp av ny bolig eller kunne tenkt seg noen ekstra sparepenger? Da bør man vurdere nøye når man skal selge.

Når man skal selge bolig, er det viktig å sette seg inn i hvordan boligmarkedet fungerer først. Og noe så lite som et kjapt Google-søk vil blant annet fortelle deg om sesongjustering i forbindelse med boligsalg. Sesongjustering handler om når på året boligprisene øker og når på året de synker.

Det er ikke unormalt at boligprisene er ganske høye i januar og februar, mens de synker litt og holder seg ganske stabile inn mot og gjennom sommeren. Deretter øker de litt i august før de igjen synker og holder seg stabile resten av året. Så – januar, februar og august er gode salgstidspunkter!

Personer som selger bolig basert på sesongjusterte boligpriser

Nominelle og sesongjusterte boligpriser – hva er forskjellen?

Når ekspertene snakker om boligsalg, så hører man gjerne begreper som «nominelle boligpriser» og «sesongjusterte boligpriser». Det er ganske åpenbart at dette er to forskjellige begreper, men hva er det egentlig som skiller dem fra hverandre?

Boligpriser er noe som varierer i veldig stor grad. Faktisk så varierer de fra måned til måned, og det er dette det siktes til når man bruker begreper som «nominelle boligpriser». Nominelle boligpriser handler rett og slett om hvordan boligprisene øker og synker fra måned til måned, eller til enhver tid.

Som vi så ovenfor, så handler sesongjustering om at boligprisene ofte varierer med utgangspunkt i hvilken årstid vi befinner oss i. Det samme gjelder begrepet «sesongjusterte boligpriser», men det er en utvikling som ekspertene ikke er så glade for. Aller helst skulle de hatt denne tendensen fjernet.

Boligselger håndhilser på megler og er fornøyd med sesongjusterte boligpriser

Boligprisvekst i 2020

I mars 2020 tok livet en uforutsett vending for de fleste av oss. Koronaviruset som hadde herjet i verden i noen måneder kom til Norge, og i løpet av kort tid erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at det var snakk om en pandemi.

Denne erklæringen førte til en utvikling som ingen av oss noen gang hadde sett maken til, og som vi tror de fleste håper at vi aldri kommer til å se igjen. Blant tiltakene som ble igangsatt var praktisering av sosial distansering, noe som fikk enorme konsekvenser for nordmenns mentale helse.

Verden så helt annerledes ut i løpet av noen få dager. Mange ble permitterte, noe som førte til at mange etter hvert mistet jobben. Koronapandemien påvirket med andre ord også folks økonomiske situasjon, og derfor var det også forventet at man ville se en nedgang i boligsalg i 2020.

Men slik gikk det altså ikke. I mai 2020 ble styringsrenta satt til null, som vi heller aldri hatt sett maken til før. Og skal vi tro finansekspertene så førte dette til noe positivt i boligmarkedet, for det var nok akkurat dette som er grunnen til at 2020 utkonkurrerte 2016 som rekordår for boligsalg. Til og med hyttesalget gikk kraftig opp i pandemiåret.

Tekstdokument som kommer ut av en PC og viser sesongjusterte boligpriser

Historiske boligpriser

Selv om mange kanskje trodde at 2020 skulle bli et historisk år med dårlig nytt for boligmarkedet, så ble det heller det motsatte. Det ble historiske boligpriser, men ikke på den måten folk hadde sett for seg. I stedet inspirerte nullrenta folk til å komme seg ut på boligjakt.

Totalt ble det solgt 99 581 boliger i Norge i 2020, noe som er 6,7 prosent mer enn det som ble solgt i løpet av 2019.

Derfor er det nok mange som har ganske høye forventninger til boligsalget i 2021, da også dette har vært et år preget av pandemi. En liten sniktitt på tallene viser dessuten at lysten på egen bolig ikke har blitt noe mindre i løpet av månedene som har gått siden 2020.

Så da er det bare å vente i spenning til desember 2021/januar 2022!