Stor etterspørsel etter næringseiendom

I begynnelsen av 2020 spredte koronaviruset seg som ild i tørt gress over hele verden, og etter noen måneder erklærte Verdens helseorganisasjon (også kjent som WHO) at det var snakk om en pandemi. Dette resulterte i et helt nytt begrep, og det var koronapandemien.

Koronapandemien bød på ganske inngripende endringer for de fleste av oss. Vi ble bedt om å praktisere sosial distansering og samfunnet ble mer eller mindre nedstengt.

Selv om det var første gang de fleste av oss opplevde en så omfattende pandemi og en hverdag med så begrensede muligheter, så var folk raskt ute med å sammenligne situasjonen vi befant oss i med tidligere hendelser hvor man trodde konsekvensene ville ende opp ganske like.

Eksempelvis etterspørselen etter næringseiendom, eller det var i hvert fall det man trodde at kom til å skje. Man forventet en nedgang her, siden det var det som skjedde under finanskrisen, men i stedet ble det registrert et høyere antall transaksjoner enn man noensinne har sett.

Dør med murvegg

Ikke alle eiendommene er på markedet

Koronapandemien har ført til konsekvenser på mange områder, men det betyr ikke at alle konsekvensene er av den dårlige sorten. Etterspørselen etter næringseiendom har vært stor, og selv om mange av konsekvensene av koronapandemien er negative, så er ikke dette en av dem. 

Men når det er sagt, så er det ikke absolutt alle næringseiendommene på markedet som er av interesse. Vi ser en stadig større interesse for salgsobjekter som ikke fører med seg en veldig stor risiko. Det er også svært sjelden at det er snakk om eiendommer som faktisk er på markedet.

Piler som peker ned med en rente

Lav rentesats fører til en større risiko

Koronapandemien førte blant annet til at rentesatsene sank til et svært lavt – nesten ikke-eksisterende – nivå. Det gjorde også eiendomsbransjens yield, men ikke fullt så mye som rentesatsene.

Når eiendomsbransjens yield synker, så betyr det at de som investerer i næringseiendommer tar en større risiko enn de gjør når yielden er på et normalt nivå eller akkurat har steget.

Det er imidlertid ikke noe som tilsier at man har noe å bekymre seg for på dette området, da det kommer en dag da samfunnet skal stable seg tilbake på bena igjen etter alt dette er over. Da er sannsynligheten stor for at både rentesatsene og eiendomsbransjens yield vil øke igjen.

Dartpil som treffer bullseye

Ikke alle bransjer like heldige

Det er imidlertid ikke alle bransjer som har vært like heldige som eiendomsbransjen. Koronapandemien har bydd på store konsekvenser for handelsbransjen, da nedstengning etter nedstengning har berørt alle involverte på svært uheldig vis.

Denne situasjonen har tvunget de fleste bransjer til å tenke utenfor boksen. Mange av dem var avhengig av det for muligheten til å overleve i et marked hvor stadig flere ble mer og mer desperate.

Koronapandemien har ført til kroken på døra for mange bedrifter som har drevet virksomhet i en årrekke, men det er også mange som har landet trygt på bena i det samfunnet så smått begynte å gå tilbake til normalen igjen tidligere i år.

Personalmøte hvor det trenden diskuteres

Fortsatt en trend i 2021

Selv om koronapandemien har bidratt til mange negative impulser, så er det ikke til å komme unna at eiendomsbransjen og de andre bransjene har gjort seg mange nyttige erfaringer i løpet av denne svært vanskelige perioden.

Å bli tvunget til å tenke nytt har vært en god ting for flere av dagens bransjer. For selv om noe kan virke litt skummelt på overflaten, så er det ikke alltid det er det. I stedet er det flere ting som bransjene vil ta med seg på veien videre i 2021 og i årene som kommer!