Skatt på boligsalg

Planlegger du å selge boligen din i nærmeste fremtid? Da kan det være lurt å sjekke om du vil måtte betale skatt på boligsalg eller ikke.

Når man hører om boligsalg, så ligger fokuset som regel på de positive sidene ved prosessen. Man får kvittet seg med en bolig man ikke lenger vil eller har anledning til å bo i. Om man i tillegg er ekstra heldig, så kan man sette overskuddet på sparekonto – om ikke det skal gå til finansiering av ny bolig.

Skatt forekommer altså ikke kun i forbindelse med lønnsinntekt, som selvstendig næringsdrivende eller ved boligutleie. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på dette. Kanskje finnes det en måte å unngå dette på?

Penger som gis til offentlig bygning for å indikere skatt på boligsalg

Kan man pålegges skatt på boligsalg?

Dette kommer kanskje som en overraskelse på mange, men man kan faktisk pålegges skatt i forbindelse med boligsalg.

Årsaken til at det er svært få som har hørt om dette, er at det er svært sjelden det forekommer. Det finnes med andre ord flere måter man kan unngå det på.

Hvor mye må man skatte ved boligsalg?

Hovedregelen for skatt på boligsalg, er at du er nødt til å skatte av gevinsten av salget. Det er altså kun overskuddet du får fra boligsalget som er skattepliktig.

Det betyr at om du kjøper en bolig for 1,8 millioner kroner og pusser den opp slik at boligverdien øker med 200 000. Den nye taksten på boligen vil da være 2 millioner kroner.

Dersom du ender opp med å selge boligen for dette, så sitter du med et overskudd på 200 000 kroner. Da er det disse pengene du er nødt til å skatte av.

Dokument og kalkulator

Kan man få skattefritak?

Regelverket sier at man skal betale skatt på boligsalg, men det er altså mulig å få skattefritak. Det er flere faktorer som kan føre til skattefritak, men de viktigste faktorene er eiertid og botid.

Dersom du selger en bolig som du har eid i ett år, 5 år eller enda lenger enn det, så vil du automatisk være unntatt kravet om å betale skatt ved boligsalg.

I tillegg til at den aktuelle boligen må ha vært i ditt eie i mer enn ett år, så er det slik at du må ha bodd der i 12 av de siste 24 månedene. Det vil si at om du flytter fra boligen før den er solgt og det går flere år før den blir solgt, så vil du ikke få skattefritak.

I noen tilfeller er det også slik at man kan få skattefritak dersom man har en god grunn for at man ikke har bodd i boligen slik at man oppfyller kravet for skattefritak. Et eksempel på en slik situasjon er om man har vært alvorlig syk og derfor har vært innlagt på sykehus i en lengre periode.

Bolig med prosent og stjerner rundt

Disse vil ikke få fritak

Nå til dags er det mange som investerer i en eller flere eiendomer som de ikke har tenkt til å bruke selv. Disse eiendommene skal brukes til utleie, og dette kan naturligvis virke som en veldig god idé.

Om dette er noe du vurderer, så vil det imidlertid være lurt å tenke litt langsiktig. Dette er en investering som vil koste deg mye penger i form av skatt og utgifter, da du må skatte av inntektene om du ikke bor i deler av boligen selv og erstatning er ditt ansvar om noe blir ødelagt.

For ikke å nevne at det kan komme en dag hvor du ønsker å selge boligen. Da vil du være nødt til å skatte på boligsalget, og det finnes ingen vei utenom dette kravet.

En annen gruppe som ikke kan forvente skattefritak ved boligsalg, er de som prøver å selge en bolig som de selv kjøpte for mindre enn 12 måneder siden.

Pekefinger

Finn ut om det gjelder deg

Når det finnes så mange måter å unngå skatt på boligsalg, så kan det være vanskelig å vite hva som egentlig gjelder en selv. Om dette er noe du ønsker å finne ut, så er det å ta kontakt med Skatteetaten den beste måten å gjøre det på.

Ved et boligsalg er det uansett selgers ansvar å melde inn en eventuell gevinst fra salget, som du også gjør ved å ta kontakt med Skatteetaten.

For noen er det kanskje fristende å la være og bare sette pengene på en sparekonto. Men vi anbefaler på det sterkeste at du ikke gjør det, for det er noe som kan få ytterligere konsekvenser.

I verste fall kan du bli straffet gjennom å måtte betale tilleggsskatt, og det er som regel mye dyrere.